Imieniny: Innocentego, Lecha, Euzebii

Wydarzenia: Dzień Młodzieży

Małopolska

12,5 tys. maseczek dla potrzebujących. Ruszyła akcja „Pomoc szyta na miarę”

pomoc szyta na miarę fot. Materiały prasowe

Spółdzielnia Socjalna Albert z Chełmka czy Społeczna21 Sp. z o.o. z Krakowa – to tylko dwie z pięciu społecznych małopolskich firm, które do końca kwietnia uszyją 12,5 tys. wielorazowych maseczek higienicznych. Maseczki te zostaną przekazane instytucjom pomocy społecznej i ich podopiecznym. Dzięki akcji, zatrudnione w przedsiębiorstwach osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, będą mogły utrzymać swoje miejsca pracy.

 

- Dzięki akcji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie wsparcie uzyskają firmy społeczne, które w związku z trwającym stanem epidemii doświadczyły drastycznego spadku przychodów. To pociąga za sobą ryzyko redukcji zatrudnienia czy nawet upadłości tych podmiotów. Chcemy zrobić wszystko, by chronić miejsca pracy i nie pozostawiać potrzebujących samych sobie – mówi wicemarszałek Łukasz Smółka. Po czym dodaje: - Uszyte przez pracowników maseczki trafią do tych, którzy są szczególnie wrażliwi na zarażenie wirusem COVID-19, czyli do mieszkańców domów pomocy społecznej czy podopiecznych domów dziecka.

Wzajemna pomoc i wsparcie

Pięć przedsiębiorstw społecznych z Małopolski na zlecenie krakowskiego ROPS-u uszyje 12,5 tys. maseczek higienicznych zgodnych ze standardami medycznymi. Firmy, które podjęły się zadania działają przede wszystkim w branży usługowej (gastronomia, organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży, usługi opiekuńcze), dając zatrudnienie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym: osobom z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnym czy bezdomnym. Aktualnie, w związku z epidemią koronawirusa wiele z nich zanotowało duży spadek obrotów.

- Brak płynności finansowej tych firm może się przełożyć na ryzyko rozwiązania współpracy z zatrudnionymi. Zlecenie naszej instytucji jest realną pomocą dla tych przedsiębiorstw, a przede wszystkim dla ludzi, których los tak mocno doświadczył. Niejednokrotnie praca ta jest sensem ich życia. Liczymy, że przedsiębiorstwa otrzymają kolejne zamówienia, tak by mogły przetrwać ten najtrudniejszy czas – dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

W ramach zlecenia przedsiębiorstwa społeczne zobowiązały się do zakupu materiału według podanej przez ROPS specyfikacji, a następnie uszycia maseczek w określonej ilości i dostarczenia ich do siedziby jednostki przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

Ale na tym nie koniec. Kolejnym etapem akcji będzie dezynfekcja, pakowanie i dystrybucja maseczek bezpośrednio do pracowników instytucji pomocy społecznej, a więc do pracowników socjalnych, opiekunów i wychowawców zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej oraz do mieszkańców i podopiecznych tych placówek. Jednak ten etap realizacji będzie przedmiotem odrębnego zlecenia dla kolejnej firmy społecznej.

Równolegle z akcją szycia maseczek realizowane są działania mające na celu identyfikację działających w Małopolsce wytwórców maseczek reprezentujących m.in. warsztaty terapii zajęciowej, fundacje czy koła gospodyń wiejskich. Zaangażowanie i gotowość tych instytucji do niesienia pomocy jest ogromna. Dzięki temu, ci którzy potrzebują dziś tego konkretnego wsparcia, mogą je otrzymać.

Akcja wystartowała 9 kwietnia i potrwa do 30 kwietnia br. Na jej realizację zostaną przeznaczone środki pochodzące z projektu Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej – etap II.

Warto dodać, że w naszym województwie działa 50 przedsiębiorstw społecznych, w tym: 21 spółdzielni socjalnych, 15 spółek non-profit, 9 fundacji z działalnością gospodarczą oraz 5 stowarzyszeń z działalnością gospodarczą. Dziś większość z nich boryka się z problemami.

Kto uszyje maseczki?

Spółdzielnia Socjalna Albert z Chełmka

Od 2018 r. zajmuje się wykonywaniem usług profesjonalnego niszczenia dokumentów dla firm i administracji publicznej. Zatrudnia osoby niepełnosprawne intelektualnie – byłych podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej z Chełmka oraz ich oddziałów w Libiążu i na Dworach. Jej założycielami są Fundacja im. Brata Alberta i Fundacja Przyjaciół Fundacji Brata Alberta. Maseczki zostaną uszyte przez 10 osób, w tym osoby niepełnosprawne, przy pomocy instruktorów – pracowników spółdzielni.

Spółdzielnia Socjalna Sękowskie Smaki z Sękowej

Działa w branży cateringowej prowadząc stołówkę i gotując dla dzieci z gminnych szkół i przedszkoli. Zatrudnienie znalazły w niej długotrwale bezrobotne kobiety - 5 z nich zajmie się uszyciem maseczek.

"Okno na świat" Spółdzielnia Socjalna ze Słopnic

Prowadzi punkt dziennej opieki „Kraina Radości”, w którym opieką nad dziećmi do lat 3 zajmują się długotrwale bezrobotne kobiety. Spółdzielnia była wielokrotnie wyróżniana w konkursie Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej. Została założona w 2014 r. przez Fundację KTO – Kultura-Troska-Otwartość oraz gminę Słopnice.

Społeczna21 Sp. z o.o. z Krakowa

Zatrudnia osoby z zespołem Downa, które na co dzień pracują w foodtrucku i sprzedają frytki belgijskie. Szyciem maseczek zajmą się 4 osoby, w tym osoby z niepełnosprawnością.

Spółdzielnia Socjalna "Serce Pogórza" z Dzierżanin

Daje zatrudnienie kobietom, które prowadzą restaurację serwującą dania na bazie produktu regionalnego z Małopolski – fasoli piękny Jaś. To przedsiębiorstwo, które w 2019 r. otrzymało wyróżnienie w konkursie Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej. Działa od 2016 r. Szyciem maseczek zajmie się 10 osób – bezrobotne kobiety oraz osoby niepełnosprawne z Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Oceń treść:
Źródło:
;