Imieniny: Macieja, Bogusza, Sergiusza

Wydarzenia: Dzień niespodziewanego całusa

Siódma Niedziela zwykła

Polska

150 lat Zgromadzenia Córek Bożej Miłości

klasztor córek bożej miłości w krakowie fot. Bartek444 / wikipedia.org

W poniedziałek 11 czerwca 2018 roku Córki Bożej Miłości z Polskiej Prowincji będą świętowały 150. rocznicę powstania swego zgromadzenia. W tym dniu o godzinie 17.00 w kaplicy Domu Prowincjalnego w Krakowie przy ul. Pędzichów 16 odbędzie się dziękczynna Msza święta pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, następnie chór zakonny prowadzony przez Marcina Wasilewskiego-Kruka zaprezentuje jubileuszową kantatę „Omnia Pro Deo” pod batutą Piotra Pałki, do której słowa napisała s. Zofia Szymanek FDC, zaś muzykę skomponował Piotr Pałka. Wcześniej jubileuszowe uroczystości będą miały miejsce w Wiedniu, gdzie w dniach od 8 do 10 czerwca bieżącego roku zaplanowano na tę okoliczność między innymi Mszę świętą w katedrze św. Szczepana, przemówienia, koncert zakonnego chóru i muzyków z Polski, pielgrzymkę do Breitenfurtu koło Wiednia, miejsca śmierci założycielki zgromadzenia Franciszki Lechner oraz modlitwy przy Jej grobie.

Zgromadzenie Córek Bożej Miłości powstało 21 listopada 1868 roku w Wiedniu. Początkowo jego głównym celem była opieka nad dziewczętami, migrującymi ze wsi do miast w poszukiwaniu pracy, z czasem stała się nim działalność oświatowo - wychowawcza. Córki Bożej Miłości zakładały na terenie byłej monarchii austrowęgierskiej tzw. Instytuty Marii - placówki dla dzieci i młodzieży, w obrębie których funkcjonowały schroniska dla służących, szkoły różnego typu, internaty oraz ochronki. W 1919 roku doszło do pierwszego podziału zgromadzenia na prowincje: jugosłowiańską, węgierską, polską i czeską.

Siostry pracujące na ziemiach polskich (od 1885 roku w Białej Krakowskiej i od 1886 roku w Krakowie) prowadziły różne typy szkół i instytucji wychowawczych: przytulisko dla służących, szkoły ludowe i wydziałowe, internaty, przedszkola, szkoły robót, seminaria nauczycielskie, gimnazja, licea oraz różne kursy: gotowanie, szycie, lekcje muzyki i języki obce. W gronie uczennic Instytutu Marii w Krakowie były między innymi matka Karola Wojtyły Emilia Kaczorowska, czy słynna śpiewaczka operowa Ada Sari.

Obecnie misja Zgromadzenia Córek Bożej Miłości, wyznaczona przez założycielkę Franciszkę Lechner, kontynuowana jest w osiemnastu krajach przez siostry z siedmiu prowincji i czterech wice prowincji. Członkinie Polskiej Prowincji pracują w 25 domach w kraju i za granicą. W większości z nich mieszczą się placówki dla dzieci i młodzieży: przedszkola, szkoły, bursy dla studentek, domy pomocy społecznej, zakład opiekuńczo-leczniczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy, ośrodek socjoterapeutyczny oraz dom samotnej matki. Do zadań sióstr należy też katechizacja dzieci i młodzieży.

Oceń treść:
;