Imieniny: Magdaleny, Bogumily, Urszuli

Wydarzenia: Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych

Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy

Pod oknem

Abp Jędraszewski: Krzyż Chrystusa ukazuje potęgę Zbawiciela. Liturgia Męki Pańskiej w Katedrze Wawelskiej.

 fot. Joanna Adamik

- Krzyż Pana Naszego Jezusa Chrystusa ukazuje Jego potęgę. Bowiem w śmierci Jezusa tkwi już zapowiedź Jego zmartwychwstania - mówił podczas Liturgii Męki Pańskiej w Katedrze Wawelskiej metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.

Na początku swojej homilii arcybiskup stwierdził, że odśpiewana Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa według św. Jana to sąd świata nad Zbawicielem. Odbył się on w trzech osłonach: najpierw Chrystus został postawiony przed Annaszem, który pytał Go o Jego naukę i uczniów. Jezus odpowiadał mu z godnością. Kolejno następują sąd Kajfasza oraz wydarzenia w pretorium Piłata. Prokurator rzymski zadaje wiele pytań Żydom i samemu Jezusowi. Ostatecznie mówi, że nie znajduje w Nim żadnej winy, ale arcykapłani dopuszczają się szantażu. Piłat wydaje wyrok, który ma charakter polityczny.

Metropolita nawiązał do prefacji z Niedzieli Męki Pańskiej: „Przez Mękę Twojego Syna dałeś zbawienie całemu światu, który może odtąd wychwalać Twoją wielkość. Na Krzyżu dokonał się sąd nad światem i zajaśniała potęga Chrystusa Ukrzyżowanego”. Są zawarte w niej cztery prawdy: wielkość Boga, Jego przedziwna miłość do człowieka, samoświadomość Syna Bożego i Jego posłuszeństwo wobec Ojca. Jezus przyszedł na świat by przeprowadzić sąd nad ludzkością. Faryzeusze w zły sposób postrzegali Jego dzieła.
– Dlatego sąd, który przyniósł wobec nich Chrystus był sądem potępienia – stwierdził arcybiskup.

Wśród ludzi byli również tacy, którzy widzieli, że Chrystus jest Bożym Synem i ma władzę odpuszczania grzechów.
– Ta prawda o Chrystusie, który jest Panem pełnym miłosierdzia i przebaczenia znalazła swój szczególny wyraz w momencie, gdy żołnierz przebił Chrystusowi bok, a z niego natychmiast wypłynęła krew i woda, będące znakiem sakramentów – zauważył metropolita. Męka Chrystusa przyniosła zbawienie wszystkim. Potęga odkupienia ma charakter uniwersalny i dotyczy wszystkich narodów i czasów.

Arcybiskup stwierdził, że Chrystus kieruje do wiernych swe przesłanie, którym jest konieczność pójścia za Nim i wypełniania Jego nauki. Przywołał słowa Jezusa „Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec”.

Metropolita zwrócił uwagę, że za ogromną ofiarę Jezusa należy z radością dziękować.
– Sąd nad światem, potęga Chrystusa ukrzyżowanego, wielkość Boga Ojca to wszystko co stanowi rdzeń naszej wiary będziemy starali się przeżyć i uczcić w ciągu dzisiejszej liturgii – powiedział. Przypomniał, że po Modlitwie Powszechnej ma miejsce Adoracja Krzyża, podczas której następuje potrójny dialog. Na słowa „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata” należy z czcią, radością i pokorą odpowiedzieć „Pójdźmy z pokłonem”.

Wielki Piątek to dzień, w którym Kościół powstrzymuje się od sprawowania Eucharystii, wierni gromadzą się na Liturgii Męki Pańskiej. Procesja wejścia w tym dniu jest starożytną formą stosowaną w liturgii pierwszych wieków: po wejściu do świątyni celebrans upada na twarz, a wierni klękają.  Komunia Eucharystyczna jest udzielana wyłącznie z hostii konsekrowanych w dniu poprzednim (Msza z darów uprzednio poświęconych – Missa praesanctificatorum). Liturgia Wielkiego Piątku składa się z czterech części: Liturgii Słowa, Adoracji Krzyża, Komunii św. oraz procesji do Grobu Pańskiego. Zgodnie z polską tradycją w kościołach buduje się w Wieki Piątek Groby Pańskie, do których po Liturgii Męki Pańskiej przenosi się Najświętszy Sakrament, trwa tam adoracja aż do Wigilii Paschalnej.

Liturgia Męki Pańskiej w Katedrze Wawelskiej | Abp Marek Jędraszewski, 19.04.2019 r.

 

Oceń treść:
Źródło:
;