Imieniny: Halki, Filipa, Salomei

Wydarzenia: Światowy Dzień Osób Jąkających Się

Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża

Małopolska

AGH pomoże w projektowaniu i wdrażaniu innowacji technologicznych w Małopolsce

podpisanie umowy fot. BP UMWM

Inicjowanie i realizowanie wspólnych projektów oraz przeprowadzanie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych służących rozwojowi regionu – to główne cele porozumienia o współpracy zawartego między Województwem Małopolskim a Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. W uroczystym podpisaniu porozumienia wzięli udział: marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Tomasz Urynowicz, prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej oraz prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, prorektor ds. współpracy. 

 

Dzięki porozumieniu Małopolska i AGH będą mogły podejmować wspólne działania w zakresie m.in. prowadzenia badań naukowych, projektowania i wdrażania innowacji technologicznych, czy pozyskiwania funduszy na realizację przedsięwzięć w obszarze edukacji, technologii i przedsiębiorczości ze źródeł krajowych i międzynarodowych.

“AGH to uczelnia ciesząca się uznaniem w międzynarodowym środowisku naukowym i stały partner wielu prowadzonych przez nas działań: Małopolskiego Festiwalu Innowacji, Małopolskiej Nocy Naukowców, Forum Nowej Gospodarki czy Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Zależy nam, aby to strategiczne partnerstwo utrzymało się i przynosiło efekty w przyszłości” - powiedział marszałek Witold Kozłowski.

“Małopolska wspiera innowacje konsekwentnie, od lat. Nasze wysiłki przynoszą efekty. Jako województwo mamy najwyższe w kraju wskaźniki nakładów firm na badania i rozwój w stosunku do PKB, jesteśmy w czołówce jeśli chodzi o udział personelu B+R w przedsiębiorstwach. To efekt mądrze zaplanowanej i sprawnie wdrożonej interwencji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, wszystkich „miękkich” inicjatyw dzięki którym świadomość wagi innowacji w firmach i regionalnej społeczności rośnie, ale także wysiłków naszych partnerów” - podkreślił wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Oceń treść:
Źródło:
;