Imieniny: Szymona, Tadeusza

Wydarzenia: Dzień Odpoczynku Dla Zszarganych Nerwów

Święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

Dialog

święty serafin fot. wikipedia.org

Metropolita Hilarion Ałfiejew, przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego, przebywa we Włoszech w związku z XIV posiedzeniem plenarnym Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego między Kościołami Rzymskokatolickim i Prawosławnym. Spotkał się on w czwartek z Papieżem Franciszkiem i z kardynałem sekretarzem stanu Pietro Parolinem.

 

Gość z Moskwy przekazał Papieżowi od patriarchy Cyryla cząstkę relikwii św. Serafima Sarowskiego, umieszczoną w szkatułce w formie jaja paschalnego. Ojciec Święty poprosił o przekazanie patriarsze serdecznych podziękowań i braterskiego pozdrowienia. Papież i Hilarion omówili stan stosunków prawosławno-katolickich po spotkaniu Franciszka i Cyryla I na Kubie. Szczególną uwagę poświęcili tragicznemu losowi chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Z zadowoleniem przyjęli współpracę prawosławnych i katolików udzielających wspólnie pomocy dotkniętych wojną braciom. Na spotkaniu podkreślono owocny rozwój współpracy na polu kultury.

W trakcie spotkania z watykańskim sekretarzem stanu gość z Moskwy i kard. Parolin uznali konieczność kontynuowania procesu pokojowego na Ukrainie w duchu podpisanej na Kubie przez Papieża i patriarchę moskiewskiego deklaracji wzywającej wszystkie Kościoły ukraińskie do wysiłków zmierzających do zgody społecznej.

Źródło:
;