Imieniny: Natalii, Eligiusza, Edmunda

Wydarzenia: Dzień Walki z AIDS

Pod oknem

Doktorat honoris causa UPJPII dla ks. prof. Hellera

 fot. Krzysztof Mizera / wikipedia.org

Ks. prof. Michał Heller otrzymał już wiele nagród i odznaczeń, przede wszystkim najważniejsze – Nagrodę Templetona, odznaczenia państwowe, a nawet Złotego Wiktora, którego przyznaje się osobistościom telewizyjnym. A niedługo, 22 czerwca zostanie uhonorowany po raz kolejny – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie nada mu godność doktora honoris causa.

 

„O nadanie tego zaszczytnego tytułu ks. prof. Hellerowi wnioskował Wydział Filozoficzny. 18 kwietnia Senat uczelni podjął pozytywną decyzję w tej sprawie, uzasadniając ją wielkimi zasługami, jakie odniósł ks. prof. Heller w wyznaczaniu nowych kierunków badawczych w kosmologii i filozofię przyrody oraz budowaniem przez niego mostów między nauką i wiarą. Ten doktorat to szczególna forma wdzięczności Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, który ksiądz profesor rozsławia w całej Polsce i za jej granicami swoją wiedzą i kompetencjami” – informuje Monika Wiertek, rzecznik prasowy UPJPII.

Na wspaniałą cechę księdza Hellera, którą jest interdyscyplinarna otwartość w poszukiwaniu prawdy zwraca uwagę w laudacji prof. dr hab. Alicja Michalik. „Według księdza Hellera jednym z głównych problemów stojących przed teologią XXI wieku jest jej dialog z naukami przyrodniczymi. Współczesne teorie naukowe generują nowe problemy, których „filozoficzną doniosłość dopiero co zaczynamy rozumieć (np. ewolucja i powstawanie struktur w stanach odległych od równowagi, zagadnienie sztucznej inteligencji itp.)”. „Teologia ma swoim językiem mówić o nauce – i wtedy może wskazywać te obszary, których metoda naukowa nie dostrzega. Nie może natomiast wkraczać w teren nauki”. Świat nauki coraz bardziej interesuje się filozofią, a to pociąga za sobą wzrost zainteresowania religią i teologią. W tym nurcie mieszczą się również relacje między nauką i wiarą. Za osiągnięcia w poszukiwaniach rozwiązań właściwych dla nowej teologii i budowę pomostu między nią i nauką ksiądz profesor Heller otrzymał Nagrodę Templetona. W obszarze tych badań można najlepiej zobaczyć, jak w sposobie myślenia Księdza Profesora trwale związane są nauki przyrodnicze z filozofią i religią. Znajduje to również odzwierciedlenie w różnych sformułowaniach księdza profesora na przykład w wykładzie wygłoszonym po otrzymaniu wspomnianej nagrody: „A czy może być coś ważniejszego od nauki i religii? Nauka daje nam Wiedzę, a religia daje nam Sens. I Wiedza, i Sens są niezbędnymi warunkami godnego życia”. Oraz „Jeżeli istnieją pasje większe od tych, które stworzyły naukę, są to pasje, jakie człowiek związał z przeżyciem religijnym” – czytamy w laudacji.

Uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa ks. prof. Michałowi Hellerowi odbędzie się 22 czerwca br. o godz. 11.30 w Bibliotece UPJPII przy ul. Bobrzyńskiego 10.

Źródło:
;