Imieniny: Halki, Filipa, Salomei

Wydarzenia: Światowy Dzień Osób Jąkających Się

Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża

Pod oknem

Józefina bakhita fot. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

W nocy z piątku na sobotę w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia Sieć Bakhita dziękowała Bogu za dziesięć lat istnienia. Uroczystej Mszy św., przed którą do Bazyliki wniesiono relikwie Świętej, przewodniczył abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki.

 

Zebranych w świątyni powitał ks. Zbigniew Bielas. Rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przypomniał słowa św. Jana Pawła II, które wypowiedział w Łagiewnikach 17 sierpnia 2002 roku: „… nie ma dla człowieka innego źródła nadziei, jak miłosierdzie Boga. Pragniemy z wiarą powtarzać: Jezu, ufam Tobie. To wyznanie, w którym wyraża się ufność we wszechmocną miłość Boga, jest szczególnie potrzebne w naszych czasach, w których człowiek doznaje zagubienia w obliczu wielorakich przejawów zła. Trzeba, aby wołanie o Boże miłosierdzie płynęło z głębi serc ludzkich, pełnych cierpienia, niepokoju i zwątpienia, poszukujących niezawodnego źródła nadziei. Dlatego przychodzimy dziś tutaj, do łagiewnickiego Sanktuarium, aby na nowo odkrywać w Chrystusie oblicze Ojca, który jest «Ojcem miłosierdzia oraz Bogiem wszelkiej pociechy» (por. 2 Kor 1, 3)”. – Przychodzimy dziś do Jezusa Miłosiernego, bo Miłosierdzie jest źródłem nadziei i „Miłosierdzie daje życie”. Przychodzimy na czuwanie uwielbienia z okazji 10-lecia istnienia Sieci Bakhita – mówił i dodawał: – Towarzyszy nam dziś św. Józefina Bakhita, patronka tego dzieła, siostra uniwersalna, ewangeliczny wzór prostej wiary i czynnej miłości. Pochodziła z Sudanu. Towarzyszą nam też Dzwony Nadziei. Jeden z nich trafi do Ugandy, do Sanktuarium Męczenników w Munyonyo.

Rektor łagiewnickiego Sanktuarium przypomniał także słowa, jakie wypowiedział Jan Paweł II w homilii wygłoszonej podczas kanonizacji Świętej, 1 października 2000 roku: „W dzisiejszym świecie tysiące kobiet nadal pada ofiarą niesprawiedliwości, nawet w rozwiniętych, nowoczesnych społeczeństwach. W św. Józefinie Bakhicie dostrzegamy wspaniałą rzeczniczkę prawdziwej emancypacji. Historia jej życia nie skłania do biernego oporu, ale budzi zdecydowaną wolę skutecznego działania w celu uwolnienia dziewcząt i kobiet od ucisku i przemocy oraz przywrócenia im godności, tak aby mogły w pełni korzystać ze swoich praw”. – Niech Bóg bogaty w miłosierdzie błogosławi temu dziełu na kolejne lata i udziela wszelkich łask tym, którzy go prowadzą – powiedział.

Abp Grzegorz Ryś w swoim słowie skierowanym do wiernych mówił: – Chcemy czuwać z Chrystusem – On jest pierwszym, który czuwa przy każdym człowieku. Msza święta jest Mszą dziękczynną za 10 lat posługi wszystkich, którzy są zaangażowani w Sieć Bakhita, przy całej świadomości jak to jest ważne.

Metropolita łódzki przypomniał dane szacunkowe, które mówią, że w tej chwili na świecie jest około 27 milionów ludzi, którzy doświadczają współczesnego niewolnictwa. – 27 milionów to się wydaje niemożliwe. Za tą wielką liczbą kryją się konkretne historie życiowe, imiona, nazwiska, dramaty tych ludzi, ich rodzin. Jakaś straszna rzeczywistość zła. W tym Sanktuarium wiemy, że Pan kładzie kres złu, że Chrystus wyznaczył granice złu. I niewątpliwie ci, którzy angażują się w pracę Sieci Bakhita to są słupy graniczne, które oznaczają linie, do których zło może dojść, ale dalej pójść już nie może. Za was wszystkich dziś dziękujemy Panu Bogu w czasie tej liturgii – podkreślił abp Ryś.

W ramach czuwania nocnego jego uczestnicy wysłuchali świadectw, wysłuchali konferencji i adorowali Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Czuwanie zakończyło się o godzinie trzeciej Koronką do Bożego Miłosierdzia.

Sekcja do Spraw Przeciwdziałania Współczesnym Formom Niewolnictwa i Pomocy Ofiarom przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych działa od 2011 roku. Na stronie internetowej Sieci Bakhita czytamy: „Jesteśmy międzyzakonną siecią współpracy i wsparcia, stworzoną w celu zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi oraz pomocy pokrzywdzonym w wyniku tego procederu. Członkami ogólnopolskiej Sieci Bakhita są osoby należące do różnych zgromadzeń zakonnych, stowarzyszeń, a także świeccy oddani tej sprawie. Wśród nich są osoby bezpośrednio pracujące z ofiarami handlu ludźmi, pracujące w różnego rodzaju instytucjach pomocowych oraz osoby zaangażowane w szeroko rozumianą prewencję i działalność edukacyjno-profilaktyczną”.

Oceń treść:
Źródło:
;