Imieniny: Marcelego, Włodzimierza, Waldemara

Wydarzenia: Dzień Judaizmu

Pod oknem

kapłani na wawelu fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska

- Rozważając te słowa, które przypadają na dzisiejszy dzień Świętej Liturgii, poczujcie się raz jeszcze ogarnięci tą miłością Ojca i Syna, która tak głęboko była przez Was przeżywana 25 lat temu. Raz jeszcze, z wielką wdzięcznością, zwróćcie się do Tego, który was wybrał na swoje szczególne sługi - mówił abp Marek Jędraszewski do zebranych w wawelskiej katedrze księży, świętujących jubileusz 25-lecia swojego kapłaństwa.


Na początku homilii metropolita krakowski odwołał się do słów Pana Jezusa, które Zbawiciel wypowiedział w Wieczerniku. Mówił wtedy o jedności z Ojcem, który Go posłał i o szczególnym związaniu z tymi, których od Niego otrzymał. Modlitwa arcykapłańska Chrystusa jest prośbą do Ojca o to, aby powierzeni Mu uczniowie trwali w Jego miłości i dawali temu świadectwo. Arcybiskup podkreślił, że apostołowie nie są sługami, ale przyjaciółmi, którzy głoszą w świecie prawdę Ewangelii. - Trudno wyobrazić sobie do końca, co mogli czuć apostołowie, słuchając tych słów. Na pewno czuli się ogarnięci miłością i Ojca i Syna. Wzrastało w nich przekonanie o wielkości misji, którą mają pełnić w świecie w imię Trójcy Przenajświętszej dla zbawienia świata.

Modlitwa Chrystusa wzbudziła w nich głębokie echo, które znalazło swój wyraz nie tylko na kartach Ewangelii św. Jana, ale także w apostolskiej posłudze każdego z nich. Metropolita przywołał słowa św. Pawła z I czytania, w których Apostoł Narodów, przemawiając w Efezie, zaznacza, że jego głównym celem jest głoszenie Ewangelii Łaski Bożej.

Zwracając się do jubilatów, arcybiskup prosił ich, aby mieli świadomość tego, że są Chrystusowymi przyjaciółmi. Wiąże się z tym troska i modlitwa za Kościół, a także postawa bezgranicznej wierności i zaufania. - Miejcie świadomość tego, ze świat w obecnej sytuacji kulturowej domaga się jednoznacznego świadectwa głoszonego „w porę i nie w porę". Że najważniejsze przy tych wszystkich niewiadomych, jakie stawia przyszłość, jest dawanie za wszelką cenę świadectwa o Ewangelii Łaski Bożej, mając w sobie jedno pragnienie - to najświętsze, ale fundamentalne i decydujące - by dokończyć szczęśliwie, z Bożą łaską, przy błogosławieństwie Kościoła, swojego biegu i posługiwania, otrzymanego od Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Kończąc homilię dodał, że dzisiejsza Eucharystia jest wyrazem wdzięczności za dar kapłaństwa i błaganiem o Ducha modlitwy, męstwa i wierności w dalszej posłudze.

Rozpoczęcie Liturgii poprzedziło słowo wstępne ks. dr. Wojciecha Olszowskiego - ekonoma Kurii Metropolitalnej w Krakowie, który w imieniu jubilatów zapewnił o modlitwie za biskupów, kapłanów, rodziców i dobrodziejów. - Tą Najświętszą Ofiarą chcemy najpierw podziękować Panu Jezusowi Chrystusowi, który nas powołał, i który w nasze ręce złożył cenny Ewangeliczny skarb i troskę o niezwykle ważną sprawę, jaką jest zbawienie człowieka. Dziękujemy Mu dzisiaj za dar powołania kapłańskiego i za te 25 lat w winnicy Pańskiej.

Jubilaci zostali wyświęceni w 1993 roku. Patronem ich rocznika był św. Paweł Apostoł.

Oceń treść:
Źródło:
;