Imieniny: Dagmary, Aleksandra, Ady

Wydarzenia:

Pod oknem

Dzwonnica Mariacka udostępniona zwiedzającym GALERIA

bazylika mariacka w krakowie fot. Krzysztof Petela Bazylika Mariacka w Krakowie

Po raz pierwszy krakowianie i turyści mogą zwiedzić wnętrze dzwonnicy bazyliki Mariackiej. - To fantastyczny zbiór dzwonów gotyckich, który jest unikatem na skalę europejską - zachęca Katarzyna Pakuła-Major, konserwator zbiorów artystycznych świątyni.

 

W nowej sakralnej atrakcji stolicy Małopolski znajdują się 4 dzwony. Dwa z nich zwiedzający mogą obejrzeć z bliska.

Pierwszy, którzy chętni zobaczą, po przejściu przez kaplicę św. Pawła Apostoła, prowadzącą do dzwonnicy jest dzwon rycerski Półzygmunt, ważący blisko 5 ton i dzwoniący dźwiękiem cis1. To największy z mariackich dzwonów, niegdyś największy dzwon Krakowa, dedykowany Bogurodzicy - patronce bazyliki. Został ufun­do­wa­ny w roku 1438 przez pol­skich ryce­rzy.

Drugi dzwon, który będzie dla odwiedzających dosłownie „na wyciągnięcie ręki”, to królewski Tenebrat, odlany w 1388 r. na życzenie króla Władysława Jagiełły. Na szyi dzwonu zamieszczona jest pobożna inskrypcja, składająca się z wezwania do Chrystusa i słów „Ave Maria”. W środ­ko­wej czę­ści klo­sza umiesz­czo­no meda­lio­ny przed­sta­wia­ją­ce sym­bo­le czte­rech ewan­ge­li­stów oraz pla­kie­ty z her­ba­mi Kra­ko­wa i Litwy, posia­da­ją­ce wiel­ką war­tość histo­rycz­ną. - Każdy, kto chciałby w sposób wyjątkowy dotknąć przełomu dziejów na pewno doświadczy tego w tej dzwonnicy. Dzwony mariackie od początku powstania znajdują się w tym samym miejscu i oparły się różnym historycznym zawieruchom. To sprawia, że są unikatem w Europie - podkreśla Pakuła-Major.

Oprócz wymienionych dwóch dzwonów, zwiedzający, już z daleka, zobaczą także dzwon Misjonał i Mieszczański, zawieszone przy szczycie dzwonnicy, które zostały odlane odpowiednio w 1387 i 1320 r. Ostatni jest jednym z naj­star­szych zacho­wa­nych w Pol­sce dzwonów. - Wcześniej do dzwonnicy miały dostęp tylko służby porządkowe i dzwonnicy. To ważne, że została ona udostępniona szerszej publiczności, gdyż zawarte w niej dzwony są wyjątkowo związane z egzystencją mieszkańców Krakowa i niewerbalną komunikacją. Ogłaszały wielkie wydarzenia - zarówno te radosne, jak i smutne, wskazywały święta kalendarza liturgicznego czy informowały o nabożeństwach. Co istotne, wszystkie są czynne do dziś - opisuje Pakuła-Major.

Aby zobaczyć dzwony, chętni muszą pokonać 144 stopnie, stromiznę schodów i niskie stropy w 69-metrowej wieży. To sprawia, że zwiedzanie ma nieco ekstremalny charakter i nie jest przeznaczone dla wszystkich - przebiega w maksymalnie 6-osobowych grupach, w kaskach i bez dzieci.

Dzwonnicę za opłatą 15 zł można zwiedzać do końca października od wtorku do piątku w godzinach 9:10-14:30. Konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie w biu­rze obsłu­gi ruchu tury­stycz­ne­go pod numer telefonu 12 422 07 37 lub przez e-mail 

tury­sty­ka@mariacki.com.

Otwarcie dzwonnicy bazyliki związane jest z zamknięciem ruchu turystycznego w jej wnętrzu na dwa miesiące. Wynika to z kolejnych prac konserwatorskich, które poza XV-wiecznym ołtarzem Wita Stwosza, objęły również organy. Szczegółowe informacje o tej nowej atrakcji turystycznej Krakowa można znaleźć na stronie www.mariacki.com 

Oceń treść:
Źródło:
;