Imieniny: Diany, Hipolita, Poncjana

Wydarzenia: Dzień Mańkuta

Polska

„Idea solidarności głoszona przez Jana Pawła II jest fundamentem budowy silnej i dostatniej Polski”

prezydent andrzej duda fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP

W historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej odbyła się konferencja pt. „Obudził w nas Solidarność. W 40. rocznicę Pierwszej Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny". List Prezydenta RP do uczestników konferencji odczytał minister Paweł Mucha.

 

Szanowny Panie Przewodniczący!
Szanowni Uczestnicy i Goście konferencji!

Wśród wydarzeń, których okrągłe rocznice obchodzimy w tym roku, jedno zajmuje w naszej pamięci miejsce szczególne. Przed czterdziestu laty nasz wielki Rodak, Ojciec Święty Jan Paweł II, po raz pierwszy odwiedził Polskę. Nie będzie żadną przesadą stwierdzenie, że pielgrzymka ta była dla naszej Ojczyzny wydarzeniem epokowym. Pamiętne słowa wypowiedziane na placu Zwycięstwa w Warszawie obudziły w nas ducha wolności i stały się impulsem do działania, którego owocem był ruch Solidarności, a w efekcie – upadek komunizmu.

Wolna Polska była wielkim pragnieniem Papieża Polaka, ale Jego nauczanie to wielkie dziedzictwo myśli, której centrum jest godność każdego człowieka. Godność wyrażająca się także poprzez pracę i dzięki pracy. W świecie, w którym fałszywi trybuni ludu pracującego uczynili z ludzkiej pracy narzędzie dominacji, Jan Paweł II głosił ideę solidarności i sprawiedliwego ładu społecznego. Mówił o tym, że praca nie może być towarem, że praca jest źródłem siły społecznej, że polityka i ekonomia pracy powinny uwzględniać potrzeby rodziny.

Wszystkie te myśli pozostają aktualne także dziś. Są ważne dla przyszłości Polski i jej pomyślności w szybko zmieniającym się świecie. Przemawiając do pielgrzymów z Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego w Częstochowie 6 czerwca 1979 roku, Ojciec Święty podkreślał, że leży mu na sercu, „ażeby Polska stała się potężna i bogata przez swoją pracę”. Możemy powiedzieć, że po czterdziestu latach to pragnienie się spełnia. Polski sukces gospodarczy, który dziś jest faktem, idzie w parze z budową sprawiedliwego i solidarnego państwa, w którym wszyscy coraz pełniej mogą korzystać z owoców swojej pracy. Nie jest to łatwe zadanie. To proces, w którym pojawiają się także konflikty i napięcia, ale jestem głęboko przekonany, że jesteśmy jako kraj na dobrej i właściwej drodze.

Przed nami nowe wyzwania i nowe perspektywy. O nich także mówił Ojciec Święty Jan Paweł II, choćby wtedy, gdy w encyklice Laborem exercenswspominał o technologicznych, ekonomicznych i politycznych przemianach, które wynikają z automatyzacji, wzrostu cen energii i surowców podstawowych czy rosnącej świadomości tego, jak ograniczone są zasoby naturalne. Jest naszym wielkim zadaniem, abyśmy wobec tych przemian i wyzwań umieli prowadzić mądrą politykę, która zapewni Polsce rozwój w kolejnych dziesięcioleciach. Jestem pewien, że idea solidarności, którą ukazał nam Jan Paweł II, jest solidnym fundamentem. Na nim budować możemy Polskę silną, dostatnią i nowoczesną. Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników konferencji, dziękuję jej organizatorom, a także autorom wystaw towarzyszących temu wydarzeniu. Gratuluję Księdzu Kanonikowi Ludwikowi Kowalskiemu nagrody Człowieka Roku „Tygodnika Solidarność” przyznanej za działalność duszpasterską na rzecz ludzi pracy.

Wszystkich Państwa serdecznie pozdrawiam i życzę owocnych obrad.

Prezydent RP
Andrzej Duda

Oceń treść:
Źródło:
;