Imieniny: Szymona, Tadeusza

Wydarzenia: Dzień Odpoczynku Dla Zszarganych Nerwów

Święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

Polska

„Idźmy naprzód z nadzieją” hasłem Dnia Papieskiego

dzień papieski fot. Karol Wiecheć

Tegoroczny XVII Dzień Papieski obchodzić będziemy 8 października pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”. Hasło jest cytatem z Listu Apostolskiego Novo Millenio Ineunte (czyli: na początku nowego tysiąclecia) - dokumentu podpisanego przez św. Jana Pawła II 6 stycznia 2001 roku.

 

Dzisiaj, po 16 latach, te słowa nie straciły nic ze swej aktualności. Wydaje się nawet, że stają się aktualnym przynagleniem. Światowe Dni Młodzieży w Krakowie i wizyta Papieża Franciszka bez wątpienia stanowiły ubogacenie duchowe w życiu Kościoła. Drugą ważną okolicznością jest zakończony już Jubileusz 1050-lecia chrztu Polski, który zachęcał do składania dziękczynienia Bogu za dar wiary obecny w naszej Ojczyźnie od ponad tysiąclecia. W pewnym sensie jest to sytuacja analogiczna do tej po zakończeniu obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, kiedy św. Jan Paweł II opublikował List Apostolski Novo Millenio Ineunte. Na pewno aktualne są wskazania papieża, gdy zapoznamy się obrazem współczesności, jaki wskazuje nam Franciszek: W kulturze często zdominowanej przez technikę jest jakby coraz więcej różnych form smutku i samotności, w które popadają ludzie, także wielu młodych. Przyszłość rzeczywiście zdaje się być zakładnikiem niepewności, kóra nie pozwala na osiągnięcie stabilizacji. W ten sposób często rodzą się uczucia melancholii, smutku i nudy, które mogą powoli doprowadzić do rozpaczy. Potrzebni są świadkowie nadziei i prawdziwej radości, aby odpędzić iluzje, które obiecują łatwe szczęście ze sztucznymi rajami. Głęboka pustka wielu osób może być wypełniona przez nadzieję, jaką nosimy w sercach, z wypływającą z niej radością. Istnieje wielka potrzeba poznania radości, która objawia się w sercu dotkniętym przez przez miosierdzie.

Doskonałym wzorem takiej postawy jest zawsze Maryja, Matka Zbawiciela. Opatrzność Boża bardzo mocno chce nam ten wzór uświadomić przez znaki czasu jakimi są chociażby dwie znaczące dla nas rocznice. Jedną z nich jest stulecie objawień fatimskich, które przypadnie niemal równocześnie z XVII Dniem Papieskim – objawienia w Fatimie trwały od 13 maja do 13 października 1917 roku. Drugą rocznicą jest 300-lecie koronacji Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze. Związki św. Jana Pawła II z tymi miejscami kultu Maryi, a jeszcze bardziej Jego pobożność maryjna, są tak oczywiste, że nie wymagają większych uzasadnień.

 

Podczas ostatniego Dnia Papieskiego zebrano ponad 7.785.000 zł na program stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Dzięki tym środkom możliwe będzie ufundowanie ponad 2 tys. całorocznych stypendiów – poinformował prezes zarządu fundacji, ks. Dariusz Kowalczyk. – W imieniu rzeszy aktualnie ponad 2 tys. stypendystów serdecznie dziękuję wszystkim naszym darczyńcom. Ludziom Kościoła, ludziom dobrej woli, ludziom, którzy często z własnego niedostatku wspierają edukację naszych stypendystów. Niech wszyscy ci, którzy złożyli ofiarę, czują, że wypełnili pragnienie Ojca Świętego Franciszka, który wzywał nas w ubiegłym roku nawet do fantazji, nie tylko do wyobraźni miłosierdzia – podkreślił prezes zarządu Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Źródło:
;