Imieniny: Fabiana, Sebastiana

Wydarzenia:

Polska

Inauguracja roku akademickiego na KUL

gmach główny katolickiego uniwersytetu lubelskiego fot. Krzysiek dbk / wikipedia.org

Inaugurację roku akademickiego 2020/2021 na KUL zaplanowano, zgodnie z uniwersytecką tradycją, w trzecią niedzielę października. Jednak ze względu na ograniczenia wprowadzone przez rząd została ona przeniesiona na piątek, 16 października i połączona z nadaniem tytułu doktora honoris causa KUL przewodniczącemu Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan kard. Kurtowi Kochowi.

 

Przemówienie inauguracyjne Rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski poświecił roli katolickiego uniwersytetu w świecie nauki. Mówił, że „pragniemy postrzegać nasz uniwersytet jako uczelnię przede wszystkim humanistyczną, wierną idei bezinteresownego i uczciwego poszukiwania prawdy, troszczącą się o przekazanie młodemu pokoleniu Polaków zdrowej tradycji chrześcijańskiej, zgodnie z dewizą służby Deo et Patriae – Bogu i Ojczyźnie. Nie wolno nam zapomnieć o przesłaniu naszego największego profesora, którego setną rocznicę urodzin w tym roku obchodzimy – św. Jana Pawła II. Jego słowa wypowiedziane na dziedzińcu uniwersyteckim w 1987 r. – „Uniwersytecie, służ prawdzie" – pozostają nadrzędnym programem, do którego powinniśmy dostosować wszelkie szczegółowe rozwiązania, także te wynikające z nowej reformy szkolnictwa wyższego"

Następnie odbyła się uroczystość immatrykulacji studentów I roku. Sześcioro młodych ludzi, w imieniu swoich koleżanek i kolegów, którzy nie mogli wziąć udziału w inauguracji, ślubowało sumiennie wypełniać swoje obowiązki, by rzetelnie przygotować się do pracy dla dobra Kościoła i mojej Ojczyzny.

Z inauguracją roku akademickiego zostało połączone nadanie tytułu doktora honoris causa KUL. Otrzymał go wybitny teolog i ekumenista szwajcarski kardynał Kurtowi Kochowi. Szwajcarski dostojnik to przewodniczący Papieskiej Rady do spraw Popierania Jedności Chrześcijan i bliski współpracownik ostatnich dwóch papieży. Odbierając dyplom doktora honoris causa kardynał Koch powiedział: „z serca dziękuję Państwu za ten wielki zaszczyt, który okazano mi przez przyznanie doktoratu honoris causa. Cieszę się zwłaszcza z tego, że ten doktorat honoris causa został mi przyznany przez Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który nosi tak chwalebne imię Jana Pawła II.”

Następnie Kardynał wygłosił wykład inauguracyjny poświęcony odpowiedzialności teologii za kwestie ekumenizmu. Podkreślił w nim, ze teologia „tylko wtedy dostrzega swoją katolicką odpowiedzialność i posłannictwo oraz wnosi swój nie do przecenienia fundamentalny wkład, jeśli rozumie swoją służbę na rzecz przywrócenia jedności Kościoła”.

Na zakończenie inauguracji głos zabrał Metropolita Lubelski i Wielki Kanclerz KUL Arcybiskup Stanisław Budzik. W swoim słowie nawiązał do tematyki VI Kongresu Kultury Chrześcijańskiej, którym jest dialog i przypomniał postać patrona uniwersytetu. Zwrócił uwagę, że inauguracja roku akademickiego odbywa się 16 października, w 42. rocznicę wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową i przypomniał, że papież nazywany był mistrzem dialogu. „Wszyscy, którzy mieli szczęście osobiście spotkać Jana Pawła II podkreślają, że był mistrzem słuchania – mówił Arcybiskup – i wezwał do naśladowania papieża, dla którego „dialog z drugim człowiekiem był dla niego nie tylko wymianą myśli, ale przede wszystkim wymianą darów duchowych”.

Oceń treść:
;