Imieniny: Henryka, Mariusza, Marty

Wydarzenia:

Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa

Wielki Post 2018

 fot. Łukasz Kaczyński

Emerytowany metropolita krakowski przewodniczył w Sanktuarium św. Jana Pawła II Mszy św. z obrzędem posypania głów popiołem. "Sprawdzonym lekarstwem, sposobem porządkowania naszych spraw wobec Boga i bliźnich jest właśnie post, czyli odmówienie sobie pokarmu, ale także rezygnacja z innych przyjemności" - mówił do wiernych w Środę Popielcową kard. Stanisław Dziwisz.

Jak podkreślił w wygłoszonej homilii odczytana Ewangelia zawiera "pewnego rodzaju instrukcję" jak postępować w wędrówce przez Wielki Post do Świąt Wielkanocnych. Za pierwszą sprawę niezmiernie ważną do odpowiedniego przeżycia tego okresu uznał jałmużnę.

- Nie chodzi tylko o pomoc materialną. Chodzi o coś więcej. Chodzi o to wszystko, co możemy drugiemu człowiekowi przekazać i wyrazić słowem i czynem, gestem i sercem. Chodzi o to, by być człowiekiem dla innych, a nie egoistycznie dla siebie - mówił.

Hierarcha ocenił, że w takiej postawie objawia się miłość, która jest podstawowym kryterium autentyczności chrześcijańskiej wiary. - Czynienie dobra powinno być dyskretne. Jedno jest pewne: każdy gest i każdy odruch naszego serca zostanie zapisany przez Boga w najważniejszej księdze życia - dodał.

Następnie wskazał na modlitwę, dzięki której człowiek utrzymuje stałą więź z Bogiem, ciągle do Niego zmierzając. Zachęcił zgromadzonych do zadania sobie pytania czy Bóg jest rzeczywiście w centrum ich życia i z Nim przeżywają wszystkie radości, smutki, prace, cierpienia i nadzieje.

- W tym zakresie każda i każdy z nas powinien przeprowadzić osobisty rachunek sumienia i zapytać się, czy Bóg rzeczywiście zajmuje pierwsze miejsce w naszym sercu? Czy Jego wola „jako w niebie, tak i na ziemi” jest dla nas najważniejsza? Czy Jego prawo, zawarte w przykazaniach, a zwłaszcza w przykazaniu miłości, jest prawem naszego życia? - nie unikał trudnych pytań.

Purpurat odniósł się też do zagadnienia postu i wskazał, że jest on pomocą w "uporządkowaniu całego obszaru osobistych pragnień, upodobań, dążeń, potrzeb i działań". - Sprawdzonym lekarstwem, sposobem porządkowania naszych spraw wobec Boga i bliźnich jest właśnie post, czyli odmówienie sobie pokarmu, ale także rezygnacja z innych przyjemności czy uzależnień, które odbierają nam duchową wolność i pomniejszają naszą gotowość czynienia dobra i służby" - uwypuklił. Zaapelował, by nie pozostać tylko na słowach, ale podjąć jedno konkretne postanowienie.

Metropolita senior archidiecezji krakowskiej stwierdził, że popiół, którym posypuje się głowy w Środę Popielcową jest znakiem przemijalności życia ludzkiego na ziemi, co potęgują słowa: „Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz”.

- Ale wiemy, że w tych słowach jest tylko cząstka prawdy o nas, ponieważ jesteśmy czymś więcej niż prochem. Jesteśmy stworzeni nie do śmierci, ale do życia w Bogu na wieki, stąd inne słowa, które również dzisiaj rozbrzmiewają: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. A Ewangelia to Dobra Nowina o Synu Bożym zbawiającym człowieka, ocalającym jego los, przywracającym mu godność dziecka Bożego - nauczał.

Podsumowując zachęcił, aby wierni nie zwlekali z pojednaniem się z Bogiem. "Prośmy o taką przejrzystą postawę umysłu i serca. Prośmy również o wsparcie z nieba wszystkich Świętych, przyjaciół Boga i człowieka, a wśród nich patrona tego Sanktuarium - św. Jana Pawła II" - powiedział na zakończenie kard. Dziwisz.

Oceń treść:
Źródło:
;