Imieniny: Walerego, Radomira, Tomasza

Wydarzenia: Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych

Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła

Pod oknem

Kard. Grocholewski doktorem honoris causa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

kardynał grocholewski doktorem honoris causa fot. Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

- Kiedy dzisiaj dziękujemy Panu Bogu za dziesięć lat działalności Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, musimy raz jeszcze uświadomić sobie oryginalność, to znaczy ideową tożsamość tej Uczelni oraz wynikające z tej tożsamości zobowiązania, aby współczesnemu światu dawała ona jasne i czytelne dla wszystkich świadectwo o Bogu i o człowieku. Aby Uniwersytet Papieski Jana Pawła II zawsze i wszędzie – posługując się strofami Norwida – miał „tak za tak, nie za nie/ Bez światłocienia”- mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas inauguracji roku akademickiego UPJPII, połączonej z uroczystością nadania doktoratu honoris causa kard. Zenonowi Grocholewskiemu.

 

Uroczystej Eucharystii w Sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach inaugurującej rok akademicki UPJPII przewodniczył kard. Zenon Grocholewski; koncelebrowali metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski i kard. Stanisław Dziwisz.

Na początku Mszy św., abp Marek Jędraszewski przypomniał, że dzień 16 października jest rocznicą wyboru na Stolicę Piotrową Jana Pawła II, a także liturgicznym wspomnieniem św. Jadwigi Śląskiej. Również dzisiaj, 16 października, obchodzona jest 635. rocznica ukoronowania na króla Polski – św. Jadwigi Andegaweńskiej, która uzyskała od papieża zgodę na utworzenie Wydziału Teologicznego na Akademii Krakowskiej. Fakt ten dał początek Uniwersytetowi Jagiellońskiemu, do którego tradycji nawiązuje obecny Uniwersytet Papieski Jana Pawła II.

W homilii, kard. Grocholewski zauważył, że sprawowanie Eucharystii podczas inauguracji nowego roku akademickiego ma szczególną wymowę. Po pierwsze łączy się z osobą św. Jana Pawła II – patrona uczelni. Papież Polak poświęcił Eucharystii bardzo dużo miejsca w swoim nauczaniu. W 2003 roku napisał encyklikę „Ecclesia in Eucharistia”, w której zaznaczył, że Najświętsza Ofiara zawiera „całe dobro duchowe Kościoła” i „stanowi centrum życia eklezjalnego” jako skarb i zadatek wieczności dla każdego człowieka. Niewiele wcześniej, Ojciec Święty włączył moment ustanowienia Eucharystii do modlitwy różańcowej. Kardynał zwrócił  także uwagę, że Benedykt XVI w swojej adhortacji apostolskiej „Sacramentum caritatis” pisał: „Pan staje się rzeczywiście pokarmem dla człowieka spragnionego prawdy i wolności”.

– Cóż może być ważniejszego dla uniwersytetu kościelnego jak prawda, o której tutaj mowa oraz złączona z nią wolność człowieka? (…) W „Sacramentum caritatis” mowa jest o Eucharystii jako „pokarmie prawdy i wolności”. Nie chodzi o dwie kompletnie różne rzeczy, lecz o rzeczy współzależne. Właśnie jako pokarm prawdy, Eucharystia jest także pokarmem wolności.

Kardynał podkreślił, że Magisterium Kościoła wielokrotnie zaznacza, że w celu zrozumienia prawd wiary nie wystarcza samo ich studiowanie, ale konieczna jest łączność z Bogiem. W encyklice „Redemptor hominis” Jan Paweł II pisał o wolności jako możliwości czynienia dobra. Dodał, że warunkiem jej autentyczności jest „wymaganie rzetelnego stosunku do prawdy”. – Jedynie Chrystus, który jest Prawdą, może nas uczynić naprawdę wolnymi – podkreślał kard. Grocholewski.

Na koniec kardynał zaznaczył, że adhortacja „Sacramentum caritatis”, mówiąc o Eucharystii jako pokarmie prawdy i wolności, koncentruje się na fundamentalnym aspekcie, jakim jest prawda o miłości, będącej samą istotą Boga. – Dlatego Kościół, który znajduje w Eucharystii swoje życiowe centrum, ciągle podejmuje wysiłek głoszenia „w porę i nie w porę”, że Bóg jest miłością. Tak, jest to najbardziej fascynująca prawda o Bogu, która angażuje całego człowieka. Albowiem, jeżeli Bóg jest miłością, a my jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, wszyscy jesteśmy powołani do miłości Boga i bliźnich – mówił kard. Grocholewski.

Po Eucharystii, w sali konferencyjnej Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” rektor UPJPII, ks. prof. Wojciech Zyzak przywitał licznie przybyłych na jubileuszową inaugurację gości wyrażając wdzięczność m.in. kard. Stanisławowi Dziwiszowi, a także ówczesnemu rektorowi śp. ks. prof. Janowi Maciejowi Dyduchowi za dar przekształcenia PAT w UPJPII. Wspomniał o ostatnich osiągnięciach uniwersytetu, jak 60 procentowe umiędzynarodowienie Wydziału Filozoficznego, otwarcie nowego kierunku – pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych, realizację licznych grantów na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego, otrzymanie milionowego grantu przez Uniwersytet Trzeciego Wieku, zakończone sukcesem kolejne habilitacje na Wydziale Teologicznym czy zwycięstwo studentów Wydziału Prawa Kanonicznego w ogólnopolskim konkursie.

Arcybiskup Marek Jędraszewski, Wielki Kanclerz UPJPII, mówił, że w epoce post prawdy, w której przyszło nam żyć, dawanie świadectwa rzetelnej prawdzie, jest sprawą najwyższej wagi. Cytując Cypriana Kamila Norwida, ulubionego poetę Jana Pawła II z wiersza „Moja piosnka”:

„Do tych, co mają tak za tak, nie za nie
Bez światłocienia,
Tęskno mi, Panie”

Arcybiskup mówił, z jak wielką mocą należy szukać odpowiedzi na pytania: „Kim jest człowiek?”, „Skąd przychodzi i dokąd zmierza?”. „Przedmiotem refleksji Karola Wojtyły było to, co stanowi o oryginalności człowieka…Tylko wznosząc się równocześnie na skrzydłach wiary i rozumu człowiek może kontemplować prawdę” – mówił arcybiskup. Zwracając się do wspólnoty akademickiej UPJPII wskazał, iż „musimy uświadomić sobie ideową tożsamość uczelni, aby dawała świadectwo o Bogu i o człowieku, aby dzieliła się refleksją nt. prawdy.

Kardynał Stanisław Dziwisz przypomniał korzenie obchodzącego 10-lecie uniwersytetu, który wywodzi się z Wydziału Teologicznego UJ. Wspomniał komunistyczne represje, które ów Wydział usunęły z murów uczelni w 1954 roku i starania Karola Wojtyły, w skutek których Stolica Apostolska w 1955 roku wydała orzeczenie potwierdzające ciągłość działalności Wydziału Teologicznego. Jan Paweł II pragnął, by Wydział przekształcił się w uczelnię, co nastąpiło 8 grudnia 1981 roku, „zależało mu bowiem na solidnej formacji intelektualnej polskich księży, marzył o kościelnym uniwersytecie w podkrakowskim grodzie” – mówił kardynał. Podkreślił, że papież Benedykt XVI, jako jeden z wieloletnich, najbliższych współpracowników Jana Pawła II pragnął spełnić życzenie, a niejako testament zmarłego papieża. Wspomniał o pewnych trudnościach ze strony Kongregacji Edukacji Katolickiej, dziś podziękował kardynałowi Zenonowi Grocholewskiemu za złożenie podpisu na dokumencie powołującym uniwersytet, dzięki czemu UPJPII w Krakowie może świętować jubileusz w gronie członków Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, którzy jutro będą obradować w siedzibie uczelni z udziałem jej władz. 

Obecny na uroczystości Wicepremier Jarosław Gowin, minister edukacji i szkolnictwa wyższego mówiąc o zmianach, jakie niesie z sobą Ustawa 2.0, czyli reforma w systemie szkolnictwa wyższego mówił o wyzwaniach, które dla wszystkich są lekcją, też szczególną dla uczelni misyjnych, jaką jest UPJPII, o edukacji poprzez uczelnię, kształcącą elitę duchową, moralną, społeczną, polityczną, państwową. Mowa była o możliwości korekty reformy np. w kwestii czasopism naukowych.

Przewodniczący KRUP, JM Rektor UJ prof. Wojciech Nowak mówił o najważniejszych wartościach łączących oba uniwersytety – „Nauka nie boi się prawdy, nauka przekazuje prawdę (…) nasze uczelnie zawsze były razem, nie tylko topograficznie, ale i duchowo”. A wracając do wspólnych korzeni, rektor UJ przekazał rektorowi UPJPII kopię z pierwszego Statutu Wydziału Teologicznego UJ. 

Pracownicy UPJPII zostali uhonorowani krzyżami zasługi i medalami przyznanymi przez prezydenta RP Andrzeja Dudę na wniosek ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Do wspólnoty akademickiej UPJPII zostali włączeni studenci I roku podczas uroczystej immatrykulacji. 

Po czym nastąpił moment wręczenia honorowego doktoratu, najwyższej godności przyznawanej przez uczelnie wyższe kard. Zenonowi Grocholewskiemu.

W laudacji ks. prof. Tomasz Rozkrut, dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UPJPII mówił o kard. Grocholewskim, jako wybitnym historyku „kanoniście rzeczywiście zatroskanym, od dziesiątków już lat, o poprawne funkcjonowanie sądownictwa kościelnego oraz o jak najlepsze standardy wielowymiarowej edukacji prowadzonej przez Kościół w całym świecie. (…) wyróżnia honorowego doktora troska o poznanie prawdy oraz poszukiwanie rozwiązań sprawiedliwych, wynikających z miłości do Kościoła powszechnego oraz uniwersalnego pasterskiego zatroskania”.

Kardynał Zenon Grocholewski w wygłoszonym wykładzie wskazał na nauczanie Jana Pawła II odnoszące się do wyższych uczelni kościelnych – do wiary, Magisterium Kościoła i kultury.

Jubileuszowy dzień zakończył koncert w katedrze wawelskiej “Nadzieja zawieść nie może”. Można było usłyszć prapremiery utworów napisanych specjalnie na tę okazję - Missa Spei Sebastiana Szymańskiego oraz Ecce Sacerdos Magnus Dawida Kusza OP w wykonaniu Chóru Psalmodia i Orkiestry Passionart.

Oceń treść:
Źródło:
;