Imieniny: Iwony, Dezyderego, Kryspina

Wydarzenia: Światowy Dzień Żółwia

Małopolska

pszczoły fot. pixabay.com

Ochrona naturalnych pszczelich siedlisk, promocja pszczelarstwa oraz edukowanie mieszkańców Małopolski w zakresie ekologii i znaczenia pracy owadów zapylających – to główne inicjatywy, jakie mogą otrzymać wsparcie w ramach kolejnej edycji konkursu Województwa Małopolskiego „Małopolska Pszczoła”. Zgłoszenia do konkursu, w którym do zagospodarowania jest aż 400 tys. zł., będą przyjmowane do 22 marca br.

 

Konkurs „Małopolska Pszczoła” to inicjatywa Województwa Małopolskiego, której celem jest ochrona owadów zapylających i roślin. O dotację na realizację związanych z tym projektów mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i stowarzyszenia działające w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

“Pszczoły to jedne z najbardziej pożytecznych zwierząt świata. Bez nich wokół nas zostałaby tylko pustynia. Dlatego chcemy uświadamiać, jak ważna jest ochrona tych małych, pracowitych stworzeń i wspierać inicjatywy ekologiczne, których celem jest troska o ich dobrobyt” - mówi marszałek województwa Witold Kozłowski.

W ramach konkursu „Małopolska Pszczoła” można starać się o dotacje m.in. na przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym i informacyjnym – a więc szkolenia, zajęcia praktyczne czy warsztaty związane z ochroną przyrody. Wspierane będą także projekty promujące pszczelarstwo jako tradycyjną formę gospodarowania na obszarach wiejskich. Ponadto dotację mogą otrzymać inicjatywy związane z nasadzaniem roślin miododajnych i szeroko pojętą dbałością o ekologiczny charakter ekosystemów, w których pszczoły odgrywają kluczową, służebną rolę.

Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 22 marca br. Wymagane dokumenty należy złożyć na Dzienniku Podawczym UMWM lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Rolnictwa i Geodezji, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem na kopercie: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. „Małopolska Pszczoła”. O dotrzymaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do UMWM (a nie data stempla pocztowego).

Regulamin konkursu „Małopolska Pszczoła” oraz niezbędne dokumenty są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Oceń treść:
Źródło:
;