Imieniny: Halki, Filipa, Salomei

Wydarzenia: Światowy Dzień Osób Jąkających Się

Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża

Małopolska

 fot. Fotolia.com

Spotkanie Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej II kadencji stało się okazją do omówienia istotnych działań podejmowanych przez samorząd województwa małopolskiego w obszarze polityki senioralnej. 

 

Podczas posiedzenia podjęto m.in. dyskusję na temat działań dla seniorów realizowanych w województwie małopolskim we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz przedstawiono założenia XI Forum III Wieku oraz IV Małopolskiego Kongresu Srebrnej Gospodarki - wydarzeń poświęconych tematyce senioralnej, które odbędą się w regionie w najbliższym czasie.

“Cieszę się, że wspólnie możemy kształtować i realizować politykę senioralną województwa, wrażliwą na głos seniorów, odpowiadająca na ich potrzeby” - zaznaczyła Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Małopolska Rada ds. Polityki Senioralnej jest organem opiniująco-doradczym i inicjatywnym Zarządu Województwa Małopolskiego w obszarze problematyki osób starszych oraz solidarności międzypokoleniowej, powołanym w 2013 roku w celu wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej, reprezentacji interesów osób starszych i ich aktywizacji w regionie. W skład gremium wchodzą przedstawiciele urzędu marszałkowskiego, zajmujący się realizacją działań z zakresu  polityki senioralnej, reprezentanci środowiska naukowego, uniwersytetów trzeciego wieku, organizacji pozarządowych, lokalnych władz i przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów.

Oceń treść:
Źródło:
;