Imieniny: Ulryka, Bonawentury, Kamila

Wydarzenia:

Małopolska

 fot. Fotolia.com

Spotkanie Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej II kadencji stało się okazją do omówienia istotnych działań podejmowanych przez samorząd województwa małopolskiego w obszarze polityki senioralnej. 

 

Podczas posiedzenia podjęto m.in. dyskusję na temat działań dla seniorów realizowanych w województwie małopolskim we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz przedstawiono założenia XI Forum III Wieku oraz IV Małopolskiego Kongresu Srebrnej Gospodarki - wydarzeń poświęconych tematyce senioralnej, które odbędą się w regionie w najbliższym czasie.

“Cieszę się, że wspólnie możemy kształtować i realizować politykę senioralną województwa, wrażliwą na głos seniorów, odpowiadająca na ich potrzeby” - zaznaczyła Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Małopolska Rada ds. Polityki Senioralnej jest organem opiniująco-doradczym i inicjatywnym Zarządu Województwa Małopolskiego w obszarze problematyki osób starszych oraz solidarności międzypokoleniowej, powołanym w 2013 roku w celu wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej, reprezentacji interesów osób starszych i ich aktywizacji w regionie. W skład gremium wchodzą przedstawiciele urzędu marszałkowskiego, zajmujący się realizacją działań z zakresu  polityki senioralnej, reprezentanci środowiska naukowego, uniwersytetów trzeciego wieku, organizacji pozarządowych, lokalnych władz i przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów.

Oceń treść:
Źródło:
;