Imieniny: Lecha, Lutoslawa

Wydarzenia: Dzień Roku Przestępnego

Sobota po Popielcu

Małopolska

Małopolska to nasza wspólna sprawa 

spotkania małopolskich samorządowców fot. Biuro Prasowe UMWM

Spotkania Piotra Ćwika, wojewody małopolskiego z przedstawicielami małopolskich samorządów stały się już tradycją. Współorganizatorem pierwszego takiego spotkania w 2019 roku był Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego. 

 

“Małopolska to nasza wspólna sprawa. Współpraca z małopolskimi samorządami jest dla mnie jednym z priorytetów. Rozwój Małopolski to bowiem nasze wspólne zadanie i cel, który chcemy razem realizować. Samorządy mogą przy tym liczyć na wielowymiarowe wsparcie ze strony rządu i partnerską współpracę. Jestem przekonany, że takie spotkania jak to dzisiejsze przynoszą wymierne korzyści dla mieszkańców Małopolski i przekładają się na sprawniejszą realizację zadań. Pozostaję otwarty na nowe, wspólne przedsięwzięcia i zapraszam wszystkich małopolskich samorządowców do kontaktu oraz korzystania ze środków oferowanych w ramach programów rządowych. Jednocześnie deklaruję wsparcie w sytuacjach takich jak usuwanie skutków klęsk żywiołowych czy pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów” – podkreśla wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

“To spotkanie to dowód, że chętnie współpracujemy dla dobra małopolskich samorządów. Małopolska oferuje samorządowcom wsparcie w wielu aspektach. Chcemy, również dzięki funduszom unijnym, rozwijać region, wspierać małopolskich przedsiębiorców, samorządowców i ich inicjatywy” – powiedział wicemarszałek województwa małopolskiego Tomasz Urynowicz.

Wielu samorządowców debiutuje w roli wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i starostów. Dlatego z myślą przede wszystkim o nich w programie dzisiejszego spotkania znalazły się prezentacje dotyczące źródeł, z których jednostki samorządu terytorialnego mogą pozyskiwać wsparcie dotyczące rozwoju infrastruktury lokalnej czy polityki społecznej.

Wicemarszałek Łukasz Smółka omówił możliwości dofinansowania projektów samorządowych ze środków budżetu Województwa Małopolskiego w 2019 roku. Z kolei zastępca dyrektora Wydziału Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przedstawił zagadnienia dotyczące Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowego Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych, w tym ruchów masowych ziemi. Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Jacek Kowalczyk przypomniał zaś zasady pozyskiwania środków w ramach programów rządowych „Senior+”, „Maluch+” czy „Opieka 75+”.

Oceń treść:
Źródło:
;