Imieniny: Odona, Malwiny, Elzbiety

Wydarzenia: Święto Hot-Doga

Z Bogiem

oblężenie jasnej góry fot. Mężczyźni Św. Józefa

W ostatnich latach widzimy wielkie poruszenie w środowisku mężczyzn w Kościele Katolickim. Przez 10 lat udało nam się dotrzeć do tysięcy polskich mężczyzn i zbudować relacje z kluczowymi polskimi organizacjami pracującymi w kierunku wzmocnienia mężczyzn w Kościele.

 

Współczesna kultura atakuje wzorce męskości, próbuje pozbawić nasze rodziny odpowiedzialnych mężów i ojców, silnych obrońców, duchowych liderów. Pragniemy, by powszechną była praca duszpasterska wzmacniająca mężczyzn w naszych męskich rolach i zadaniach.

„Spotkanie pod hasłem „Męskiego Oblężenia” trochę prowokuje tytułem. Przecież oblężenie kojarzy się nam jednoznacznie. Z tym z 1655 roku, które przecież również było „męskie”. Tym razem jednak nie chodzi o walkę, przemoc, zniszczenie. Wręcz przeciwnie: 4 listopada mężczyźni przyjdą do Królowej, by zawierzyć Jej swoje rodziny, miejsca pracy, przestrzenie odpowiedzialności. A mamy co powierzać!

Można by się zastanawiać, czy przychodzenie do Kobiety z męskimi troskami jest dobrym pomysłem. Jednak możemy odwołać się do przykładu wielu wielkich i świętych Polaków, którzy pokazali nam wartość takiego powierzenia. Możemy wskazać tu świętego Jana Pawła II, który zawierzył siebie i swój pontyfikat Matce Chrystusa. Podobnie Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński zawierzył Maryi całą Polskę. Możemy wymieniać dalej, wskazując o. Maksymiliana Kolbe, brata Alberta Chmielowskiego, ks. Jerzego Popiełuszkę.

Należy pamiętać, że Maryja została nam zostawiona jako Matka przez samego Jezusa, który w testamencie na krzyżu wskazał: Oto Matka twoja.” Nie mamy wątpliwości, że to sama Królowa Polskiej Korony wzywa mężczyzn do swojego pałacu, aby przekazać im ważne polecenia. Planujemy dokonać oblężenia Jasnej Góry, aby u stóp Najświętszej Panienki zrealizować akt oddania się Jej w niewolę. Taka postawa jest wyrazem hołdu, uwielbienia, całkowitego poddania, ale też potwierdzeniem, że pragniemy kontynuować tradycję tysięcy naszych rodaków, którzy służbę dla Maryi traktowali jako najwyższy wyraz prawdziwej męskości.”

 

Goście spotkania:

Abp Stanisław Gądecki – doktor teologii biblijnej, arcybiskup metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy. Z uwagi na ingres abpa Grzegorza Rysia, abp Gądecki nie będzie obecny
osobiście – skieruje swoje przesłanie

Abp Grzegorz Ryś – doktor hab. nauk humanistycznych, specjalizujący się w historii Kościoła, arcybiskup metropolita łódzki, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski. Z uwagi na swój ingres abp Grzegorz Ryś nie może być osobiście – skieruje swoje przesłanie (wprowadzenie w Akt Zawierzenia)

Abp Zbigniew Stankiewicz – doktor nauk teologicznych w dziedzinie teologii fundamentalnej, arcybiskup metropolita ryski, członek Papieskiej Rady do spraw Popierania Jedności Chrześcijan, przewodniczący Komisji d/s Ewangelizacji i Kultury przy Radzie Konferencji Episkopatów Europy

Bp Marek Mendyk – doktor nauk teologicznych, biskup pomocniczy diecezji legnickiej, członek Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego, członek Komisji Duszpasterstwa i Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży, asystent Rady Szkół Katolickich, członek Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

Mieczysław Guzewicz – mąż, ojciec, dziadek, doktor habilitowany teologii biblijnej i pastoralnej, konsultor Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, doradca w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, rekolekcjonista, autor wielu książek z tematyki małżeństwa, rodziny, wychowania, cierpienia

Jacek Pulikowski – mąż, ojciec, dziadek, doktor inżynier mechaniki budowli, nauczyciel akademicki, świetny mówca. Człowiek z pasją. Specjalista w pokonywaniu kryzysów małżeńskich, budowaniu relacji rodzinnych czy postawy rodzicielskiej. Autor wielu książek.

Stanisław Sławiński – pedagog, doktor nauk humanistycznych, od 2005 do 2007 podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych. Prywatnie – od 46 lat mąż jednej żony, ojciec trójki dzieci, dziadek 9
wnucząt

 

Program spotkania 4 listopada:

10.00 – Męskie uwielbienie, sala Ojca Kordeckiego
10.30 – Wprowadzenie – abp Zbigniew Stankiewicz
10:45 – Wykład I, J. Pulikowski
11.25 – Męskie uwielbienie
11.40 – Wykład II, M. Guzewicz
12.20 – Przerwa
12:35 – Wykład III, Stanisław Sławiński
13:15 – ogłoszenia
13:20 – Przerwa + czas na posiłek, spowiedź, zwiedzanie
15.00 – Przesłanie abpa Stanisława Gądeckiego
15:10 – Msza Święta w Bazylice – przewodniczy abp Zbigniew Stankiewicz, bp Marek Mendyk
16:30 – „Adamie? Gdzie jesteś?” – nauczanie - bp Marek Mendyk
17.00 – Wprowadzenie w Zawierzenie mężczyzn i rodzin Matce Bożej – abp Grzegorz Ryś
17:30 – Akt zawierzenia mężczyzn i rodzin Matce Bożej – abp Zbigniew Stankiewicz, bp Marek Mendyk
17.45 – Rozesłanie

Oceń treść:
Źródło:
;