Imieniny: Tekli, Boguslawa, Linusa

Wydarzenia: Dzień Spadającego Liścia

Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezbitera

Pod oknem

Metropolita krakowski powołał Zarząd Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”

sanktuarium świętego jana pawła drugiego fot. Krzysztof Petela Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.

Działając na podstawie Statutu Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie, w związku z wygaśnięciem kadencji poprzedniego składu Komisji Nadzorującej, Metropolita Krakowski Arcybiskup Marek Jędraszewski powołał nowych członków Komisji. W skład Komisji weszli: Przewodniczący – ks. Paweł Rybski (Ekonom Archidiecezji Krakowskiej) oraz członkowie: ks. dr Zbigniew Bielas (Proboszcz Parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Krakowie-Prokocimiu), ks. Ireneusz Okarmus (Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej w Krakowie), mecenas Anna Krzyk, mecenas Marcin Lechowicz.

W związku z tym, że księdzu prałatowi Janowi Kabzińskiemu wygasła kadencja Prezesa Centrum i że za rok osiągnie wiek emerytalny, Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Krakowski zdecydował, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzorującej, powołać trzyosobowy Zarząd Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”, który przejmie obowiązki dotychczasowego Prezesa. W skład Zarządu weszli: ks. Mateusz Hosaja – prezes oraz członkowie: ks. prał. Grzegorz Szewczyk i mgr inż. Piotr Markiewicz.

Metropolita Krakowski Arcybiskup Marek Jędraszewski oraz Zarząd wyrażają ogromną wdzięczność ks. prał. Janowi Kabzińskiemu za wkład pracy w powstanie Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”, w którym mieści się Sanktuarium Świętego Papieża Polaka. Ustępujący Prezes jako budowniczy i organizator życia duszpasterskiego zapisał się na trwałe w historii tego miejsca. Liczba dzieł, które powstały w ciągu 13 ostatnich lat, świadczy o tym jak wiele serca i zaangażowania zostało włożone przez ks. prał. Jana Kabzińskiego oraz tych, którzy wznosili to wspaniałe dzieło.

 

Kuria Metropolitalna w Krakowie

Oceń treść:
;