Imieniny: Halki, Filipa, Salomei

Wydarzenia: Światowy Dzień Osób Jąkających Się

Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża

Pod oknem

 fot. Freeimages.com

Wydział Misyjny archidiecezji krakowskiej rozpoczął przygotowania do Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. By całą diecezję rozpalić duchem misji ad gentes do współpracy zostały zaproszone zgromadzenia zakonne, organizacji i wolontariaty misyjne z Krakowa i okolic. „Moim pragnieniem jest, aby każda parafia włączyła się w to wielkie wydarzenie” – napisał w liście do proboszczów arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski.

 

„Ochrzczeni i posłani”

Tematem Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego ogłoszonego z okazji setnej rocznicy opublikowania przez Benedykta XV Listu apostolskiego Maximum illud będą słowa „Ochrzczeni i posłani” zwracające uwagę na powszechną misyjność Kościoła. „W naszych czasach, rozdartych tragediami wojny i zagrożonych zasmucającą chęcią podkreślania różnic i wzniecania konfliktów, niech z nowym zapałem zostanie zaniesiona do wszystkich Dobra Nowina, że w Jezusie przebaczenie zwycięża grzech, życie pokonuje śmierć, a miłość strach, dając poczucie bezpieczeństwa i nadzieję” – pisze papież Franciszek w liście ustanawiającym Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Papież prosi by Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny był „intensywnym i owocnym czasem łaski”. Ma się to odbyć przez  promowanie inicjatyw misyjnych, nasilenie modlitw, głoszenie Ewangelii, rozważania biblijne i teologiczne na temat misji, dzieła miłosierdzia chrześcijańskiego. Ojciec Święty chciałby aby podjęto „konkretne działania współpracy i solidarności między Kościołami, aby obudził się entuzjazm misyjny i aby nigdy nas z niego nie okradziono”.

Wydarzenia centralne

Na poziomie całej diecezji wydział misyjny zaproponuje liczne wydarzenia centralne. Będą to celebracje Mszy świętych w intencji misji z udziałem sióstr zakonnych, kleryków, dzieci, młodzieży i studentów, koncerty oraz quiz misyjny dla dzieci i młodzieży, wystawa i festiwal filmów misyjnych. Szczegółowe informacje o wydarzeniach będą sukcesywnie udostępniane. – Odpowiedzmy z entuzjazmem na wezwanie Ojca Świętego Franciszka do odnowy misyjnej Kościoła – wzywa na wszystkich abp Marek Jędraszewski.

Parafia źródłem misyjnego powołania

W naszej diecezji główny nacisk położyć chcemy na wydarzenia w parafiach, które odbywać się będą przez cały miesiąc październik. Do poszczególnych dekanatów oddelegowane będą zakony, organizacje i wolontariaty misyjne. Do pomocy i włączania się w te inicjatywy proszeni są księżą, katecheci, lokalni animatorzy i wspólnoty. – Chcemy aby wszystkie Kościoły i kaplice naszej diecezji przyjęły w swoje progi tych, którzy jakoś szczególnie włączają się w misyjną działalność Kościoła. A takich osób, zgromadzeń i inicjatyw świeckich w naszym rejonie jest wiele – mówi ks. Tadeusz Dziedzic, dyrektor wydziału misyjnego. Jak podkreśla wydział, każda parafia może wykazać się inicjatywą w organizowaniu nie tylko modlitw i niedziel misyjnych, ale także pikników, festynów, konkursów dla dzieci, katechez czy zbiórek na misyjne inicjatywy.

Wszystkich, którzy chcą włączyć się w organizacje wydarzeń na poziomie diecezji i parafii prosimy o kontakt z siostrą Bożeną Najbar z wydziału misyjnego: bozena.najbar1@gmail.com, +48 12 62 88 124, kom. 668 088 096.

Inicjatywę wesprzeć można finansowo. Numer konta: 88 1240 2294 1111 0000 3722 9887 z dopiskiem: Miesiąc Misyjny.

Oceń treść:
Źródło:
;