Imieniny: Szymona, Tadeusza

Wydarzenia: Dzień Odpoczynku Dla Zszarganych Nerwów

Święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

Kulturalnie

 fot. Fotolia.com

Fundacja Anny Dymnej „Mimo wszystko” zaprasza do udziału w VIII Ogólnopolskim Konkursie Poezji dla Osób Niepełnosprawnych „Słowa, dobrze, że jesteście”. Wiersze można nadsyłać do 16 marca.

Do konkursu może zgłosić się każdy w wieku powyżej 16 lat, kto posiada ważne zaświadczenie o niepełnosprawności. Nadesłane prace konkursowe zostaną ocenione w dwóch kategoriach – niepełnosprawność intelektualna i pozostałe niepełnosprawności (motoryczna, przewlekłe choroby wewnętrzne, a także osoby niewidome i słabowidzące oraz niesłyszące i słabosłyszące).

Aby wziąć udział w rywalizacji należy przesłać organizatorom 5 utworów w języku polskim. Można to zrobić na adres e-mail poezja@mimowszystko.org lub pocztą na adres Fundacja Anny  Dymnej  „Mimo  Wszystko”,  ul. Myczkowskiego 4, 30-198 Kraków (dopisek „Konkurs poezji”).

W celu zachowania anonimowości arkusze z nadesłanymi wierszami nie mogą być podpisane nazwiskiem ani pseudonimem artystycznym. Zaznaczono także, że jeden utwór nie może być dłuższy niż dwie strony standardowego maszynopisu.

W obu kategoriach przewidziano 3 nagrody pieniężne w zależności od zajętego miejsce - 5 tys. zł, 3 tys. zł i 2 tys. zł. Wyróżnione prace zostaną również opublikowane w specjalnym tomiku wraz z utworami wyróżnionymi w konkursie literackim dla lekarzy „Przychodzi wena do lekarza”, którego wydawcą będzie Wydawnictwo Medycyna Praktyczna.

Wiersze nadesłane przez osoby niepełnosprawne oceni Anna Dymna, Janka Graban, Józef Baran, Wojciech Bonowicz i Adam Ziemianin. - Mam nadzieję, że zetknę się z kawałkiem prawdziwego życia. Że dowiem się, z czym niepełnosprawni poeci stykają się na co dzień, z czym się zmagają, jak patrzą na swoje otoczenie. Chciałbym też, by utwory przysłane na konkurs były nie tylko starannie, ładnie napisane, ale również czymś mnie zaskoczyły - zapowiedział na stronach Fundacji Wojciech Bonowicz.

Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem www.mimowszystko.org.

Oceń treść:
Źródło:
;