Imieniny: Szymona, Tadeusza

Wydarzenia: Dzień Odpoczynku Dla Zszarganych Nerwów

Święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

Dialog

O. Destivelle: poważny krok naprzód w dialogu z prawosławiem

patriarchat moskiewski na śdm fot. Krzysztof Petela

Nowy dokument Międzynarodowej Komisji Mieszanej ds. Katolicko-Prawosławnego Dialogu Teologicznego to poważny krok naprzód – uważa o. Hyacinthe Destivelle OP. Uczestniczył on w obradach komisji z ramienia Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan, w której odpowiada on za relacje ze słowiańskimi Cerkwiami Prawosławnymi.

 

O. Destivelle zauważa, że w przeciwieństwie do poprzedniego Dokumentu z Rawenny, tym razem pod wspólnie wypracowanym tekstem podpisał się również przedstawiciel Patriarchatu Moskiewskiego, co ma istotne znaczenie dla dalszego rozwoju dialogu.

- Jest to kontynuacja Dokumentu z Rawenny, który podjęto już temat relacji między prymatem i synodalnością, ale na jego zakończenie stwierdzono, że należy przeprowadzić badania historyczne na ten temat. Nowy dokument jest odpowiedzią na ten postulat. Dotyczy pierwszego tysiąclecia, kiedy Kościół był niepodzielony. Ustala, jak wtedy wyrażały się prymat i synodalność na różnych szczeblach Kościoła, czyli szczeblu lokalnym, regionalnymi i powszechnym, przy uwzględnieniu za każdym razem aspektów kanonicznych, liturgicznych i eklezjologicznych. Ważne jest też zrozumienie statusu tego dokumentu. Nie jest to jeszcze porozumienie teologiczne między Kościołami prawosławnym i katolickim. Jest to dokument komisji, która owszem posiada pewien autorytet, ponieważ w jej skład wchodzą przedstawiciele różnych Kościołów prawosławnych i Kościoła katolickiego. Teraz dokument ten zostanie poddany ocenie teologów i wydziałów teologicznych. Czekamy na ich opinie. Od tego będzie zależał ciąg dalszy dialogu i wypracowanie sposobu na to, by pogodzić prymat i kolegialność w pojednanym Kościele – powiedział o. Destivelle Radiu Watykańskiemu.

Źródło:
;