Imieniny: Mikołaja, Jaremy, Emiliana

Wydarzenia: Dzień Anioła

Pod oknem

 fot. Łukasz Kaczyński Abp Marek Jędraszewski w kościele Mariackim.

Abp Marek Jędraszewski przewodniczył 19 marca Mszy św. w kościele Mariackim, podczas której modlono się za Kraków oraz oddawano go w opiekę św. Józefa, patrona miasta. "Trzeba ciągle i odważnie szukać Boga, zwłaszcza wtedy, gdy wydaje się, że nasze życiowe drogi poplątały się i zagubiły swój ostateczny cel" - mówił metropolita krakowski.

W wygłoszonej homilii hierarcha odwołał się do tajemnic radosnych różańca, podkreślając przy tym, że całe życie Maryi i Józefa było wpisane w tajemnicę wcielenia Syna Bożego i Jego przyjścia na świat. "Niech nasza dzisiejsza wspólna duchowa wędrówka ukaże nam drogę, jaką nieustannie powinni iść mieszkańcy miasta, które obrało św. Józefa jako swego patrona" - zachęcił.

Mówiąc o zwiastowaniu podkreślił, że Maryja i Józef uczą wierzących prawdy o miłości czystej i wiernej, zachęcając do zmagania się o taką właśnie miłość zwłaszcza narzeczonych i małżonków.

"Piękno miłości Maryi i Józefa domaga się równocześnie od nas jednoznacznego sprzeciwu wobec tych wszystkich słów i obrazów, jakie pojawiły się w przestrzeni publicznej naszego kraju i naszego miasta zarówno jesienią ubiegłego roku, jak i kilkanaście dni temu, obrażając i raniąc godność naszego człowieczeństwa" - uwrażliwił arcybiskup.

Arcybiskup dopowiedział, że czułość uczucia między rodzicami Chrystusa każe również zaprotestować przeciwko nachalnej obecności pewnych osób, które "w pobliżu tej mariackiej świątyni usiłują wielu ludzi sprowadzić na drogę nieczystości i zdrady". Zaznaczył przy tym jak istotna jest modlitwa o duchowe piękno Krakowa, trwająca w kościele św. Wojciecha.

Odnosząc się do nawiedzenia Elżbiety, metropolita stwierdził, że jest ono świadectwem odnajdywania się na drodze wiary, będąc dla drugiego przykładem i umocnieniem. "Obyśmy w naszym życiu mogli spotykać jak najwięcej ludzi, dzięki którym nasza wiara zostanie wzmocniona lub nawet uratowana. Oby również i nasza wiara mogła kiedyś stać się umocnieniem wiary dla innych ludzi" - apelował.

Opisując narodzenie Chrystusa zwrócił szczególną uwagę na zachowanie św. Józefa. "Tajemnica Betlejem wzywa nas do obrony życia najbardziej zagrożonego, zwłaszcza dzieci już istniejących, choć jeszcze nienarodzonych. Potrzeba nam wszystkim postawy Józefa, czułego, pełnego wewnętrznego pokoju, a jednocześnie zdecydowania, opiekuna Jezusa i Maryi" - ocenił.

Abp Jędraszewski dodał, że także czwarta tajemnica radosna zachęca do naśladowania Józefa, który "skrupulatnie wypełniał wszystkie przepisy Pańskiego prawa". Ofiarowanie Jezusa w świątyni połączył z ubiegłorocznym Aktem Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

"Wtedy, z pokorą chyląc swe czoła przed Królem Wszechświata, uznaliśmy Jego panowanie nad Polską i nad całym naszym narodem, żyjącym w ojczyźnie i świecie. A treść tego aktu winna ciągle trwać w osobistej i zbiorowej pamięci, w naszych sercach, w naszym ojczystym domu" - wezwał.

Metropolita zachęcił mieszkańców Krakowa do tego, by odważnie szukali Boga - w sumieniu, mądrych ludziach i nie przestawali do Niego wołać - podobnie jak Maryja i Józef, którzy szukali go przez 3 dni. "Nie wolno nam wszakże zapomnieć jednej prawdy wypowiadanej w naszym »Credo«, w naszym »Wierzę«. Nasz Pan jest w naszym świętym, katolickim i apostolskim Kościele. Jest i czeka na nas" - powiedział na zakończenie.

Oceń treść:
Źródło:
;