Imieniny: Maryli, Wladyslawa, Cyryla

Wydarzenia: Dzień Walki z Cukrzycą

Podsumowanie

Ogłoszono laureatów pierwszej edycji Nagrody Metropolity Krakowskiego "Młodość - projekt życia"

nagroda młodość - projekt życia fot. Łukasz Kaczyński Nagroda Metropolity Krakowskiego "Młodość - projekt życia"

29 lipca w krakowskiej TAURON Arenie z okazji pierwszej rocznicy Światowych Dni Młodzieży abp Marek Jędraszewski wręczył nagrody „Młodość – projekt życia”. Statuetki symbolizujące Iskrę Miłosierdzia przyznano młodym ludziom, którzy ofiarnie i twórczo angażują się w życie Kościoła i środowisk lokalnych, podejmując inicjatywy służące pomocy drugiemu człowiekowi, promocji kultury i edukacji, projektom społecznym oraz ożywieniu życia religijnego we wspólnotach parafialnych i duszpasterstwach.

 

W pierwszej edycji Nagrody uczestniczyło 50 kandydatów, w tym: zgłoszeń indywidualnych – 25, zgłoszeń wspólnot – 15, zgłoszeń niespełniających warunków regulaminowych – 10, zgłoszeń z Archidiecezji Krakowskiej – 30, zgłoszeń spoza Archidiecezji – 10.

 

W kategorii “Działalność społeczna” nagrodę otrzymało Stowarzyszenie GPS Kalwaria Zebrzydowska.

EEStowarzyszenie GPS Kalwaria to młodzieżowa organizacja, której celem jest aktywizacja młodych ludzi w duchu nauczania św. Jana Pawła II. Z ich inicjatywy odbywają się w Kalwarii Zebrzydowskiej imprezy kulturalne, sportowe, modlitwy i spotkania młodych. Młodzi ludzie, z potrzeby serca, angażują się w życie parafii i motywują swoich rówieśników do zaangażowania. GPS Kalwaria zorganizowało m.in. Misyjny Koncert Kolęd, podczas którego młodzi zbierali ofiary na rzecz misji w Ekwadorze, a także Chrześcijańskie Walentynki – koncert i świadectwa promujące chrześcijański model małżeństwa i rodziny. Młodzi organizują także popołudnia z grami planszowymi dla dzieci, zbierają i przewożą dary dla szkół na Kresach, prowadzą wieczory uwielbienia oraz akcje charytatywne na rzecz potrzebujących. Wszystko robią z zapałem i entuzjazmem, dając świadectwo radosnego przeżywania przyjaźni z Jezusem.

 

W kategorii “Działalność ewangelizacyjna” laureatem został ŚDM Dekanat Dobczyce.

Wyróżnienie za rekolekcje internetowe LOG in LOVE, które zostały zamieszczone na portalu: www.misericors.org. Rekolekcje te pozwalały na uczestnictwo w rozważaniach pisanych przez wolontariuszy na każdy dzień. Celem projektu była zachęta do czynienia dobra, ale także stworzenie społeczności osób, które pragną się zatrzymać i podzielić miłością z drugim człowiekiem, bezinteresownie ofiarować dobro, a tym samym umocnić swoją duszę w miłości do Boga. Wspólnota integruje młodych z całego dekanatu. Organizuje pikniki w parafiach, Adoracje, wspólne wyjazdy dla młodzieży całego dekanatu. Jednym z projektów jest „Bieg dla życia”, podczas którego zostały ukazane różne formy pomocy potrzebującym: tj. ofiarowanie swojego wolnego czasu, pieniędzy, tego co się posiada, aby pomóc tym, którzy potrzebują takiej pomocy.

 

W kategorii “Aktywizacja środowiska lokalnego (parafialnego)” statuetkę otrzymał Boży Młyn z Krakowa.

Miejsce powstało po ŚDM przy parafii św. Jana Kantego w Krakowie. Prowadzona jest kawiarenka, w której można zjeść domowe ciasto, napić się dobrej kawy i przede wszystkim porozmawiać. Organizowane są spotkania z osobami znanymi i inspirującymi. Młodzi i starsi wymieniają się książkami, planszówkami, oglądają wspólnie wartościowe filmy. Prowadzone są zajęcia dla osób starszych, bale i zabawy dla dzieciaków, którymi członkowie Bożego Młyna opiekują się także w ramach "Randek rodziców". Przy Bożym Młynie powstała PanaMa Group skupiająca młodzież, która poprzez różne aktywności jednoczy się, integruje i jednocześnie gromadzi fundusze na wspólny wyjazd na ŚDM do Panamy. Pomagają dzieciom w nauce, wyprowadzają psy, starają się angażować osoby starsze do brania udziału w życiu parafii, sprzątają osobom potrzebującym, organizują kiermasze świąteczne, nieodpłatnie dyżurują w kawiarence młynowej.

 

W kategorii “Dzieła miłosierdzia” nagrodzono Wolontariat Młodych w Woli Batorskiej.

Za następujące projekty: „Wylosuj Anioła” – własnoręcznie wykonane kartki świąteczne dla dzieci z jednego oddziału Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu, „Pieluszka dla Maluszka” – zbiórka pieluch na rzecz Fundacji „Małych Stópek” dla dzieci, które zagrożone aborcją miały radość się urodzić – finał akcji przypadał 25 marca – w dzień Świętości Życia. Zebrano 367 kg pieluch, czyli: 208 paczek = 12816 szt., „Daj włos” – zbiórka włosów na rzecz Fundacji „Rak’n’roll” dla kobiet po chemioterapii – w ciągu dwóch dni akcji 12 dziewcząt oddało swoje włosy, „Pomocna dłoń” – zbiórka żywności dla potrzebujących rodzin z parafii – obdarowano 40 rodzin kilkudziesięciokilogramowymi paczkami. Warto dodać, że młodzi angażują się i inicjują również dzieła formacyjne, kulturalne i ewangelizacyjne.

 

Nagroda indywidualna trafiła do rąk Dominiki Adamus z Zatora.

Owocem przeżytych Dni Młodzieży jest powstanie w Zatorze Grupy o nazwie Dzieci ŚDM (jest to grupa blisko 40 dzieci, w których rodzinach gościli młodzi z całego świata). Przez cały rok co tydzień dzieci pod opieką Laureatki spotykają się w domu parafialnym, oprócz tego raz w miesiącu organizuje się dla nich wyjazdy do różnych miejsc. Dzieci czynnie uczestniczą w życiu parafii; ponadto uczestnicy odwiedzają DPS w Zatorze, gdzie spotykają się z podopiecznymi, dzieci angażują się w pomoc potrzebującym przez zbiórki przy kościele. Pani Dominika, zainspirowana ŚDM, napisała pracę magisterską, która jest opisem przygotowań do ŚDM w dekanacie Zator i owoców tego wydarzenia. Część pracy zostanie niebawem wydana w formie książki i dotrze do wszystkich parafii dekanatu jako pamiątka i materialne wspomnienie ŚDM.

Drugą spośród Nagród indywidualnych otrzymała  Justyna Majchrzak z Rabki-Zdroju.

Współprowadzi „Wolontariat codziennego miłosierdzia”. Jest zaangażowana w życie społeczności lokalnej: wszystkich parafii na terenie Rabki – Zdroju, a poprzez swoje zaangażowanie niesie pomoc bliźnim. Z jej inicjatywy Wolontariat podejmuje wiele projektów na terenie Rabki. Po wakacjach rozpocznie się najnowszy, powstały z myślą o osobach z zespołem Downa. Justyna podejmuje wyjątkowe inicjatywy i akcje organizowane przez młodzież lub dla młodzieży, organizując comiesięczne spotkania formacyjno – integracyjne, kładąc nacisk na wspólną Eucharystię. Organizuje także wyjazdowe dni skupienia. Uczestniczy w projektach o charakterze ewangelizacyjnym: Koncerty i Bale Charytatywne dla PSONI w Rabce – Zdroju, Orszak Trzech Króli oraz Droga Krzyżowa ulicami miasta.

 

Nagrodę specjalną otrzymał projekt Góra Dobra. Projekt wolontariuszy ŚDM, którzy po zakończeniu spotkania młodych postanowili kontynuować swoją posługę. Skupia 7 tys. młodych osób. W ramach tego dzieła wolontariusze szkolą się, formują, służą szkoleniami dla tych, którzy w swoich środowiskach lokalnych chcą bezinteresownie ofiarować swój czas, talenty i kompetencje. Wśród zrealizowanych do tej pory projektów są m. in.: „Żyjmy razem, a nie obok siebie” (dla osób bez domu we współpracy z Dziełem Pomocy św. Ojca Pio), „Sieć Pomocy” (współpraca z parafiami i pomoc osobom samotnym i starszym), „Pamięć” (pamięć o osobach zmarłych- troska o groby i modlitwa - oraz starszych, potrzebujących pomocy przy zakupach czy codziennych czynnościach).

***

Nagroda została ustanowiona z okazji rocznicy Światowych Dni Młodzieży w Krakowie i będzie przyznawana cyklicznie. Ma ona charakter honorowy. Nazwa wyróżnienia jest odwołaniem do Listu Jana Pawła II do młodych „Parati semper”, w którym Ojciec Święty ustanawiał Światowe Dni Młodzieży i pisał, że młodość jest projektem życia pojmowanego jako dar dla innych.

Laureatów nagrody wybiera Kapituła, której przewodniczy metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.

Nagroda ma formę statuetki, symbolizującej Iskrę Miłosierdzia, która nawiązuje kształtem do logo ŚDM Kraków 2016. Symbol ten mówi, że każdy może stać się „iskrą dobra”, z której zapłonie na świecie ogień Bożego Miłosierdzia. Wykonanie statuetki powierzono osobom niepełnosprawnym, dla podkreślenia, jak wiele w nich piękna, wrażliwości i talentów, którymi mogą służyć społeczeństwu.

Oceń treść:
Źródło:
;