Imieniny: Przybysława, Anieli, Jerzego

Wydarzenia: Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Nauczanie

Papież: Chrzest wyraża naszą najgłębszą tożsamość

 fot. Fotolia.com

„Zanim cokolwiek uczyniliśmy, nasze życie było naznaczone miłosierdziem, które na nas spoczęło. Stało się to w dniu naszego chrztu” – powiedział Papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Franciszek zauważył, że rok liturgiczny w ostatnich dniach dokonał skoku o około trzydzieści lat w życiu Jezusa. Większość czasu na ziemi Pan spędził żyjąc życiem dnia powszedniego, nie rzucając się w oczy. Ukryte lata w Nazarecie ukazują nam również wielkość naszego życia codziennego, najprostszych i najbardziej ukrytych gestów oraz chwil.

 

Ojciec Święty zaznaczył, że chrzest udzielany przez Jana w Jordanie był obrzędem pokutnym, wyrażał pragnienie nawrócenia. Jezus przyjął go jako wyraz solidarności z grzesznikami, zanurzył się do końca w naszym człowieczeństwie. On zszedł do rzeki, aby zanurzyć się w naszej kondycji.

„Chrzest, w istocie oznacza właśnie «zanurzenie». W pierwszym dniu swojej posługi Jezus proponuje nam swój «manifest programowy». On nie zbawia nas z wysoka, decyzją władcy lub używając siły, poprzez dekret: zbawia nas wychodząc nam naprzeciw i biorąc na siebie nasze grzechy. W ten oto sposób Bóg zwycięża zło świata: uniżając się i biorąc je na siebie – podkreślił Papież. – Jest to także sposób, w jaki możemy podnosić innych: nie osądzając, nie mówiąc im, co mają czynić, ale będąc blisko nich, dzieląc się z nimi miłością Boga. Bliskość jest stylem Boga w relacji z nami: On sam powiedział to Mojżeszowi. Pomyślcie: który naród ma swoich bogów tak bliskich jak wy macie. Bliskość jest stylem Boga w relacji z nami.“

Ojciec Święty zauważył, że po tym geście współczucia ze strony Jezusa otwiera się niebo i ukazuje się Trójca Święta. Duch Święty zstępuje w postaci gołębicy, a Ojciec mówi do Jezusa: „Ty jesteś moim Synem umiłowanym”. Jezus czyni siebie sługą grzeszników i zostaje ogłoszony Synem. Kiedy uniża się wobec nas, zstępuje na Niego Duch Święty. Franciszek zwrócił uwagę, że w każdym naszym geście służby, w każdym dziele miłosierdzia, jakie wypełniamy, objawia się Bóg i kieruje swoje spojrzenie na świat. Pierwszym gestem miłosierdzia Boga wobec nas był chrzest święty.

„Zostaliśmy zbawieni całkowicie za darmo. Zbawienie przychodzi gratis. To jest darmowy gest miłosierdzia Bożego w stosunku do nas. Sakramentalnie to się dokonuje podczas naszego chrztu, ale również ci, którzy nie zostali ochrzczeni obdarzeni są od zawsze miłosierdziem Bożym, ponieważ Bóg jest w nich obecny i oczekuje – podkreślił Papież. – Czeka, że otworzą drzwi swoich serc. Zbliża się, pozwolę sobie powiedzieć, okazuje nam czułość swoim miłosierdziem.“

Franciszek zwrócił uwagę, że chrzest wyraża naszą najgłębszą tożsamość. Stanowi pierwszy krok na drodze życia duchowego. Ojciec Święty wezwał wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny, aby ona pomogła nam strzec naszej tożsamości wypływającej z miłosierdzia, która znajduje się u podstaw wiary i życia.

Po modlitwie Anioł Pański Papież serdecznie pozdrowienia do mieszkańców Stanów Zjednoczonych, wstrząśniętych niedawnym zablokowaniem Kongresu. Zapewnił o modlitwie za pięć osób, które w dramatycznych wydarzeniach sprzed kilku dni straciły życie. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że przemoc pozostaje zawsze samoniszcząca.

„Odwołując się do przemocy nic się nie zyskuje, a wiele się traci. Wzywam władze państwowe i wszystkich mieszkańców do zachowania wysokiego poczucia odpowiedzialności, aby uspokoić nastroje, krzewić pojednanie narodowe i chronić wartości demokratyczne zakorzenione w społeczeństwie amerykańskim – podkreślił Papież. – Niech Niepokalana Dziewica, Patronka Stanów Zjednoczonych Ameryki, pomoże nam wszystkim stale podtrzymywać kulturę spotkania i troski, jako najlepszą drogę budowania razem dobra wspólnego i nich uczyni to ze wszystkimi , którzy zamieszkują na tamtej ziemi.“

Ojciec Święty nie mógł z powodu pandemii udzielić Sakramentu chrztu w Kaplicy Sykstyńskiej, jak to zwykle czyni na zakończenie okresu Bożego Narodzenia. Zapewnił jednak o swoich modlitwach za zapisane dzieci, ich rodziców, a także ojców i matki chrzestne. Objął nimi także wszystkie dzieci, które w tym czasie przyjmują chrzest, otrzymują tożsamość chrześcijańską, otrzymują łaskę przebaczenia i odkupienia.

Franciszek wspomniał, że od jutra powracamy w liturgii do okresu zwykłego. Zaprosił do modlitwy o światło i moc Ducha Świętego, aby pomógł nam przeżywać z miłością zwyczajne sprawy, a tym samym uczynić je nadzwyczajnymi. „Jeśli pozostaniemy otwarci i ulegli Duchowi Świętemu, będzie on inspirował nasze codzienne myśli i działania” – stwierdził Franciszek.

Oceń treść:
Źródło:
;