Imieniny: Lucjana, Ewarysta, Damiana

Wydarzenia: Światowy Dzień Donacji i Transplantacji

Nauczanie

Papież: Ewangelia nie jest zarezerwowana dla nielicznych

 fot. Krzysztof Petela

„Także i ci, którzy są na obrzeżach, a wręcz ci odrzuceni, którymi pogardza społeczeństwo, są uważani przez Boga za godnych Jego miłości”. – Te słowa Papież wypowiedział w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Nawiązał w nim do dzisiejszej Ewangelii przedstawiającej opis uczty weselnej (por. Mt 22, 1-14), w której Jezus nakreśla Boży plan wobec ludzkości. Król jest obrazem Ojca, który przygotował dla wszystkich ludzi wspaniałą ucztę miłości i komunii wokół swojego Jednorodzonego Syna.

 

Ojciec Święty zauważył, że goście odmawiają przybycia, tłumacząc się ważnymi racjami. To pokazuje również dzisiaj, że ludzie przedkładają swoje interesy i rzeczy ponad wzywającego ich Pana. Odmowa ze strony wielu staje się jednak motywem do zaproszenia innych, którzy znajdują się na obrzeżach miast i rozstajach dróg. W pewnym momencie sala zapełniła się ludźmi „wykluczonymi”, którzy nie wydawali się godni uczestnictwa w uczcie weselnej. Bóg zaprasza wszystkich, również złych, nie boi się naszej zranionej duszy wieloma niegodziwościami, ponieważ nas kocha, dlatego nas zaprasza.

„Kościół jest właśnie powołany, aby dotrzeć na dzisiejsze rozstaje dróg, to znaczy do peryferii geograficznych i egzystencjalnych ludzkości, do tych miejsc na obrzeżach, do tych sytuacji, gdzie ludzie znajdują się w obozach i żyją strzępami człowieczeństwa, bez nadziei – podkreślił Franciszek. Chodzi o to, aby nie polegać na wygodnych i zwyczajowych sposobach ewangelizacji i świadczenia miłości, ale by otworzyć drzwi naszego serca i naszych wspólnot dla wszystkich, ponieważ Ewangelia nie jest zarezerwowana dla nielicznych wybranych.“

Ojciec Święty wskazał, że istnieje jednak pewien warunek, aby uczestniczyć w uczcie weselnej. Jest nim przyobleczenie szaty godowej, swego rodzaju peleryny, który każdy z gości otrzymywał przy wejściu. Bezinteresowny dar wymaga przyjęcia. Udział w uczcie nie jest niezależny od tego, jakie prowadzimy życie, jak zachowujemy się wobec innych, jakie jest nasze serce. Człowiek może przyjąć zaproszenie, ale może je również zlekceważyć, stwierdzić, że wystarcza samemu sobie i nie potrzebuje żadnych zmian w życiu.

„Szata godowa, ten płaszcz, który jest darem, prezentem symbolizuje miłosierdzie, które Bóg nam darmo daje. Zaproszenie Boga, które prowadzi na święto, jest łaską. Bez łaski nie możesz wykonać kroku w życiu chrześcijańskim. Wszystko jest łaską. Nie wystarczy przyjąć zaproszenia do pójścia za Panem, ale trzeba być gotowym na proces nawrócenia, które zmienia serce. Szata miłosierdzia, którą Bóg nieustannie nam ofiarowuje, jest darmowym darem Jego miłości, to łaska – podkreślił Papież. I musi być przyjęta z zadziwieniem i radością” «Dzięki, Panie, za udzielenie mi tego daru». Niech Najświętsza Maryja Panna pomoże nam naśladować sługi ewangelicznej przypowieści w wychodzeniu z naszych schematów i ciasnych poglądów. Pan zaprasza nas na swoją ucztę, aby obdarzyć nas łaską, która zbawia, aby udzielić daru.“

W pozdrowieniach po modlitwie Anioł Pański Papież nawiązał do wczorajszej beatyfikacji Carla Acutisa, piętnastolatka, rozmiłowanego w Eucharystii. Zwrócił uwagę, że ten młody Włoch był wrażliwy na znaki czasu, szczególnie w najsłabszych widział oblicze Chrystusa. Jego świadectwo wskazuje dzisiaj młodym, że prawdziwe szczęście znajduje się w postawieniu Boga na pierwszym miejscu i w służbie braciom, szczególnie tym ostatnim.

„Pragnę wyrazić swoją bliskość wobec ludów dotkniętych pożarami, które niszczą całe regiony planety, a także wobec wolontariuszy i strażaków ryzykujących życie, aby ugasić te pożary – zaznaczył Papież. Myślę o zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, szczególnie o Kalifornii, także o centralnych regionach Ameryki Południowej, o okolicach Pantanal w Paragwaju, o nabrzeżach rzeki Parana w Argentynie. Wiele pożarów zostało spowodowanych dotkliwą suszą, ale nie brakuje także tych spowodowanych przez człowieka. Niech Pan wspiera wszystkich cierpiących z powodu tych katastrof oraz uczyni nas uważnymi na zachowanie stworzenia.“

Papież zapowiedział, że w przyszłą niedzielę Fundacja pomoc Kościołów w Potrzebie podejmie inicjatywę: „Milion dzieci modli się na Różańcu o jedność i pokój”. Zaprosił najmłodszych całego świata do modlitwy szczególnie za trudne sytuacje spowodowane pandemią.

Oceń treść:
Źródło:
;