Imieniny: Tekli, Boguslawa, Linusa

Wydarzenia: Dzień Spadającego Liścia

Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezbitera

Nauczanie

Papież: iść razem na płaszczyźnie wiary i codziennego życia

papież w czasie audiencji fot. Mazur / Episkopat.pl

Papież Franciszek podsumował swoją pielgrzymkę do Rumunii. Na audiencji środowej raz jeszcze podziękował władzom cywilnym oraz kościelnym za serdeczne przyjęcie. Nawiązując do hasła podróży „Iść razem” zachęcał, aby realizować je w różnych wymiarach życia: na płaszczyźnie wiary i miłości, oraz w życiu społecznym i obywatelskim. 

 

Ojciec Święty podkreślił znaczenie budowania relacji braterskich pomiędzy różnymi Kościołami. Zwrócił uwagę, że jedność chrześcijan opiera się na jednym chrzcie i jest przypieczętowana krwią męczenników oraz cierpieniem znoszonym w mrocznych czasach reżimu ateistycznego. Przypomiał, że podczas spotkań z przedstawicielami Kościoła prawosławnego wyrażał pragnienie, aby iść razem w pojednanej pamięci i ku pełniejszej jedności.

“Ten ważny wymiar ekumeniczny podróży, osiągnął swoją kulminację w uroczystej modlitwie «Ojcze nasz», w nowej, imponującej katedrze prawosławnej w Bukareszcie. Było to wydarzenie o silnej wymowie symbolicznej, ponieważ «Ojcze nasz» jest modlitwą chrześcijańską w najpełniejszym tego słowa znaczeniu, wspólnym dziedzictwem wszystkich ochrzczonych. Nikt nie może mówić «Ojciec mój» lub «Ojciec wasz»; nie: «Ojcze nasz», dziedzictwo wspólne wszystkich ochrzczonych – zaznaczył Papież. – Ukazaliśmy, że jedność nie usuwa uprawnionych różnic. Niech Duch Święty prowadzi nas, byśmy coraz bardziej żyli jako dzieci Boże oraz bracia między sobą”.

Franciszek przywołał także trzy liturgie eucharystyczne sprawowane we wspólnocie katolickiej: w katedrze w Bukareszcie, w sanktuarium maryjnym w Şumuleu Ciuc oraz Boską Liturgię w Blażu. Ta ostatnia połączona była z beatyfikacją siedmiu biskupów grekokatolickich, świadków wolności i miłosierdzia. 

“Szczególnie intensywne i świąteczne było spotkanie z ludźmi młodymi i rodzinami, które odbyło się w Jassach, mieście zabytkowym i ważnym ośrodku kulturalnym, skrzyżowaniu dróg między Zachodem a Wschodem. Miejsce to zaprasza do otwierania dróg, na których trzeba iść razem, w bogactwie różnorodności, w wolności, która nie odcina korzeni, ale z nich czerpie w sposób twórczy – podkreślił Papież. – Również to wydarzenie miało charakter maryjny i zakończyło się powierzeniem młodzieży i rodzin Świętej Bożej Rodzicielce”.

Franciszek wspomniał także o spotkaniu z Romami, podczas którego ponowił apel o położenie kresu wszelkiej dyskryminacji oraz o szacunek dla osób reprezentujących różne grupy etniczne, językowe oraz religijne.

Na zakończenie audiencji środowej Ojciec Święty zaapelował o „minutę dla pokoju”. Przypomniał, że w sobotę (8 czerwca) przypada piąta rocznica spotkania w Watykanie prezydentów Izraela oraz Palestyny wraz z nim i patriarchą Bartłomiejem w intencji pokoju na Bliskim Wschodzie. Z tej okazji wezwał wszystkich, by w tym dniu o godz. 13 poświęcili minutę na modlitwę o pokój. Papież podziękował Międzynarodowej Akcji Katolickiej za promowanie tej inicjatywy.

Pozdrawiając przybyłych na audiencję ogólną pielgrzymów z Polski Papież podziękował za duchowe wsparcie podczas ostatniej pielgrzymki do Rumuni. Przypomniał też o zbliżającej się uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

“Pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, dziękuję wam za duchowe towarzyszenie i modlitwę podczas mojej podróży do Rumunii – mówił Ojciec Święty. – Zbliża się uroczystość Pięćdziesiątnicy. Otwórzmy umysły i serca na działanie Ducha Świętego w nas, aby nas uświęcał i czynił świadkami Chrystusa wobec świata, w którym żyjemy. Starajmy się służyć braciom, korzystając z duchowych darów, jakie otrzymaliśmy. Światło i moc Ducha Parakleta niech stale Wam towarzyszy! Z serca wam błogosławię”.

Oceń treść:
Źródło:
;