Imieniny: Mikołaja, Jaremy, Emiliana

Wydarzenia: Dzień Anioła

Nauczanie

Papież: tylko Miłość pociąga i przemienia serce człowieka

papież w czasie audiencji fot. Mazur / Episkopat.pl

„Miłość, pokój i radość – to znaki rozpoznawcze obecności Ducha Bożego w nas” – powiedział Papież podczas audiencji ogólnej. Franciszek zwrócił uwagę, że św. Paweł w Liście do Galatów przypomina wspólnocie pierwszych chrześcijan, aby nie opierali swojej religijności jedynie na obrzędach i przestrzeganiu nakazów tradycji. Wskazuje im, że w centrum tajemnicy zbawienia znajduje się krzyż Chrystusa, Jego śmierć i zmartwychwstanie.

 

Ojciec Święty zaznaczył, że trzeba wciąż powracać do tego, co najważniejsze, do Boga, który daje życie w Chrystusie ukrzyżowanym. Trzeba zaczynać wciąż od Niego, biorąc w swoje ręce krzyż i przyciskając go mocno do serca albo zatrzymując się na adoracji przed Eucharystią, w której Jezus staje się Chlebem łamanym, mocą Bożą, wlewającą w nas miłość.

„Zapytajmy siebie: co się dzieje, gdy spotykamy na modlitwie Jezusa Ukrzyżowanego? Staje się to, co miało miejsce pod krzyżem: Jezus oddaje Ducha (por. J 19, 30), to znaczy obdarza swoim życiem. Duch Święty, który wypływa z Paschy Jezusa, jest zasadą życia duchowego. To On przemienia serca: nie nasze uczynki – podkreślił Papież. – To On prowadzi Kościół, a my jesteśmy wezwani do posłuszeństwa Jego działaniu, które rozprzestrzenia się tam gdzie chce, i tak jak chce. Natomiast to przeświadczenie, że Duch Święty zstępuje na wszystkich, i że Jego łaska działa bez wykluczania, przekonała nawet najbardziej opornych Apostołów do tego, że Ewangelia Jezusa jest adresowana do wszystkich, a nie tylko do nielicznych uprzywilejowanych.“

Franciszek zaznaczył, że Duch Święty wspiera nas także w duchowej walce przeciwko „uczynkom ciała”. Są to zachowania sprzeczne z Duchem Boga, które prowadzą do „niezgody, sporów, podziałów, zazdrości, rozłamów, nienawiści” (Ga 5, 20). Owocem Ducha jest zawsze „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, opanowanie” (Ga 5, 22). Chrześcijanie, którzy przez chrzest „przyoblekli się w Chrystusa” (Ga 3, 27) są powołani, aby żyć w taki właśnie sposób. Warto zapytać samych siebie: czy nasze życie jest rzeczywiście zgodne z Duchem Bożym? Nauczanie Apostoła stanowi również wielkie wyzwanie dla naszych wspólnot, aby nie przytłaczać ludzi przychodzących do Kościoła mnóstwem nakazów i przykazań.

„W rzeczywistości nie da się pojąć piękna wiary w Jezusa Chrystusa na podstawie zbyt wielu przykazań i wizji moralnej, która, rozwijając się w wielu nurtach, może sprawić, że zapomnimy o owocach pierwotnej miłości, karmionej modlitwą dającą pokój oraz radosnym świadectwem – podkreślił Papież. – Podobnie życie Ducha Świętego, wyrażające się w sakramentach, nie może być przytłumione przez biurokrację, która uniemożliwia dostęp do łaski. Ile razy my sami, księża albo biskupi, zachowujemy się w sposób biurokratyczny przy udzielaniu sakramentów lub podczas przyjmowania ludzi. Ludzie mówią wprost, że im się to nie podoba i odchodzą. Mamy zatem wielką odpowiedzialność, aby głosić Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, będąc ożywiani tchnieniem Ducha miłości. Bowiem tylko ta Miłość ma moc pociągnąć i przemienić serce człowieka.“

Franciszek zachęcił zebranych na audiencji ogólnej, aby świadczyli o orędziu zbawienia, które głosili jutrzejsi patronowie, święci Apostołowie: Szymon i Juda Tadeusz, którzy oddali za nie swoje życie.

Wśród pielgrzymów obecnych podczas audiencji byli przedstawiciele fundacji „Życiu tak”. Jej cele obejmują szeroko rozumianą ochronę i promocję zdrowia, w szczególności ochronę życia i jego godności od poczęcia do naturalnej śmierci. Do Polaków Ojciec Święty powiedział: „Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Na prośbę polskiej fundacji «Życiu tak» poświęciłem dzisiaj dzwony noszące tytuł: «Głos nienarodzonych», które zostaną przekazane do Ekwadoru i na Ukrainę. Niech będą dla tych narodów i dla wszystkich znakiem mobilizacji do obrony ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci – podkreślił Papież. – Niech ich brzmienie głosi światu «Ewangelię życia», budzi sumienia i pamięć o nienarodzonych. Polecam waszej modlitwie każde poczęte dziecko, którego życie dane przez Boga jest święte i nienaruszalne. Z serca wam błogosławię.“

Oceń treść:
Źródło:
;