Imieniny: Delfiny, Sylwestra, Konrada

Wydarzenia: Dzień Bez Zakupów

Nauczanie

Papież: wznośmy oczy ku niebu, by lepiej przeżywać ziemską wędrówkę

 fot. Krzysztof Petela

O świętości, która jest darem i wezwaniem mówił Franciszek w czasie rozważania przed modlitwą „Anioł Pański”. W uroczystość Wszystkich Świętych przypomniał, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości oraz do wznoszenia oczu ku niebu, nie po to, aby o rzeczywistościach ziemi zapominać, ale aby się z nimi zmierzyć z większą odwagą i nadzieją.

 

Papież podkreślił, że święci mocno stąpali po ziemi. Doświadczali trudu codzienności z jego sukcesami i porażkami. Swą siłę odnajdywali w Bogu, aby zawsze powstawać i nigdy się nie poddawać. Stąd świętości, która jest celem życia każdego chrześcijanina, nie da się osiągnąć własnymi siłami, bo jest ona owocem Bożej łaski i naszej na nią odpowiedzi.

“Będąc łaską Boga, to znaczy Jego darem, jest czymś, czego nie możemy kupić ani wymienić, ale jedynie przyjąć, uczestnicząc w życiu samego Boga przez Ducha Świętego, który żyje w nas od dnia naszego chrztu – stwierdził Ojciec Święty. – Chodzi o proces dojrzewania coraz większej świadomości, że jesteśmy wszczepieni w Chrystusa, tak jak latorośl jest zjednoczona z krzewem winnym i dlatego możemy i musimy żyć z Nim i w Nim jako dzieci Boga. Zatem świętość to życie w pełnej komunii z Bogiem, już teraz podczas doczesnej pielgrzymki”.

Świętość będąc darem Boga jest także wezwaniem do konkretnej odpowiedzi na otrzymany dar.

“Ale świętość, jest nie tylko darem, lecz także «wezwaniem», powszechnym powołaniem uczniów Chrystusa. Jest to droga pełni, do której pokonywania w wierze powołany jest każdy chrześcijanin, zmierzający do celu ostatecznego: ostatecznej komunii z Bogiem w życiu wiecznym – zaznaczył Ojciec Święty. – Świętość staje się zatem odpowiedzią na Boży dar, ponieważ przejawia się jako podjęcie odpowiedzialności. W tej perspektywie ważne jest podejmowanie poważnego i codziennego starania o uświęcenie w warunkach, obowiązkach i okolicznościach naszego życia, starając się przeżywać wszystko z miłością, z miłosierdziem”.

Pod odmówieniu modlitwy „Anioł Pański” Papież zachęcił do odwiedzin i modlitwy na cmentarzu, co będzie odpowiedzią na pojawiającą się przesłanie kultury negatywnej.

“Dziękuję wam i wszystkim tym, którzy w parafiach i we wspólnotach krzewią w tych dniach inicjatywy modlitewne dla uczczenia Wszystkich Świętych i wszystkich wiernych zmarłych. Te dwa chrześcijańskie święta przypominają nam o więzi między Kościołem pielgrzymującym na ziemil, a Kościołem chwalebnym w niebie, między nami, a naszymi bliskimi, którzy przeszli do innego życia. Jutro po południu będę sprawować Eucharystię w Katakumbach Pryscylli, jednym z miejsc pochówku pierwszych chrześcijan w Rzymie – powiedział Papież. – W tych dniach, kiedy niestety pojawiają się także przesłania kultury negatywnej odnośnie do śmierci i zmarłych, zachęcam, by na ile to możliwe nie zaniedbywać odwiedzin i modlitwy na cmentarzu”.

Oceń treść:
Źródło:
;