Imieniny: Jadwigi, Teresy, Florentyny

Wydarzenia: Dzień Dziecka Utraconego

Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła

Małopolska

akcja rodacy bohaterom fot. Małopolski Urząd Wojewódzki

Niskie temperatury są szczególnie niebezpieczne dla osób bezdomnych. Wychłodzenie organizmu może zagrażać życiu i zdrowiu. W zimowym okresie istotne jest to, abyśmy zwracali uwagę na osoby bezdomne, będące pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, pozbawione schronienia, zajmujące pustostany, ogródki działkowe, dworce, klatki schodowe czy parki. Bezdomni mogą liczyć na wsparcie ośrodków, gdzie otrzymają ciepły posiłek i schronienie.

 

Ilu bezdomnych?

W nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. na terenie całego kraju zostało przeprowadzone Ogólnopolskie badanie liczby bezdomnych. W jego wyniku diagnozowano w Małopolsce 2054 osób bezdomnych, w tym 1614 osób przebywało w placówkach instytucjonalnych, a 440 osób poza nimi. Spośród 2054 bezdomnych osób 85,3% stanowili mężczyźni, 13,5% kobiety oraz 1,2% dzieci, które przebywały głównie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Najwięcej osób bezdomnych wskazano w Krakowie: 1196.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej za osobę bezdomną uważa się „osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania”.

 

Gdzie szukać pomocy?

Osoby bezdomne, ubogie i starsze mogą otrzymać darmowy nocleg oraz posiłek, a także bezpłatną pomoc medyczną. Zgodnie z danymi zawartymi w Rejestrze placówek udzielających tymczasowego schronienia w Małopolsce, w Małopolsce przygotowanych jest 855 miejsc (z możliwością zwiększenia do około 1100) w noclegowniach, schroniskach i ogrzewalniach, łącznie w 23 placówkach. Osoby bezdomne mogą otrzymać gorący posiłek w 9 ww. placówkach, natomiast pomoc materialna udzielana jest w 21 spośród 23 placówek ujętych w rejestrze.

Osoby potrzebujące pomocy uzyskają wsparcie w powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej oraz ośrodkach interwencji kryzysowej, a także zgłaszając się bezpośrednio do placówek prowadzonych zarówno przez podmioty publiczne, jak i niepubliczne, których działania ukierunkowane są dla tej grupy osób. 

 

Reagujmy

Jeśli zauważymy, że ktoś w związku z zimowymi warunkami atmosferycznymi może znajdować się w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu, powinniśmy poinformować o tym odpowiednie służby:

- Straż Miejską – tel. 986,  

- Policję –  tel. 997.

- dzwoniąc na numer alarmowy 112.

Działa też – całodobowy i bezpłatny – numer 987, pod którym można uzyskać informację na temat pomocy dla bezdomnych.

 

By w Wigilię było nieco lepiej

Pod koniec października 2017 r. Wojewoda Małopolski ogłosił dwa konkursy ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów pożytku publicznego. Dofinansowanie z budżetu Wojewody Małopolskiego w łącznej wysokości 272 389 zł otrzymało 19 projektów. Są wśród nich m.in.:

- „Organizacja Wigilii dla Osób Bezdomnych i Samotnych 24 grudnia 2017 roku” – Caritas Archidiecezji Krakowskiej,

- „Pomoc rzeczowa i opieka medyczna dla osób ubogich i bezdomnych w okresie zimy” – Stowarzyszenie „Lekarze Nadziei” z Krakowa,

- „Albertyńska pomoc najbardziej potrzebującym na terenie Wadowic i Andrychowa” – Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim – Dom Zakonny w Wadowicach,

- „Impreza Mikołajowa” – Stowarzyszenie „Otwórzmy przed Nimi Życie” z Krzeszowic,

- „Świąteczna Pomocna Dłoń” – Fundacja AGAPE Pomocy Osobom Niepełnosprawnym im. Hanny Chrzanowskiej z Krakowa.

70 000 zł zostanie przeznaczona na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Albertyńskie wsparcie dla Bezdomnych Kobiet na Malborskiej”.

- Sytuacja osób ubogich i bezdomnych szczególnie zimą wymaga naszej wspólnej troski i uwagi. Naszej wrażliwości. Potrzebne są jednak konkrety – np. nasza reakcja, gdy widzimy, że ktoś zimą znajduje się w sytuacji zagrażającej życiu czy zdrowiu. Równie ważne jest to, by tym, których zwyczajnie na to nie stać, pomóc zorganizować Święta i przygotować wigilijny stół. Zachęcam wszystkich do tego, by poszukali w sobie wrażliwości na sytuację ludzi, którzy są od nas słabsi i ubożsi, a dla których zima i święta mogą być szczególnie trudne – powiedział wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

 

Rodacy – bohaterom

Wsparcia potrzebują też Polacy mieszkający na Kresach Wschodnich. Dlatego Małopolski Urząd Wojewódzki włącza się do akcji „Rodacy – bohaterom”. Jej celem jest pomoc byłym żołnierzom Armii Krajowej, ich rodzinom oraz innym Polakom mieszkającym na Białorusi, Litwie, Ukrainie w Rumunii i w Mołdawii. Większość z nich to ludzie w podeszłym wieku, schorowani i żyjący w biedzie. Każdy przejaw pamięci, szczególnie ze strony Polaków mieszkających w Polsce, jest dla nich ważnym dowodem wdzięczności za ich walkę o niepodległość naszej Ojczyzny oraz podziękowaniem za opiekę nad polskimi miejscami pamięci na Kresach Wschodnich. 

Obecna edycja akcji obejmuje dwie formy wsparcia: zbiórkę darów żywnościowych oraz zbiórkę funduszy. Pieniądze przekazane zostaną m.in. na wsparcie finansowe kombatantów i polskich środowisk w zakresie pomocy medycznej i sanatoryjnej, transport paczek na Wschód, renowację miejsc pamięci. 

Zebrane dary, czyli podstawowe produkty żywnościowe o przedłużonej dacie ważności (takie jak: cukier, konserwy, ryż, mąka, herbata, kawa, kakao, słodycze, ciastka, bakalie, czekolady, kasza, olej, warzywa i owoce w puszce) zostaną zapakowane w jednakowe paczki i przekazane Polakom mieszkającym na Kresach. Niezwykle istotna jest kartka świąteczna dołączana do każdej z paczek i stanowiąca wyraz pamięci rodaków o Bohaterach. 

- Jedna paczka to tak naprawdę niewielkie i nieskomplikowane zakupy – dla naszych Rodaków z Kresów ma ona jednak szczególne znaczenie i jest im bardzo potrzebna! Każdą taką przesyłkę przyjmują z dużym wzruszeniem i ogromną wdzięcznością za pamięć. Zachęcam gorąco do tych drobnych zakupów, które mogą naszym Rodakom na Kresach dać to, czego im na pewno bardzo potrzeba – nadzieję i naszą wrażliwość. Otoczmy ich w ten zimowy czas ciepłą myślą i serdeczną pamięcią – podkreśla wojewoda Piotr Ćwik.

Więcej informacji o akcji na stronie: www.rodacybohaterom.pl oraz www.ignatianum.edu.pl/rodacy

Oceń treść:
;