Imieniny: Walerego, Radomira, Tomasza

Wydarzenia: Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych

Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła

Polska

Prezydent: stypendyści to żywy pomnik Jana Pawła II skierowany w przyszłość

 fot. Wojciech Grzędziński / prezydent.pl

Stypendyści to żywy pomnik Jana Pawła II skierowany w przyszłość, przykład wspierania młodych ludzi, którzy mają ambicje i zamieniają myśl Jana Pawła II w żywe przedsięwzięcie – powiedział dziś prezydent Bronisław Komorowski w Belwederze podczas spotkania ze stypendystami Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia i Centrum Myśli Jana Pawła II.

 

Bronisław Komorowski podkreślił, że 2 kwietnia Polacy starają się powracać do wspomnień o św. Janie Pawle II w radosny sposób, mimo że było to wydarzenie bolesne. – Szukamy wszystkiego, co płynąc z tego doświadczenia, może być dobre – zaznaczył.

Zdaniem prezydenta, także dziś trzeba się zastanawiać, na ile dzieło życia Papieża Polaka jest dziełem w dalszym ciągu trwałym i żywym. Każdy Polak upamiętnia też osobę Jana Pawła II we własnym sercu i myślach.

„Pozwoliłem sobie zaprosić dziś przedstawicieli tego, co najpiękniejsze, jeśli chodzi o sposób zachowania i podtrzymywania życia w dziele Jana Pawła II” – powiedział prezydent, uzasadniając dzisiejsze spotkanie ze stypendystami Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia i Centrum Myśli Jana Pawła II.

Bronisław Komorowski przypomniał, że „dzieło Papieża żyje w jego encyklikach, modlitwach, przemówieniach, wydarzeniach, które pamiętamy”. – Ale przecież jedną z najpiękniejszych form żywotności tego dzieła to dzieło wymierzone w przyszłość. Dla mnie stypendyści Centrum Myśli Jana Pawła II i Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia to żywy pomnik Jana Pawła II skierowany w przyszłość – taką, której chcielibyśmy widzieć jak najwięcej – dodał prezydent.

„Stypendyści to przykład wspierania tych młodych ludzi, którzy mają ambicje; którzy chcą lepszego, ciekawszego życia; chcą zdobywać kolejne etapy mądrości, wiedzy, a jednocześnie chcą zachować pamięć i dotyk świata wartości, który nas kształtował, kształtuje i będzie kształtował przez następne co najmniej tysiąc lat” – podkreślił Bronisław Komorowski.

Prezydent podziękował też obydwu instytucjom za to, że wspierając stypendystów, „zamieniają żywą myśl Jana Pawła II w żywe przedsięwzięcie”. – To jest pójście dalej z pięknym bagażem doświadczenia i myśli Jana Pawła II, z pięknym wyzwaniem, jakie stanowi przyszłość życia waszego i waszych rodzin, naszej wspólnej ojczyzny, Kościoła i całego świata – dodał Bronisław Komorowski.

Norbert Szczepański, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II podziękował Bronisławowi i Annie Komorowskim za „zwrócenie uwagi na te dwa dzieła, które są żywym pomnikiem Papieża Polaka”. - Ważne jest, że w 10. rocznicę śmierci chcemy w taki sposób opowiedzieć o Janie Pawle II. Są to pomniki osób, które - zapatrzone w Jana Pawła II - przekładają to na codzienność. Są tu dwie instytucje, z jednej strony tak różne, ale gdy spojrzymy na stypendystów, to niczym się nie różniące - zaznaczył.

Ks. Dariusz Kowalczyk z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia przypomniał o dniu 2 kwietnia 2005 r., w którym zmarł św. Jan Paweł II. – Świat się wtedy zatrzymał, bo wiedzieliśmy, że odszedł człowiek, który był przede wszystkim wybitnym katolikiem, przyjacielem Boga i tym, który poruszał serca ludzi na całym świecie – nie tylko wierzących w Boga, ale i niewierzących, czego mamy liczne świadectwa – powiedział.

Zdaniem ks. Kowalczyka, utworzenie obydwu instytucji to swego rodzaju próba wcielenia w życia nauczania społecznego głoszonego przez Papieża Polaka, wezwanie do okazywania solidarności z tymi, którym nie wiedzie się dobrze. – Pan Bóg rozdaje talenty i czasami ten talent jest w rodzinie, która nie ma środków materialnych, by dać odpowiedni poziom wykształcenia, co okazałoby się korzystne dla tego młodego człowieka, a także dla społeczeństwa, państwa i Kościoła – dodał.

W trakcie spotkania stypendyści obydwu instytucji mówili o swoich życiowych osiągnięciach, pasjach, drodze edukacyjnej i planach na przyszłość. Podkreślali, że gdyby nie osoba św. Jana Pawła II, nie osiągnęliby tego, co im się udało w ostatnich latach. - Gdyby nie Fundacja i osoba Jana Pawła II nie byłoby mnie tutaj, gdy zwracam się do głowy państwa, nie studiowałbym na Uniwersytecie Warszawskim, nie mógłbym współtworzyć wielu fantastycznych projektów, które udało się nam zrealizować - mówił Tomasz Reczko, stypendysta FDNT.

Agnieszka Wicha, była stypendystka, obecnie członkini Stowarzyszenia Absolwentów „Dzieło” stwierdziła, że Jan Paweł II był obecny przez całe jej życie i to dzięki niemu czuje się dziś szczęśliwa z powodu tego, co osiągnęła. – To, co zrobiła dla nas Fundacja, to bagaż ogromnie pozytywnych doświadczeń: wiedza, radość poznawania człowieka i pomagania innym, ale też pogłębiania własnej wiary i nauczania Jana Pawła II – dodała.

Centrum Myśli Jana Pawła II samorządowa instytucja kultury m.st. Warszawy, zajmująca się badaniem, dokumentowaniem i upowszechnianiem nauczania Jana Pawła II. Centrum kładzie szczególny nacisk na pracę z młodzieżą, stanowi miejsce spotkań osób zainspirowanych pontyfikatem Jana Pawła II. Rozpoczęło pracę 1 kwietnia 2006 r.

Centrum prowadzi działalność w obszarze stypendialnym, badawczo naukowym, popularyzatorskim i artystycznym. Już w 2005 r. przyznano pierwsze stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II najzdolniejszej warszawskiej młodzieży. Kryteriami ich przyznawania są: aktywność społeczna, wyniki w nauce i sytuacja finansowa.

Instytut Badawczo-Naukowy przy Centrum analizuje dziedzictwo intelektualne Jana Pawła II. W ramach instytucji działa ponadto Biblioteka Centrum Myśli Jana Pawła II, chór, telewizja internetowa Foksal Eleven oraz "1.Piętro" - cykl debat o kulturze, duchowości i mediach.

Idea powołania Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia narodziła się po pielgrzymce Jana Pawła II do Polski w 1999 r. Fundacja powstała w 2000 r. jako organizacja, której działalność ma upamiętniać Pontyfikat Jana Pawła II przez promowanie nauczania Papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury.

Ze stypendiów fundacji utworzonej przez Konferencję Episkopatu Polski skorzystało już kilka tysięcy młodych ludzi z niewielkich miejscowości. Podopieczni Fundacji to w większości osoby zamieszkujące regiony charakteryzujące się wysokim bezrobociem i brakiem istotnych perspektyw rozwojowych. Opieka, jaką Fundacja otacza swoich podopiecznych, obejmuje nie tylko comiesięczne stypendium, ale również bogaty program formacyjno-integracyjny. Jego fundamentem są coroczne obozy dla wszystkich stypendystów, a także spotkania w ramach poszczególnych diecezji oraz ośrodków akademickich w ciągu roku. Dzięki temu stypendyści, określani mianem „żywego pomnika” Jana Pawła II, mają szansę dzielenia świata wartości, którym z oddaniem służył ich Patron. Co roku fundacja na program stypendialny przeznacza blisko 11 mln zł.

Stypendyści Fundacji DNT to obecnie ok. 2,5 tys. osób, a Centrum Myśli Jana Pawła II – kolejne 600.

Źródło:
;