Imieniny: Marioli, Wieczyslawa, Ireneusza

Wydarzenia: Dzień Świetości Życia

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Polska

Przewodniczący Episkopatu: Podlasie miejscem spotkania odmiennych kultur i religii

arcybiskup gądecki fot. BP KEP

Ten sam nakaz misyjny, który usłyszeli apostołowie, dotarł również tutaj na Podlasie – do uszu biskupów z Włodzimierza Wołyńskiego, Łucka i Janowa Podlaskiego. Zdaje się, że rysami charakterystycznymi tej diecezji w ciągu wieków było miejsce spotkania się odmiennych kultur i religii – podkreślił w homilii przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański abp Stanisław Gądecki podczas uroczystości ogłoszenia nadania tytułu i godności „Bazyliki Mniejszej” dla Kolegiaty Świętej Trójcy w Janowie Podlaskim. Trwa tam 379. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski, które połączone jest z Jubileuszem 200-lecia Diecezji Siedleckiej.

 

Abp Gądecki nawiązał do misji głoszenia Ewangelii wszystkim narodom, do której wezwany jest Kościół. Zaznaczył, że celem jest nie tylko przekazywanie prawd katechizmowych, lecz czynienie innych uczniami Jezusa i włączanie ich do Jego wspólnoty. Przewodniczący Episkopatu podkreślał także znaczenie Trójcy Świętej dla osobistego życia każdego człowieka. „Tajemnica ta uczy nas przede wszystkim komunii, jedności, wspólnoty z Bogiem i ludźmi. Dla powstania komunii nie wystarczy jakakolwiek zbiorowość, zgromadzenie, społeczność pojmowana w sensie doczesnym. Nie wystarczą zwykłe więzy społeczne, techniczne czy kulturalne. Trudno bowiem mówić o wspólnocie tam, gdzie każdy jest zajęty wyłącznie sobą, swoim życiem i swoimi sprawami. Tu potrzeba znacznie głębszej – aniżeli wyłącznie ziemska – +jedności+” – powiedział.

Jak mówił metropolita poznański, nakaz misyjny skierowany do Kościoła dotarł również na Podlasie. Abp Gądecki przypomniał, że w tym regionie Polski „zrodziły się dzieje konfrontacji z carską Rosją, męczeństwo unitów, prześladowanie tutejszych biskupów i duchowieństwa oraz wiernych świeckich, ale i znamienne ich powtarzające się cechy takie jak opieka nad biednymi i apostolstwo trzeźwości”.

Przewodniczący Episkopatu wskazał w kontekście czwartkowej uroczystości na wymagania, które Kongregacja Obrzędów stawia Bazylikom Mniejszym. „Słowo Boże winno być tam przepowiadane z wszelką starannością i głębią. Bazyliki Mniejsze winny charakteryzować się dbałością o kult, który jak najdokładniej winien odpowiadać przepisom liturgicznym. Sprawowanie liturgii – a zwłaszcza Eucharystii – winno być tutaj  wzorem dla innych kościołów, także pod względem czynnego uczestniczenia wiernych, do czego winni oni być przygotowywani przez konferencje liturgiczne. Kościoły te winny być ośrodkami pulsującymi aktywnym życiem duszpasterskim, szerszą dostępnością do Eucharystii, do sakramentu pokuty i pojednania oraz innych sakramentów. Z tej racji winny one dysponować większą ilością spowiedników, którzy byliby dostępni dla penitentów” – powiedział abp Gądecki.

Oceń treść:
Źródło:
;