Imieniny: Leszka, Tamary, Karola

Wydarzenia: Dzień Dobrej Oceny

Wspomnienie świetych męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy

Jan Paweł II na dziś

Spotkanie Rodziny Szkół im. Jana Pawła II z diecezji tarnowskiej

– Wielkim zadaniem dla całego Kościoła jest zmierzenie się z ogromną spuścizną nauczania bł. Jana Pawła II – mówił bp Andrzej Jeż podczas spotkania Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Gródku nad Dunajcem. W diecezji tarnowskiej jest 80 takich placówek oświatowych.

 

– Ojciec Święty niejako w testamencie zostawił nam skarb swego nauczania i przykładu. Skarb ten jest dla Kościoła, dla całego świata, a chyba w szczególny sposób dla Polaków, bardzo wielkim wyzwaniem, orędziem, prowokacją, zachętą do refleksji i do rachunku sumienia. Jesteśmy to wini naszemu wielkiemu Rodakowi, zwłaszcza, że - jak zauważono podczas jednej z jego pielgrzymek do Ojczyzny - Polacy chętnie oklaskiwali papieża, ale nie brali sobie do serca, tak na poważnie, jego słów – powiedział w homilii biskup tarnowski. Jego zdaniem szkoły noszące imię bł. Jana Pawła II są szczególnie mocno zaproszone do tego, by poznawać papieskie nauczanie.

– Bł. Jan Paweł II nigdy nie relatywizował prawdy, ale domagał się szukania prawdy obiektywnej, gdyż tylko taka prowadzi do rzeczywistej wolności. Nie mówił, by się przypodobać czy schlebiać słuchaczom, lecz głosił rzeczy często niewygodne dla słuchających, niepopularne, szedł pod prąd. Młodzieży, która się do Niego garnęła, stawiał jasno wysokie wymagania moralne. Nie posługiwał się sloganami, lecz uzasadniał swoją pozycję. Nie zrażał się też tym, że Jego nauka mogła być odrzucana. Trudno o podobny przykład człowieka autentycznego i twórczego dialogu – podkreślił kaznodzieja.

Bp Jeż apelował też do zgromadzonych o świadectwo życia. – Współczesny świat bardziej niż nauczycieli oczekuje świadków, a każde autentycznie składane świadectwo ma siłę potężniejszą niż setki wypowiadanych słów – mówił. Ordynariusz tarnowski wskazywał też, że rodzice, nauczyciele, wychowawcy, katecheci, pracując nad wychowaniem młodego pokolenia Polaków i przekazując im wiedzę, mają także realny wpływ na kierowanie ich serc i umysłów ku większej doskonałości, a w ten sposób mogą odciągać ich od zła, od różnych współczesnych zagrożeń. – Miejcie odwagę czynić to również dzięki jednoznacznemu i czytelnemu świadectwu własnego życia opartego na prawdziwej mądrości, której moc zależy także od osobistej świętości. Chodzi o tę harmonię ducha, umysłu i serca, która tak mocno charakteryzowała życie bł. Jana Pawła II – apelował bp Jeż.

Podczas spotkania Rodziny Szkół im. bł. Jana Pawła II poświęcono sztandar. Będzie on reprezentował diecezję tarnowską m.in. na spotkaniach ogólnopolskich.

Placówki oświatowe, które noszą imię papieża-Polaka spotykają się dwa razy w roku, od ośmiu lat.

Źródło:
;