Imieniny: Izydora, Waclawa

Wydarzenia: Światowy Dzień Bezdomnych Zwierząt

Jan Paweł II na dziś

Szukać Chrystusa Zmartwychwstałego

Anioł wzywa nas, byśmy nie szukali żywego wśród umarłych. Z tych słów możemy zaczerpnąć dwa pouczenia. Przede wszystkim zachętę, byśmy niestrudzenie szukali Chrystusa zmartwychwstałego, bo On obficie obdarza życiem tych, którzy Go spotykają. Znaleźć Chrystusa znaczy odkryć pokój serca, jak to ukazuje doświadczenie wielu konwertytów. Także kobiety opisane w Ewangelii, choć w pierwszej chwili są przestraszone, później bardzo się radują z ponownego spotkania ze zmartwychwstałym Nauczycielem

Anioł wzywa nas, byśmy nie szukali żywego wśród umarłych. Z tych słów możemy zaczerpnąć dwa pouczenia. Przede wszystkim zachętę, byśmy niestrudzenie szukali Chrystusa zmartwychwstałego, bo On obficie obdarza życiem tych, którzy Go spotykają. Znaleźć Chrystusa znaczy odkryć pokój serca, jak to ukazuje doświadczenie wielu konwertytów. Także kobiety opisane w Ewangelii, choć w pierwszej chwili są przestraszone, później bardzo się radują z ponownego spotkania ze zmartwychwstałym Nauczycielem.

Jan Paweł II, 1998

;