Imieniny: Kwiryny, Franciszka

Wydarzenia: Rocznica urodzin dr Józefa Putka

Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Polska

Trwają zapisy na III Kongres Nowej Ewangelizacji

III Kongres Nowej Ewangelizacji w tym roku odbędzie się w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu koło Piły w dniach 28-31 maja 2015 roku. Zapisy na kongres do 10 maja.

 

Miejsce Kongresu zostało wybrane przez Zespół ze względu na tematykę tegorocznego spotkania ewangelizacyjnego „Skarb w roli”, poświęconego ewangelizacji w środowisku wiejskim.

Spotkanie kongresowe jest zaadresowane do wszystkich, którym na sercu leży ewangelizacja wsi, w szczególności do duszpasterzy i członków rad parafialnych, świeckich liderów różnych podmiotów funkcjonujących w środowisku wiejskim, takich jak ochotnicza straż pożarna, koła gospodyń wiejskich, zespoły folklorystyczne, zespoły sportowe, kółka rolnicze, rady sołeckie. Ponadto, do udziału w kongresie są również zaproszone Wspólnoty i dzieła Nowej Ewangelizacji, osoby życia konsekrowanego, kustosze sanktuariów.

Przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji bp Grzegorz Ryś zwraca uwagę, że prawie nikt nie zajmuje się ewangelizacją środowisk wiejskich nazywanych nawet "środowiskami pozamiejskimi", pozbawia się ich niejako własnej tożsamości, choć jest to środowisko ciekawe i bogate w doświadczenia. Tymczasem papież Franciszek apelował, by duchowość ludową uznać za mocne narzędzie ewangelizacyjne, którego nie należy się bać, a poddać jej mocy. Zwrócił uwagę, że specyfika poszczególnych regionów kraju jest zróżnicowana, należy ją "przeczytać" i proponować nowe rozwiązania. Wspólnoty wiernych, mieszkających na wsi mają określony charakter i tradycje, ale jeśli zaproponuje się nowe formy, np. Kurs Alfa, są one dobrze przyjmowane i funkcjonują - powiedział bp Ryś.

Wyjaśnił, dlaczego Kongres odbywa się w Skrzatuszu - gdyż w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej systematycznie realizuje się program ewangelizacji wsi. W czasie trwania Kongresu będzie podejmowana ewangelizacja w dwunastu okolicznych wioskach. Skrzatusz jest sanktuarium maryjnym, w którym odbywają się spotkania ewangelizacyjne młodych, w których uczestniczy bp diecezji Edward Dajczak - przypomina bp Ryś.

Zadania, które stawiają sobie organizatorzy Kongresu, to podjęcie refleksji pastoralnej odnośnie do specyfiki wyzwań związanych z ewangelizacją środowisk wiejskich, prezentacja narzędzi służących tej ewangelizacji, ukazanie podmiotów mogących podjąć dzieło ewangelizacji w środowiskach wiejskich, integracja środowiska osób zajmujących się nową ewangelizacją oraz formacją ewangelizatorów i doświadczenie osobistego spotkania z Chrystusem (wymiar rekolekcyjny).

Organizatorem Kongresu jest Zespół ds. Nowej Ewangelizacji KEP wraz z Fundacją Porta Fidei, a Gospodarzem Kongresu Diecezja koszalińsko-kołobrzeska ze swoim Pasterzem ks. bp. Edwardem Dajczakiem.

W III Kongresie Nowej Ewangelizacji udział weźmie m.in. Ksiądz Prymas Polski abp Wojciech Polak i ks. bp Wiesław Śmigiel, a rekolekcje poprowadzi ks. Krzysztof Wons. Wykłady dotyczące religijności, pobożności i duchowości ludowej oraz duchowości maryjnej w Nowej Ewangelizacji i parafiom wiejskim jako wspólnocie wspólnot poprowadzą dr Monika Waluś, ks. bp Grzegorz Ryś i ks. bp Edward Dajczak. Piątkowe popołudnie zostanie poświęcone warsztatom tematycznym, w tym m.in. nowym technologiom służącym ewangelizacji wsi.

W sobotę po południu uczestnicy kongresu wezmą udział w ewangelizacji od domu do domu mieszkańców 12 okolicznych wiosek. Kongres zakończy się festynem parafialnym z udziałem zespołu ludowego Trebunie Tutki.

Formularz zgłoszeniowy na kongres znajduje się na stronie internetowej nowaewangelizacja.org, a zapisy trwają do 10 maja 2015 r.

Źródło:
;