Imieniny: Halki, Filipa, Salomei

Wydarzenia: Światowy Dzień Osób Jąkających Się

Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża

Małopolska

W Krakowie powołano Radę ds. Bezdomności

 fot. Freeimages.com

Zarządzenie o powołaniu Rady ds. Bezdomności podpisał we wtorek, 9 lipca prezydent Jacek Majchrowski. Celem działania Rady jest wypracowanie praktycznych rozwiązań na rzecz osób w kryzysie bezdomności oraz koordynacja podejmowanych przez miasto i organizacje pozarządowe działań.

 

– Mamy świadomość wyzwania, jakie dla miasta stanowią osoby bezdomne, zarówno te, które nie chcą zmieniać swojego stylu życia, jak i te, które walczą o wyjście z kryzysu bezdomności. Dlatego ważne jest powołanie ciała, które zajmie się koordynacją licznych działań podejmowanych przez miasto na rzecz osób bezdomnych oraz działalności organizacji pozarządowych – powiedział prof. Jacek Majchrowski.

Przewodniczącą Rady została zaangażowana w sprawy mieszkańców Krakowa radna Alicja Szczepańska, wiceprzewodniczącą – Natalia Rutkowska jako przedstawiciel NGO, a sekretarzem – Małgorzata Kurdybacz z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

Pozostali członkowie Rady to przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz osób bezdomnych oraz przedstawiciele Straży Miejskiej, Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

Do zadań Rady należy opiniowanie dokumentów strategicznych miasta i aktów prawa miejscowego dotyczących osób w kryzysie bezdomności, przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz proponowanie rozwiązań i wypracowanie form współdziałania z osobami w kryzysie bezdomności. Zadaniem rady jest również edukacja mieszkańców Krakowa w zakresie przeciwdziałania  stereotypom funkcjonującym w społecznym postrzeganiu bezdomności i stygmatyzacji doświadczających jej osób.

Kadencja Rady trwa 2 lata, a członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu diet ani wynagrodzenia.

Oceń treść:
Źródło:
;