Imieniny: Walerego, Radomira, Tomasza

Wydarzenia: Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych

Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła

Nauczanie

Wideoprzesłanie do uczestników spotkania przed Expo 2015

 fot. wikipedia.org

Specjalne wideoprzesłanie wystosował Papież Franciszek do około pół tysiąca przedstawicieli organizacji z różnych krajów, przygotowujących się do wystawy światowej Expo 2015. Rozpocznie się ona w maju w Mediolanie pod hasłem: „Wyżywić planetę, energia dla życia”.

 

Dla Ojca Świętego temat ten jest bardzo ważny i często go podejmuje. Tym razem przypomniał m.in. swoją wizytę i przemówienie w siedzibie FAO w listopadzie ubiegłego roku w Rzymie. Mówił wtedy, że kiedy organizacja ta rozważa kwestie produkcji i dostępu do żywności, zmian klimatycznych czy handlu produktami rolnymi, pierwszą jej troską winien być sam człowiek. Wielu bowiem ludzi, którym brakuje takich koniecznych na co dzień środków jak żywność, przestaje myśleć o życiu, rodzinie i relacjach społecznych, lecz po prostu walczy o przetrwanie.

Tym razem jednak Papież zrobił kolejny krok i zaproponował trzy konkretne postawy. Pierwsza to przejście od rzeczy pilnych do priorytetowych. Przypomniał swój stanowczy sprzeciw wobec gospodarki wykluczenia i nierówności, bo taka ekonomia po prostu zabija.

„Jeśli zatem naprawdę chcemy rozwiązać problemy i nie zagubić się w sofistyce, konieczne jest odciąć korzeń wszelkiego zła, którym jest nierówność. Aby to zrobić, należy wpierw podjąć pewne decyzje priorytetowe: odrzucić absolutną autonomię rynku i spekulacji finansowych oraz uderzyć przede wszystkim w strukturalne przyczyny nierówności” – powiedział Papież.

Druga postawa to być świadkami miłości. Miłość jest bowiem podstawą nie tylko mikrorelacji jak w przypadku przyjaźni koleżeńskiej, rodzinnej czy wewnątrz małej grupy. Jest także fundamentem makrorelacji, to znaczy relacji społecznych, ekonomicznych i politycznych. Stąd też zdrowa polityka ekonomiczna powinna opierać się na dwóch filarach: godności osoby i dobru wspólnym.

„Niestety, te dwa filary, które powinny kształtować politykę gospodarczą, często «wydają się być zewnętrznym dodatkiem wieńczącym debatę polityczną bez perspektyw i programów rozwoju naprawdę integralnego. Proszę was, bądźcie odważni i nie bójcie się weryfikować projektów politycznych czy ekonomicznych w szerszym życiowym sensie, bo to pomoże wam prawdziwie służyć dobru wspólnemu. Da wam też siłę do pomnażania dóbr tego świata i czynienia ich bardziej dostępnymi dla wszystkich” – powiedział Papież.

A w końcu trzecia postawa: chronić, a nie być właścicielem ziemi. Wyjaśniając to, Franciszek przypomniał swoje słowa wypowiedziane w FAO, że Bóg zawsze przebacza wszelkie zniewagi i nadużycia, ale ziemia nie wybacza nigdy. Trzeba zatem dbać o nią szczególnie, bo jest dla nas matką.

„Ziemia jest hojna i nie pozwoli, by czegokolwiek zabrakło tym, którzy jej strzegą. Ziemia, która jest matką wszystkich, domaga się, by ją szanować, a nie pogwałcać czy, jeszcze gorzej, arogancko czynić się jej właścicielem. Powinniśmy przekazać ją naszym dzieciom ulepszoną, ochronioną, ponieważ to ze względu na nie została nam ona wypożyczona. Postawa chronienia nie jest zadaniem wyłącznie dla chrześcijan, dotyczy wszystkich” – powiedział Papież.

Źródło:
;