Imieniny: Klaudii, Eufemii, Maurycego

Wydarzenia: Międzynarodowy Dzień Inwalidów

Pod oknem

jubileusz córek bożej miłości fot. Katarzyna Katarzyńska | Archidiecezja Krakowska

- Dzięki Zgromadzeniu Córek Bożej Miłości świat doświadcza, czym jest Boża miłość i może odnaleźć dla siebie nadzieję - mówił abp Marek Jędraszewski podczas dziękczynnej Eucharystii, sprawowanej w kaplicy Domu Prowincjonalnego Córek Bożej Miłości z okazji 150-lecia istnienia zgromadzenia.


Metropolita krakowski rozpoczął homilię od rozważania nad, zawartym w Ewangelii, misyjnym nakazem Jezusa: „Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie". Zaznaczył, że Kościół od początku swojego istnienia głosi niestrudzenie Dobrą Nowinę poprzez prawdę i czyny świadków wiary. Zwrócił uwagę na postać świętego Barnaby, którego liturgiczne wspomnienie obchodzone było tego dnia. Apostoł był otwarty na to, co Duch Święty mówił do Kościoła, a przez swoją męczeńską śmierć na Cyprze ostatecznie połączył swoje życie z Chrystusem. - Był człowiekiem wiary, dzięki otwarciu na Ducha Świętego, coraz bardziej przeżywającym swoją bliskość z Bogiem w Trójcy Świętej Jedynym.

Podobną otwartość na działanie Ducha Świętego prezentowała założycielka Zgromadzenia Córek Bożej Miłości - Matka Franciszka Lechner. Kierunek jej działalności wyrażał się w haśle: "Wszystko dla Boga, dla biednych, dla naszego Zgromadzenia". Hierarcha dodał, że Siostry szczególną czcią otaczają serce Pana Jezusa i Jego obecność w Eucharystii. - Miłość Boża przyjęła postać człowieka (...) Jezus stał się człowiekiem, podobnym do nas we wszystkim oprócz grzechu i objawiał nam swe serce - to znaczy miłość, która właśnie w sercu znajdowała swój najbardziej głęboki symbol i urzeczywistnienie.

Jednym z rysów duchowości zgromadzenia jest kult Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Arcybiskup przypomniał scenę zwiastowania i widoczne w niej bogactwo zjednoczenia Maryi z Osobami Trójcy Świętej. Matka Najświętsza „znalazła łaskę u Boga", dała ludzkie ciało Bożemu Synowi i działał w Niej Duch Święty. - Nigdy nie dość rozważania tego, kim jest Najświętsza Maryja Panna Trzykroć Przedziwna w swoich relacjach do Boga Ojca, do Boga Syna i do Boga Ducha Świętego. Nigdy nie dość tego zatopienia się w kontemplacji Trójcy Przenajświętszej i rozważania niezgłębionych pokładów Bożej miłości, której urzeczywistnieniem jest przebite serce Pana Jezusa.

Przed rozpoczęciem Eucharystii chór zakonny, pod batutą Piotra Pałki, zaprezentował jubileuszową kantatę.

Zgromadzenie Córek Bożej Miłości założyła Służebnica Boża matka Franciszka Lechner w 1868 r. w Wiedniu. Na początku swojego istnienia, zgromadzenie sprawowało pieczę nad młodymi dziewczętami, które w dużych miastach poszukiwały pracy. Dziś, jego głównym zadaniem jest działalność oświatowo - wychowawcza. Siostry prowadzą bursy dla studentek, szkoły, przedszkola, Domy Samotnej Matki, a także zajmują się katechizacją.

Oceń treść:
Źródło:
;