Imieniny: Szymona, Tadeusza

Wydarzenia: Dzień Odpoczynku Dla Zszarganych Nerwów

Święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

Dialog

Wybrano skład kapituły nagrody "Veritatis Splendor"

święty jan paweł drugi fot. Grzegorz Gałązka Św. Jan Paweł II

13 autorytetów z międzynarodowych środowisk intelektualnych, społecznych i kultury, w tym m.in.: ks. prof. Michał Heller – zdobywca nagrody Templetona zwanej teologicznym Noblem, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochojska-Okońska, włoski minister kultury Rocco Boutiglione i kardynał Stanisław Dziwisz zasiądzie w Kapitule Nagrody im. Jana Pawła II Veritatis Splendor ustanowionej przez samorząd Małopolski. Pracom kapituły będzie przewodniczyć marszałek Małopolski Jacek Krupa. Pierwszego laureata nagrody poznamy jeszcze w tym roku.

 

Nagrodą Veritatis Splendor Małopolska będzie honorować osoby otwarte na inne kultury, przezwyciężające stereotypy oraz działające na rzecz poznawania i współistnienia z drugim człowiekiem. Co dwa lata laureatem pierwszej tego typu nagrody za zasługi na rzecz szerzenia dialogu w wymiarze kulturowym, społecznym i międzyreligijnym zostanie osoba, której całokształt dokonań i osiągnięcia mają szczególne znaczenie dla naszego regionu. Wysokość nagrody wyniesie równowartośc 100 tys. dolarów amerykańskich. 

W tym tygodniu Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował o powołaniu  13 członków kapituły, która w październiku dokona wyboru pierwszego laureata nagrody. O ustanowieniu Veritatis Splendor zadecydował małopolski sejmik w maju br. Wówczas Leszek Zegzda z zarządu województwa tak opisywał wyróżnienie: - Nagroda przyczyni się do podkreślenia tożsamości Małopolski  na arenie międzynarodowej, pokazania jej wyjątkowości i dziedzictwa intelektualnego. To również forma uhonorowania Jana Pawła II,  którego zasługi w dziedzinie dialogu między kulturami zostały powszechnie docenione.

Patronem nagrody Województwa Małopolskiego jest Jan Paweł II, określany mianem Człowieka Dialogu. Życie i pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II, Polaka i Małopolanina, były i nadal są dla społeczności międzynarodowych przykładem otwartości na różnorodność kultur, dialog międzyreligijny, na zwalczanie stereotypów, uprzedzeń i wrogości.

Kapituła nagrody co dwa lata wyłoni laureata z nadesłanych przez osoby prywatne i instytucje zgłoszeń. Członek kapituły swoją funkcję będzie pełnił honorowo przez 4 lata.

Pełen skład kapituły nagrody Veritatis Splendor:

kard. Stanisław Dziwisz - metropolita krakowski,

Jacek Krupa - marszałek województwa małopolskiego,

Urszula Nowogórska - przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego,

kard. Donald Wuerl - arcybiskup waszyngtoński, kanclerz Katolickiego Uniwersytetu Ameryki,

kard. Angelo Scola -metropolita Mediolanu,

kard. Luis Antonio Gokim Tagle - arcybiskup Manilii,

prof. Michał Heller - specjalizuje się w zakresie filozofii przyrody, fizyce, kosmologii relatywistycznej oraz relacji nauka-wiara, laureat Nagrody Templetona,

Malala Yousafzai - pakistańska działaczka na rzecz praw kobiet, laureatka Pokojowej Nagrody Nobla,

George Weigel - pisarz, teolog, działacz społeczny i polityczny,

Carl Albert Anderson - Najwyższy Rycerz Zakonu Rycerzy Kolumba,

Senator Rocco Boutiglione - włoski minister kultury, filozof,

dr hab. Hanna Suchocka - była ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej oraz Zakonie Maltańskim, Dama Orderu Orła Białego,

Janina Maria Ochojska-Okońska - założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej.

Źródło:
;