Imieniny: Tomasza, Maurycego, Joachima

Wydarzenia: Światowy Dzień Bez Samochodu

Małopolska

Wyjątkowe wyróżnienie dla o. Jana Andrzeja Kłoczowskiego

ojciec jan andrzej kłoczowski fot. Piotr Drabik / wikipedia.org

Wybitny krakowski duszpasterz, teolog, filozof i publicysta ojciec Jan Andrzej Kłoczowski otrzymał Srebrny Medal „Cracoviae Merenti”. Wyróżnienie wręczyli podczas uroczystej sesji 4 października prezydent Krakowa Jacek Majchrowski i Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider. To najwyższe odznaczenie Miasta Krakowa przyznawane przez Radę na wniosek Komisji Medalu w uznaniu szczególnych zasług dla Krakowa.

 

– Nie mam najmniejszych wątpliwości, że wypełniamy dziś wolę pokoleń krakowian, którzy zawdzięczają Ojcu Profesorowi solidną formację intelektualną i duchową – powiedział po wręczeniu wyróżnienia prezydent Krakowa Jacek Majchrowski i podkreślił, że Kraków stał się najważniejszym ośrodkiem jego duszpasterskiej i naukowej, a także opozycyjnej działalności.

– W Krakowie, pod kierunkiem ks. prof. Mariana Jaworskiego, napisał pierwszą pracę o Feuerbachu i zaczął praktykowanie filozofii. Tutaj uzyskał tytuł profesora. Tutaj do dziś – mimo że oficjalnie jest na emeryturze – pracuje, nie zwalniając tempa. Dzieli się z nami mądrym, wnikliwym spojrzeniem na świat, na człowieka i pomaga zrozumieć samych siebie. Posługując się żywą, piękną polszczyzną, uczy języka prawdy. Przywraca słowom i pojęciom ich głębię i znaczenie. Uwalnia je z pułapki uproszczeń – dodał prezydent.  

Ojciec Jan Andrzej Kłoczowski podkreślił, że to zaszczyt dla kogoś, kto nie urodził się w Krakowie, otrzymać to wyróżnienie. – Kraków był dla mnie zawsze obecny, tak jak jest obecny w pamięci każdego Polaka – powiedział laureat. Przybliżył także czasy  swojego dzieciństwa, młodości oraz wspólnoty zakonnej braci dominikanów. Opisał długoletni proces poznawania i oswajania Krakowa.

– Laureat Srebrnego Medalu „Cracoviae Merenti” jest bardzo znaczącym przedstawicielem zarówno Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, jak i Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów w Krakowie. Jako znakomity filozof religii, członek Prezydium Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, włożył istotny wkład w rozwój krakowskiej szkoły filozofii religii. W historii naszego miasta zapisał się jako znamienity uczony, wykładowca i autor licznych publikacji naukowych, jak również wybitny duszpasterz akademicki w Akademickim Ośrodku Duszpasterskim „Beczka” oraz wychowawca wielu pokoleń Polaków – powiedział Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider.

– Ojciec Profesor Jan Andrzej Kłoczowski w czasach PRL-u był jednym z najbardziej znanych i cenionych duszpasterzy akademickich, który odważnie kształtował w młodych ludziach piękne charaktery oraz budził w nich potrzebę życia w wolności i odpowiedzialności za ojczyznę – podkreślił.

Zawsze służył pomocą drugiemu człowiekowi, o czym świadczy fakt, że 13 grudnia 1981 roku z narażeniem życia zorganizował Komitet Pomocy dla Osób Aresztowanych i Internowanych. Wskutek tego sam został aresztowany i osadzony w więzieniu. Po interwencji kardynała Franciszka Macharskiego mógł opuścić przymusowe miejsce odosobnienia. Potem kierował założonym przez siebie Komitetem aż do 1986 roku.

Po przełomie społeczno-politycznym w Polsce ojciec Kłoczowski czynnie włączył się w rozwój Uczelni Dominikańskiej w Krakowie i Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Jest cenionym w kraju i za granicą wykładowcą, redaktorem prestiżowych wydawnictw, autorem licznych  publikacji naukowych, które znacząco wzbogacają dorobek krakowskiej szkoły filozofii religii. W sposób zasługujący na szczególne wyróżnienie kreuje dialog między wiarą i rozumem, co stanowi ważną wizytówkę Krakowa nie tylko w Polsce, lecz także poza jej granicami (słynne Międzynarodowe Kolokwia Castellego we Włoszech).

W 2007 roku za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce odznaczony został Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W uznaniu twórczości, która buduje mosty między filozofią, teologią i psychologią, otrzymał Nagrodę imienia ks. Tischnera. Wcześniej odebrał też Feniksa, Główną Nagrodę Wydawców Katolickich – za umiejętność godzenia życia naukowego i powołania kapłańskiego.  

Od lat celebruje msze święte w kościele oo. dominikanów, słynne „dwunastki”, które przyciągają kolejne pokolenia krakowian pragnących posłuchać mądrych kazań ojca Jana.

Oceń treść:
Źródło:
;