Imieniny: Maryli, Wladyslawa, Cyryla

Wydarzenia: Dzień Walki z Cukrzycą

Watykan

XV Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów o młodzieży (3-28 października)

biskupi fot. KP/Fra3.pl

W Watykanie od 3 do 28 października 2018 r. będzie miało miejsce XV Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów obradujące wokół tematu “Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania”. Biskupi proszą o modlitwę w intencji obrad i ich owoców. 

 

Mszą św. o godz. 10.00 w środę, 3 października rozpoczął się synod poświęcony młodzieży.

Papież Franciszek rozpoczął ją od modlitwy do Ducha Świętego. On bowiem budzi pamięć i ożywia słowa Pana. On wznieca zapał i ewangeliczny entuzjazm. On daje zdolność do marzeń i nadziei. Ojciec Święty zachęcił ojców synodalnych do zapalania nimi młodych ludzi.

“Niech Duch daje nam łaskę, abyśmy byli ojcami synodalnymi namaszczonymi darem marzeń i nadziei, abyśmy mogli ze swej strony namaścić naszych młodych darem proroctwa i wizji – prosił Ojciec Święty. - Niech udziela nam łaski: aktywnej, żywej, skutecznej pamięci, która z pokolenia na pokolenie nie daje się stłumić i zniszczyć prorokom nieszcześć i klęsk, ale także naszym ograniczeniom, błędom i grzechom. Takiej, która jest w stanie znaleźć przestrzenie, aby rozpalać serca i rozeznawać drogi Ducha”.

Franciszek podkreślił, że synod jest wyzwaniem do usunięcia barier dzielących Kościół od młodych. Trzeba usłyszeć ich głos. Należy stanąć obok, udzielić wsparcia w czasach niepokoju, który wpędza w sytuacje braku perspektyw, wykluczenia i przemocy. Nie można zastygnąć w schematach i przyzwyczajeniach. Ojciec Święty zachęcił do odważnego i pełnego pokory szukania tego, co lepsze.

“To wymaga od nas, abyśmy byli uważni i czujni, aby nie przeważyła logika dążąca do postawienia na swoim i zachowania wszystkiego po staremu. Prowadzi ona do sytuacji, że ważniejszym staje się to, co drugorzędne, a drugorzędnym, to, co ważniejsze – mówił Papież. - Umiłowanie Ewangelii oraz powierzonego nam ludu wymaga od nas poszerzenia spojrzenia, aby nie zgubić z pola widzenia misji, do której nas wzywa, wskazując większe dobro. Ono przyniesie pożytek wszystkim. Bez tej postawy, wszystkie nasze wysiłki pójdą na marne”.

Ojciec Święty powierzył synodalną drogę słuchania i rozeznawania opiece Matki Bożej oraz przypomniał słowa Papieża Pawła VI na zakończenie Soboru Watykańskiego II, kiedy większość ojców synodalnych była jeszcze w młodym wieku.

“W imieniu tego Boga i Jego Syna Jezusa zachęcamy was do rozszerzania serc na miarę oczekiwań świata, aby zrozumieć wołanie waszych braci oraz zaangażować swoje młode siły w służbie dla nich. Zwalczajcie wszelką formę egoizmu. Nie pozwólcie, aby zwyciężyły w was uczucia gwałtu i nienawiści, które są przyczyną wojen oraz ich smutnych następstw. Bądźcie chojni, czyści, pełni szacunku, szczerzy. Budujcie z entuzjazmem świat lepszy od obecnego”. Na zakończenie Papież zapewnił ojców synodalnych, że Kościół patrzy na nich z ufnością i miłością.

Reprezentantami Konferencji Episkopatu Polski na Synodzie Biskupów nt. młodzieży są: abp Stanisław Gądecki – arcybiskup metropolita poznański, przewodniczący KEP, wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE); abp Grzegorz Ryś – arcybiskup metropolita łódzki i przewodniczący Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji oraz bp Marek Solarczyk – biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej, przewodniczący Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży oraz delegat ds. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Dodatkowo – zgodnie z wyborem Ojca Świętego Franciszka – do Ojców Synodalnych z Polski dołączył bp Marian Florczyk, biskup pomocniczy diecezji kieleckiej. W Konferencji Episkopaty Polski jest on członkiem Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży oraz  Rady ds. Społecznych, a także Delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Sportowców.

Pracom zgromadzenia w imieniu papieża będą na zmianę przewodniczyć: patriarcha Babilonu i zwierzchnik Kościoła katolicko-chaldejskiego w Iraku, kard. Louis Raphaël Sako; arcybiskup Toamasiny na Madagaskarze, kard. Désiré Tsarahazana, arcybiskup Yangonu w Mjanmie, kard. Charles Maung Bo oraz arcybiskup Port Moresby w Papui Nowej Gwinei, kard. John Ribat.

Relatorem generalnym, który przedstawi relację wprowadzającą w tematykę obrad, a na ich zakończenie je podsumuje oraz sformułuje propozycje synodu dla papieża, Franciszek mianował przewodniczącego episkopatu Brazylii kard. Sérgio da Rochę. Dwóch włoskich teologów – ks. Giacomo Costa SJ i ks. Rossano Sala SDB zostało zaś sekretarzami specjalnymi zgromadzenia. Ich rolą jest współpraca z relatorem generalnym, a także koordynacja pracy ekspertów.

Cele synodu zawiera przedstawiony w czerwcu w Watykanie dokument „Instrumentum laboris” (dokument roboczy). To 52-stronicowy dokument, sformułowany według zasad chrześcijańskiego rozeznawania, z refleksjami nt. współczesnej młodzieży.

Oceń treść:
Źródło:
;