Imieniny: Pauliny, Tomasza, Jana

Wydarzenia: Dzień Kultury Fizycznej

Małopolska

konferencja za życiem fot. Małopolski Urząd Wojewódzki

Z inicjatywy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Caritas Polska w Krakowie odbyła się dziś jedna z szesnastu regionalnych konferencji w ramach projektu „Konsultacje plus”. Na konferencje te składają się pogłębione konsultacje społeczne zmian w ustawach wdrażających Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

 

Program „Za życiem” został przyjęty przez rząd w 2016 roku. Wprowadzenie nowych form wsparcia wymaga znowelizowania kilku ustaw. Projektowane zmiany są omawiane podczas regionalnych konferencji.

- Chcemy wiedzieć, jak te rozwiązania widzą sami zainteresowani – ci, którzy z programu będą korzystać. „Za życiem” to kompleksowa oferta wsparcia dla rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci. W jej ramach będą dostępne nowe rozwiązania, nowe formy wsparcia. Chcemy, aby skorzystało z nich jak najwięcej osób. Szczegółowe działania przewidują m.in. wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez rozwój mieszkalnictwa chronionego, aktywizację zawodową opiekunów osób niepełnosprawnych, a także np. zwiększenie liczby asystentów rodziny. Resort rodziny przygotował zmiany przepisów, które umożliwią wprowadzenie tych rozwiązań. Konsultacje ze środowiskiem osób niepełnosprawnych – takie jak te w Krakowie – pozwalają nam na omówienie działań, które chcemy uruchomić – powiedział minister Krzysztof Michałkiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Z kolei sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko zwraca uwagę na to, że celem programu jest m.in. zapewnienie wszechstronnej opieki nad kobietą i dzieckiem w czasie ciąży i po porodzie, a także pomoc w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz specjalistyczne poradnictwo.

- Program „Za życiem” to kolejna forma wsparcia dla polskich rodzin, kolejny parasol ochronny, który nad nimi otwieramy. Bo mówiąc „za życiem”, mówimy: „za człowiekiem”, „za rodziną”. Dołożymy wszelkich starań, aby rodziny wychowujące dzieci niepełnosprawne bądź oczekujące na narodziny dziecka z niepełnosprawnością otrzymały należne wsparcie – podsumowuje wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w 2017 roku zaplanowano 511 mln złotych, zaś w latach 2017-2022 na program zostanie przeznaczonych łącznie 3,1 mld złotych.

Oceń treść:
;