Imieniny: Maryli, Wladyslawa, Cyryla

Wydarzenia: Dzień Walki z Cukrzycą

Małopolska

forum kultury wrażliwej fot. BP UMWM

Z jakimi barierami spotykają się osoby z niepełnosprawnością ruchową? Co zrobić, aby zobaczyć świat osób niewidzących? Czy wreszcie jakiego języka używać, aby nie dyskryminować innych? To tylko niektóre pytania, na które odpowiedzi znajdą uczestnicy drugiego Forum Kultury Wrażliwej.

 

“Udział w kulturze to nie tylko przywilej, ale przede wszystkim prawo każdego z nas. Dlatego Województwo Małopolskie zainaugurowało projekt „Małopolska. Kultura wrażliwa”, dzięki któremu stopniowo likwidujemy bariery stojące przed osobami z niepełnosprawnościami. W jaki sposób? Dostosowujemy nasze instytucje kultury do ich potrzeb, a pracowników uwrażliwiamy i szkolimy na temat tego, jak ułatwić wizytę tych osób w muzeum czy teatrze” – mówi Leszek Zegzda, odpowiedzialny w zarządzie województwa za sprawy kultury.

Forum Kultury Wrażliwej, które odbędzie się już 10 października w Nowym Sączu, będzie świetną okazją do pokazania jak zwiększać dostępność instytucji w różnych obszarach i otwierać je na wiele środowisk. Wydarzenie to także możliwość poznania dobrych praktyk udostępniania instytucji kultury osobom z niepełnosprawnościami słuchu, wzroku czy ruchu. Nie zabraknie również dyskusji na temat wyzwań architektonicznych, finansowych czy nawet tych związanych z odpowiednim opracowaniem oferty kulturalnej. Przykłady? Poruszony zostanie m.in. temat możliwości otrzymania dotacji na wprowadzanie zmian czy zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

Forum Kultury Wrażliwej to także zajęcia twórcze – podczas warsztatów będzie można doświadczyć wyzwań, z jakimi muszą mierzyć się osoby z niepełnosprawnościami, a także zapoznać się ze sposobami przygotowywania oferty kulturalnej.

Warto podkreślić, że spotkania poprowadzą eksperci i praktycy, a także przedstawiciele instytucji kultury oraz sami zainteresowani – osoby z niepełnosprawnościami, które na co dzień są zaangażowane we wprowadzanie zmian. W spotkaniu mogą wziąć udział pracownicy domów i ośrodków kultury, bibliotek, muzeów, teatrów, a także wszystkie zainteresowane osoby, które tworzą lokalną kulturę. 

Oceń treść:
Źródło:
;