Imieniny: Mariki, Benity, Eustachego

Wydarzenia: Dzień Księgowego

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

Nauczanie

Szkoła jest instytucją, która musi przekazywać świat wartości

arcybiskup marek jędraszewski fot. Łukasz Kaczyński Abp Marek Jędraszewski

Metropolita krakowski uczestniczył 4 września w uroczystości otwarcia nowej Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Zakopanem przy ul. Kościeliskiej i poświęcił kaplicę szkolną. Odprawił także Mszę świętą na inaugurację nowego roku szkolnego 2017/2018.

 

Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Zakopanem powstała jako żywy pomnik św. Jana Pawła II , i jak pisał ks. Bogusław Filipiak, proboszcz prowadzącej szkołę parafii Najświętszej Rodziny w Zakopanem, „jako świadectwo wiary ludu podhalańskiego i wierności papieskiemu nauczaniu oraz jako znak pamięci o działalności św. Brata Alberta i wyraz miłości do Matki Bożej". - Powierzamy wam troskę o ten budynek, abyście mogli wykorzystać mądrze to spotkanie z wiedzą ale także z tymi wartościami, które są wypisane na naszym sztandarze: Bóg-Honor- Ojczyzna - mówił ks. Filipiak do młodzieży zgromadzonej w szkolnej kaplicy.

Abp Marek Jędraszewski nawiązał w homilii do słów z Listu św. Pawła do Tessaloniczan „Nie chcemy bracia, Waszego trwania w niewiedzy". -To zdanie odnosi się także do dzisiejszego wydarzenia, które ma miejsce właśnie tutaj, w pierwszy dzień nowego roku szkolnego 2017/2018. Celem szkoły jako instytucji jest, by dzieci, które będą uczniami tej szkoły nie trwały w dotychczasowym stanie niewiedzy ale żeby wiedzę zdobywały, żeby poszerzały swoją znajomość świata, siebie samych, także Boga - mówił hierarcha i zaznaczył: - Szkoła to nie tylko instytucja, która jest zainteresowana przekazywaniem wiedzy na poszczególnych poziomach nauczania. Szkoła jest także, o czym się niekiedy zapomina, instytucją, która musi przekazywać dzieciom i młodzieży świat wartości.

Metropolita krakowski przypomniał, że oświata w Polsce musi respektować chrześcijański świat wartości, co jest zapisane w ustawie z 1991 roku. W zgodzie z tym, zapewniać uczniom możliwość rozwoju ich osobowości, przygotowanie do zadań i obowiązków rodzinnych i obywatelskich, i to w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

- Na czym polega wolność, jak ma wyglądać sprawiedliwość, co znaczy naprawdę tolerancja i solidarność. To wszystko musi wypływać właśnie z chrześcijańskich zasad, które tutaj, w przypadku tej szkoły katolickiej w Zakopanem, muszą znajdować się w centrum zainteresowania - mówił abp Marek Jędraszewski i podkreślił konieczność wspierania szkoły w dziele wychowawczym przez rodziców. 
Metropolita krakowski wyraził radość, że rozpoczęcie roku szkolnego rozpoczęło się od poświęcenia kaplicy. - Jej istnienie musi ciągle przypominać katolicki charakter tej szkoły i nieustanną, konieczną refleksję, jak świat wartości głoszony tutaj przez czytanie Ewangelii, przez adorację Najświętszego Sakramentu będzie potem przenoszony na codzienność nauczania i wychowania.

Otwarcie szkoły i poświęcenie kaplicy pod wezwaniem świętego Jana Pawła II nastąpiło w dwadzieścia lat od pobytu Ojca świętego w Zakopanem i słynnego Hołdu Górali. - Oglądałem transmisję - wspominał abp Marek Jędraszewski - z wielkim wzruszeniem i przejęciem mając nadzieję, że spełnią się słowa górali, którzy składali Ojcu świętemu hołd mówiąc o nim, że jest największy i najwybitniejszy z rodu Polaków, że Jego słowa pozostaną zawsze cenne, co więcej, Jego słowa będą realizowane przez góralską wspólnotę i przez cały kraj. Po wtóre, że orędzie Jana Pawła II by strzec krzyża od Giewontu aż po Bałtyk, będzie programem całej naszej ojczyzny. Wiemy, że nie jest to wcale takie łatwe, że w wielu miejscach, w imię tolerancji, chciano by usunąć znaki chrześcijańskiej wiary z przestrzeni naszego życia publicznego. 

Metropolita krakowski zaznaczył, że na zakończenie Mszy świętej poświęci krzyże, które zostaną zawieszone w salach lekcyjnych. - Także tam, gdzie będzie przekazywana wiedza, gdzie będzie zdobywana wiedza, tam będzie się także odbywał wielki proces wychowania w duchu wartości chrześcijańskich, których symbolem jest krzyż Pana Naszego Jezusa Chrystusa.

Hierarcha apelował, by w szkole kierowano się wezwaniem Jana Pawła II: Nie bójcie się przynależeć do Chrystusa. - Niech ta szkoła będzie szkołą, w której dzieci i młodzież będą wychowywane, właśnie do tego, by wszędzie gdzie się znajdą umiały swoim życiem, przykładem, także słowem - odważnie, otwierać innym i dla innych drzwi Chrystusa. Drzwi prowadzące do zabawienia. Drzwi prowadzące do miłości wzajemnej…

Na koniec abp Marek Jędraszewski zwrócił się bezpośrednio do uczniów: - Zachęcam was bardzo serdecznie do tego abyście każdego dnia, chociaż na chwilę, do tej kaplicy zaglądali. Pozdrawiali Pana Jezusa i za przyczyną świętych Jana Pawła II i Brata Alberta prosili o to by wzrastać w łasce Boga i ludzi. Byście byli coraz wspanialsi, byście rośli dla satysfakcji i dumy waszych rodziców, waszych wychowawców i stawali się wspaniałymi dziećmi, wspaniałą młodzieżą, która jest dumna z tego, że należy do świętego, katolickiego, apostolskiego Kościoła.

Oceń treść:
Źródło:
;