Imieniny: Jerzego, Wojciecha

Wydarzenia: Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Wspomnienia

"Jan Paweł II powraca tu jako patron sanktuarium"

Kardynał Stanisław Dziwisz wniósł relikwie i poświęcił sanktuarium Jana Pawła II w krakowskich Łagiewnkach. – Jan Paweł II powraca tu duchowo, jako patron sanktuarium, które jest przestrzenią spotkania Boga z człowiekiem. W tej przestrzeni błogosławiony będzie towarzyszył naszej modlitwie.

 

Uroczysta msza święta rozpoczęła się od procesji relikwii błogosławionego Jana Pawła II z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na teren Centrum „Nie lękajcie się”. – Relikwia krwi ma szczególną wartość i wymowę. Pamiętamy o zamachu z 1981 roku. Wtedy Boża Opatrzność uratowała Jana Pawła II, by mógł głosić światu Boże Miłosierdzie, by nauczał prawdy i przypominał o godności człowieka – mówił w homilii kardynał.

Na początku mszy świętej Stanisław Dziwisz podziękował wszystkim obecnym. – Pragnę bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich obecnych, których przyprowadziła tu pamięć i miłość do Ojca Świętego. Metropolita krakowski wymienił kardynałów, nuncjuszy, władze miasta i województwa, młodzież szkół Jana Pawła II, stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, wolonatariuszy, dla których dzisiejszy dzień był świętem. – Chcemy towarzyszyć Janowi Pawłowi II w drodze do domu. Błogosławiony wraca do Łagiewnik, gdzie będzie głosił Boże Miłosierdzie. W jedności z nim ponówmy zawierzenie Krakowa i całego świata Bożemu Miłosierdziu – apelował kardynał.

W homilii ksiądz kardynał nawiązał do potrójnego pytania Jezusa o miłość. – Jezus pyta człowieka, Szymona Piotra, który miał się stać Opoką Kościoła – wspólnoty, którą zespala miłość. Kardynał tłumaczył, że choć Jezus znał Piotra i jego kruchość, to potrójne pytanie ma przygotować serce Pasterza, któremu Jezus powierzy swoje owce. – Nad Jeziorem tyberiadzkim Piotr odpowiada z pokorą: „Panie Ty wszystko wiesz...”, zaś swoje wyznanie miłości potwierdza swoim życiem.

Kardynał w kontekście piotrowej służby mówił także o pontyfikacie Jana Pawła II. – 33 lata temu On rozpoczynał piotrową służbę. Biskupowi Rzymu powierzona jest troska o wszystkie kościoły w niespokojnym świecie. Takiemu właśnie światu trzeba głosić Dobrą Nowinę, aby się nie lękał. Jan Paweł II szukał punktu odniesienia w doświadczeniu Piotra - mówił kardynał i przypomniał słowa Jana Pawła II z inauguracji pontyfikatu: Cóż skierowało go i doprowadziło do tego Miasta, w serce rzymskiego Imperium, jak nie posłuszeństwo wobec posłannictwa otrzymanego od Pana? Zapewne ten rybak z Galilei nie chciałby przybyć aż tutaj, wolałby pewnie zostać tam, nad brzegiem jeziora Genezaret, ze swoją łodzią i sieciami. Ale prowadzony przez Pana, posłuszny natchnieniu, dotarł tu. - Jan Paweł II prowadzony przez wolę Boga, dzień po dniu odpowiadał na pytanie o Miłość, służąc, nauczając, w Rzymie i w zakątkach świata jako świadek Zmartwychwstałego. Wreszcie Jan Paweł II odpowiadał na to pytanie swoim cierpieniem i śmiercią, zaś jego odpowiedź otrzymała pieczęć autentyczności – 1 maja został Błogosławionym.

Zdaniem kardynała kościół i całe Centrum Jana Pawła II będzie szczególną przestrzenią. - Wznosimy wielkie dzieło dla nas i przyszłych pokoleń. W ten sposób utrwalamy dziedzictwo Piotra naszych czasów. Niech panuje tu duch szacunku dla drugiego człowieka, otwartości i determinacji w budowaniu cywilizacji miłości – zakończył kardynał.

W krótkim przemówieniu kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski powiedział, że całemu Kościołowi Powszechnemu powierzone jest dziedzictwo pontyfikatu Jana Pawła II, jednak Krakowowi i Łagiewnikom przysługuje on w szczególności. – To szczególne zadanie. Ten żywy pomnik ma dawać świadectwo Jego różnych dzieł.

Podczas uroczystości abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski powiedział, że dzisiejsza uroczystość jest bardzo ważna, a relikwie dla wszystkich chrześcijan to coś, co emanuje Bogiem i Go ukazuje. – Dla nas relikwia to poważna sprawa, bo zaświadcza, ze wszystko ma swój udział w świętości.

Po wystąpieniach odczytano dekret dotyczący erygowania Sanktuarium bł. Jana Pawła II w Łagiewnikach. Następnie ks. prałat Jan Kabziński, prezes Centrum, a od dzisiaj również kustosz nowego sanktuarium, wyraził swoją radość i podziękował wszystkim za przybycie.

Na koniec kard. Stanisław Dziwisz pobłogosławił zgromadzonych relikwiarzem z krwią Jana Pawła II.


Po nabożeństwie do dolnej części świątyni, w procesji uroczyście wniesione zostały relikwie bł. Jana Pawła II. Kard. Stanisław Dziwisz poświęcił także świątynie oraz odmówił modlitwę. Następnie kardynałowie i biskupi przeszli do Kaplicy Kapłańskiej, gdzie została zamontowana płyta z grobu Jana Pawła II.

 

W sobotnich uroczystościach na placu przy Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Łagiewnikach uczestniczył m.in. kard. Franciszek Macharski, ks. kard. Stanisław Nagy, nuncjusz apostolski abp Celestino Migliore, metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, abp Józef Wesołowski z Dominikany, bp polowy Józef Guzdek i biskup bielsko-żywiecki Tadeusz Rakoczy.

Uroczystości poprzedziło czuwanie modlitewne przy relikwiach w Bazylice Bożego Miłosierdzia, a od godz. 10.00 Małopolskie Święto Młodych Wolontariuszy. W namiotach swoją działalność przedstawiały grupy i instytucje zajmujące się na co dzień wolontariatem, w tym: Polski Czerwony Krzyż, Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa RP, Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych – Hospicjum Św. Łazarza, Szkolne Koła Caritas oraz uczestnicy Małopolskiego projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” przygotowującego uczniów do niesienia pomocy potrzebującym.
Na zakończenie odbył się koncert zespołów chrześcijańskich Stróże Poranka, Deus Meus i New Life M.

;