Imieniny: Erwina, Kamila, Szymona

Wydarzenia: Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli

Książka

"Pierwsze tysiąc lat. Historia chrześcijaństwa"

Obowiązkowa lektura przed 1050. rocznicą Chrztu Polski! Książka "Pierwsze tysiąc lat. Historia chrześcijaństwa" ukazuje pasjonujący czas kształtowania się Kościoła, od Jezusa po rok 1000, kiedy to wyłoniło się chrześcijaństwo w postaci, która przetrwała kolejne stulecia. Ta wyjątkowa propozycja książkowa, ukazała się nakładem Wydawnictwa M.

 

W 2016 roku obchodzimy w Polsce 1050 rocznicę Chrztu Polski, wydarzenie, które na trwale zmieniło dzieje naszego narodu. Warto uświadomić sobie, że miało ono miejsce jeszcze w pierwszym tysiącleciu chrześcijaństwa, w okresie, w którym kształtowały się zasadnicze wierzenia Kościoła, jego liturgia, organizacja i misja. Chrześcijaństwo nie pojawiło się od razu w dojrzałej postaci, a relacja na temat jego początków wymaga szerszego spojrzenia. Dokonuje tego Robert L. Wilken, profesor biblistyki i wybitny historyk Kościoła. Jego książka ukazuje pasjonujący czas kształtowania się Kościoła, od Jezusa po rok 1000, kiedy to wyłoniło się chrześcijaństwo w postaci, która przetrwała kolejne stulecia.

;