Imieniny: Wiktoryna, Helmuta, Eustachego

Wydarzenia: Dzień Metalowca

Polska

 fot. Anne-Madeleine Plum / wikipedia.org

Biskup nominat Piotr Turzyński przyjmie święcenia biskupie w sobotę 28 lutego br. o godzinie 11.00 w katedrze radomskiej. Głównym konsekratorem będzie abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce.

 

„Ecclesia Mater, Mater Ecclesiae” – Kościół Matką, Matka Kościoła – takie będzie zawołanie biskupie nowego biskupa pomocniczego diecezji radomskiej Piotra Turzyńskiego. Uroczystość święceń biskupich odbędzie się w najbliższą sobotę, 28 lutego, o godz. 11.00 w radomskiej katedrze pw. Opieki Najświętszej Maryi Panny. Głównym konsekratorem będzie nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore. Współkonsekratorami będą: metropolita częstochowski abp Wacław Depo oraz bp Henryk Tomasik, biskup radomski.

Obrzęd nałożenia sakry biskupiej rozpocznie się po Ewangelii. Wówczas odczytana będzie bulla nominacyjna, elekt złoży przysięgę i po otrzymaniu święceń przyjmie mitrę i pastorał. Nowo konsekrowany biskup przejdzie przez katedrę, udzielając zebranym błogosławieństwa. Po okolicznościowych przemówieniach, główny szafarz święceń udzieli błogosławieństwa końcowego.

Ks. dr hab Piotr Turzyński, prorektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, został mianowany przez  Ojca Świętego Franciszka biskupem pomocniczym diecezji radomskiej w dniu 17 stycznia 2015 roku.

Biskup Nominat urodził się 28 września 1964 roku w Radomiu. W 1982 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące im. T. Chałubińskiego w Radomiu. Po złożeniu egzaminu dojrzałości zgłosił się do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. W dniu 28 maja 1988 roku, w ówczesnej konkatedrze radomskiej, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp.  Edwarda Materskiego. Po roku pracy duszpasterskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim został skierowany na studia w Rzymie, które zostały uwieńczone doktoratem w 1995 roku.

W 1996 r. został ojcem duchownym alumnów i wykładowcą patrologii w Wyższym Seminarium Duchownym. Od 2006 roku pełnił funkcję prorektora Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Był również dyrektorem Rady ds. Stałej Formacji Kapłanów, dyrektorem Rady ds. Życia Konsekrowanego. Pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Teologicznego w Radomiu, był odpowiedzialny za Centrum Myśli Benedykta XVI.

W czerwcu 2014 r. na podstawie dorobku naukowego i książki pod tytułem „Piękno w teologii św. Augustyna. Próba systematyzacji augustyńskiej estetyki teologicznej” oraz kolokwium habilitacyjnego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uzyskał tytuł naukowy doktora habilitowanego.

Ks. Piotr Turzyński jest współtwórcą spotkań dla  młodzieży Radomia i okolic nazywanych „Kuźnią Młodych”. Organizował Apele Młodych i Diecezjalne Dni Młodzieży w Kałkowie-Godowie oraz w Turnie koło Białobrzegów. Prowadził wiele audycji radiowych o charakterze ewangelizacyjnym i popularyzatorskim. Jest on współzałożycielem stowarzyszenia „Młyńska. Verum, Bonum, Pulchrum”, które ma za zadanie promocję kultury chrześcijańskiej, na co składa się także współorganizowanie Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. Przez lata prowadził seminaryjny teatr klerycki.

Ks. Piotr Turzyński swoje pierwsze kroki jako biskup nominat skierował do sanktuarium w Starej Błotnicy. W niedzielę 18 stycznia Matce Bożej Pocieszenia i Pani Ziemi Radomskiej podziękował za nominację na biskupa pomocniczego diecezji radomskiej i zawierzył Jej swoją biskupią posługę. W sobotę 24 stycznia Biskup Nominat przybył do sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej, aby zawierzyć Matce Bożej swoje przygotowanie do święceń i posługę biskupią. Ks. Piotr Turzyński był kanonikiem gremialnym Kapituły Ostrobramskiej.

Źródło:
;