Imieniny: Antoniny, Radoslawa, Dawida

Wydarzenia: Narodowy dzień pamięci żołnierzy wyklętych

Polska

Życzenia "dobrego roku dla wszystkich ludzi wiary w Polsce"

 fot. Wojciech Grzędziński / prezydent.pl

Życzenia „dobrego roku dla wszystkich ludzi wiary w Polsce” przekazał prezydent RP Bronisław Komorowski przedstawicielom wszystkich Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce, podczas spotkania noworocznego w Pałacu Prezydenckim. W swoim wystąpieniu podkreślił, iż „jedną z form szacunku dla obywateli okazywanego przez demokratyczne państwo jest szacunek dla Kościołów, dla świata wiary”.

 

Prezydent zwrócił uwagę, iż „wspólnota nigdy nie oznacza, że jesteśmy tacy sami”. - Wspólnota może i powinna obejmować ludzi różnych, i o różnych zaangażowaniach, różnych wyznaniach, o różnej kulturze a czasami nawet o różnym języku. Ważne jest to, aby wydobywać to, co tę wspólnotę wzmacnia, to wszystko, co czyni tę wspólnotę piękniejszą i lepszą – podkreślił w swoim przemówieniu prezydent RP.

Bronisław Komorowski wyraził też przekonanie, że „umiejętność dostrzeżenia innych czyni nas wszystkich trochę lepszymi” - bo wszyscy – jak dodał - chcemy tworzyć wspólnotę opartą o wzajemny szacunek dla odmienności i różnorodności.

Prezydent zaznaczył, iż jedną z form szacunku dla obywateli okazywanego przez demokratyczne państwo jest szacunek dla Kościołów, dla świata wiary. Jego zdaniem, dostrzeganie tego, co może łączyć ludzi różnych wrażliwości religijnych jest elementem budowania mądrej i pięknej wspólnoty.

Przekazując przedstawicielom Kościołów i związków wyznaniowych życzenia noworoczne aby ten rok był dobrym rokiem dla wszystkich wspólnot wiary w Polsce, życzył także „satysfakcji i ładu wewnętrznego, równowagi wewnętrznej, na którą składa się także i zaangażowanie duchowe”.

Kard. Kazimierz Nycz wyrażając wdzięczność za zaproszenie na wspólne spotkanie religii i Kościołów wyraził przekonanie, że „w tym czasie, kiedy w niektórych krajach europejskich formuła wolności religii zaczyna być zastępowana przez ‘wolność od religii' to spotkanie ma daleko większe niż tylko symboliczne znaczenie”.

Metropolita warszawski podziękował prezydentowi RP również za „ważne inspiracje w kierunku ustawodawstwa w dziedzinie polityki rodzinnej”. Przypomniał, że w ubiegłym roku w Polsce została wprowadzona Karta Dużej Rodziny.

Kard. Nycz podziękował prezydentowi Komorowskiemu również za jego obecność na kanonizacji Jana Pawła II i stwierdził, że świadczy ona o tym, „iż w papieżu czcimy nie tylko świętego ale także tego Polaka, który w kontekście odzyskanej 25 lat temu wolności, ma swoje trwałe miejsce i niepowtarzalne zasługi. I wszyscy, zarówno ludzie religijni jak i niereligijni, jesteśmy mu za to wdzięczni”.

Nawiązując do uchwały Sejmu RP o ustanowieniu roku 2015 Rokiem Jana Pawła II kard. Nycz życzył prezydentowi „aby ten nowy wielki patron św. Jan Paweł II, przeprowadził naszą Ojczyznę przez niełatwy rok, jaki nas czeka. Aby wybory, które się dokonają były nie tylko zgodne z wolą demokratycznego społeczeństwa, ale by były także dla ludzi wierzących zgodne z wola tego, który jest Panem dziejów i Panem historii”.

Prawosławny abp Jeremiasz złożył prezydentowi życzenia w imieniu Polskiej Rady Ekumenicznej i przekazał mu tekst podpisanego dzisiaj przez Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej i Kościół katolicki - Apelu Kościołów w Polsce o poszanowaniu i świętowanie niedzieli.

W imieniu Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP przemówiła jego wiceprzewodnicząca Alicja Kobus, a w imieniu Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej mufti Tomasz Miśkiewicz.

Źródło:
;