Imieniny: Magdaleny, Bogumily, Urszuli

Wydarzenia: Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych

Pod oknem

„...Udzielamy wybaczenia i prosimy o nie”

 fot. Fra3.pl

27 listopada 2015 roku w Auli Jana Pawła II w krakowskich Łagiewnikach odbyło się spotkanie pt. „Człowiek. Wspólnota. Odpowiedzialność. W 50. rocznicę Orędzia Biskupów Polskich do Niemieckich” poświęcone m. in. pamięci księdza kardynała Bolesława Kominka, oraz nauczaniu św. Jana Pawła II w kwestii poszanowania godności ludzkiej. Spotkanie odbyło się z okazji 50. rocznicy utworzenia dokumentu, którego redaktorami byli między innymi: arcybiskup Bolesław Kominek, arcybiskup Karol Wojtyła, oraz arcybiskup Jerzy Stroba. Organizatorami spotkania, wystawy i pokazu filmu „Kapłan Pojednania Kardynał Bolesław Kominek” byli: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie i Fundacja Studium Culturae Ecclesiae we Wrocławiu.


List biskupów polskich do niemieckich z roku 1965 nazywany później orędziem, uważany jest za jeden z najważniejszych dokumentów pojednania polsko-niemieckiego po II wojnie światowej. 18 listopada 1965 roku orędzie podpisało 34 polskich biskupów. Inicjatorem tego wydarzenia był ówczesny prymas Polski,  kardynał Stefan Wyszyński. Wydanie dokumentu poprzedziły konsultacje z polskimi i niemieckimi biskupami oraz niemieckimi intelektualistami.
W liście streszczono polskie dzieje, podkreślając przede wszystkim bolesne strony polsko-niemieckich stosunków a także wyrażając zrozumienie dla cierpień przeżytych przez Niemców. Najsłynniejsze zdanie listu brzmi: „W tym jak najbardziej chrześcijańskim, ale i bardzo ludzkim duchu wyciągamy do Was, siedzących tu na ławach kończącego się Soboru, nasze ręce oraz udzielamy wybaczenia i prosimy o nie”. Dokument stał się kamieniem milowym na drodze dialogu pomiędzy narodami, które obciążone były traumatyczną przeszłością. Ze względów politycznych list nie znalazł jednak akceptacji ówczesnych władz komunistycznych.
Arcybiskup Karol Wojtyła tak pisał w grudniu 1965 roku w liście „Do pracowników Zakładów Solvay”:
„..biskupi polscy w swoim liście zawarli przede wszystkim długie i dobitne zestawienie krzywd, jakich doznał nasz naród od Niemców na przestrzeni dziejów, w zwłaszcza w niedawnym okresie straszliwej okupacji. Biskupi zaś niemieccy w całej rozciągłości przyjmują to oskarżenie, prosząc naprzód samego Boga, a później nas o przebaczenie win swojego narodu (….) biskupi polscy w swoim liście stwierdzili prawa narodu polskiego do Ziem Zachodnich z granicą na Odrze i Nysie z całą stanowczością, aczkolwiek uczynili to w inny sposób, niż to czynią politycy. Z racji swojego posłannictwa pasterskiego oparli prawa narodu polskiego do Ziem Zachodnich na podstawowej zasadzie moralności. Tą zasadą jest prawo narodu do życia. To nasze prawo do życia narodowego list polskiego Episkopatu ujmuje w świetle faktów historycznych jak i współczesnych. Argumentacja tego rodzaju musiała zdobyć przekonanie zarówno biskupów niemieckich, jak też innych Ojców Soboru [Watykańskiego II], którzy zapoznali się z naszym listem, co także posiada olbrzymie znaczenie dla naszych interesów narodowych. I dlatego biskupi niemieccy w swej odpowiedzi stwierdzają wyraźnie, iż Niemcy przesiedleni z Ziem Zachodnich muszą i  chcą sobie uświadomić, że wyrasta tam teraz młoda generacja (polska), która ziemie, przekazane ich ojcom za swoje rodzinne strony uważa”.

 

 

 

 

 

 

 

Spotkaniu towarzyszyła wystawa fotografii poświęcona postaci Kardynała Bolesława Kominka

Źródło:
;