Imieniny: Heleny, Wieslawy, Ryty

Wydarzenia: Dzień Praw Zwierząt,

Pod oknem

„Idźcie i wy do mojej winnicy…” - modlitwa o powołania

 fot. seminarium-krakow.pl

Najistotniejszym rysem młodości jest poszukiwanie konkretnego projektu, według którego można budować swoje życie. Ów projekt wyłania się i nabiera wyraźnego obrazu ze spotkania z miłością: „Człowiek nie może żyć bez miłości. – pisał Jan Paweł II – Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa” (Jan Paweł II, Redemptorhominis, 10).

 

W czasie spotkania Chrystusa z ewangelicznym młodzieńcem, który pyta go o sekret dobrego życia, ewangelista Marek notuje, że Jezus „spojrzał na niego z miłością” (Mk 10, 21), bo dostrzegł w nim szlachetność serca poszukującego prawdziwego dobra. Chrystus zawsze spogląda z miłością na każdego człowieka, który poszukuje ideałów życiowych.

 

Drodzy Maturzyści,

Wszystkim zdającym w tym roku egzamin dojrzałości życzymy nie tylko powodzenia w czekających testach i zadaniach, ale przede wszystkim życzymy głębokiej satysfakcji z tego, że dzięki osobistemu zaangażowaniu, wielkiemu wysiłkowi woli i sprawności umysłowej zdołaliście posiąść ów dar prawdy, której ostatecznym źródłem jest Bóg. Życzymy Wam, aby te cechy, wypracowane w trakcie edukacji szkolnej, pomogły wam w podejmowaniu dojrzałych decyzji życiowych i inspirowały odwagę w podążaniu za Chrystusem, zwłaszcza wtedy, kiedy usłyszycie w swoich sercach Jego głos wzywający Was do pójścia drogą kapłaństwa lub życia zakonnego. Wierzcie mi, że warto spróbować, bo życie mamy tylko jedno.

Jeśli podejmiecie taką decyzję, to wszystkie informacje, pozwalające wstąpić do naszego Seminarium Duchownego znajdziecie na naszej stronie internetowej (www.seminarium-krakow.pl).

 

Drodzy kapłani,

Uczyńmy wszystko co w naszej mocy, aby to miłujące spojrzenie Chrystusa mogło dotrzeć do człowieka młodego, który w tym właśnie czasie staje przed wyborem swojej drogi życiowej. Niech nasze kapłańskie świadectwo pozwoli przekonać młodych ludzi, że warto zaangażować i poświęcić swoje życie tym celom, które przekraczają wymiar doczesności i prowadzą do Boga, Pana ludzkich dziejów. To jest największa perspektywa spojrzenia na losy człowieka i świata, która może wyzwolić młodzieńczy entuzjazm i właściwie ukierunkować szlachetny idealizm, właściwy ludziom młodym.
Wszystkich wiernych naszej Archidiecezji prosimy o modlitwę w intencji młodych ludzi o pomoc w rozeznaniu ich drogi życiowej. Dobrą okazją do tego są Nabożeństwa Majowe, które rozpoczynamy. Ufamy, że Maryja, którą czcimy jako Matkę Apostołów, zechce wysłuchać nasze prośby.

 

W czasie nabożeństw można odmawiać następującą modlitwę:

O Boże, Pasterzu i Nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła ustanowił kapłaństwo i rzekł do swoich apostołów: „Żniwo jest wielkie, ale robotników mało. Proście przeto Pana żniwa, ażeby zesłał robotników na żniwo swoje”. Oto przystępujemy do Ciebie z gorącym pragnieniem i błagamy Cię usilnie: racz zesłać robotników na żniwo swoje, ześlij godnych kapłanów do świętego Twojego Kościoła. Daj, Panie, aby wszyscy, których od wieków do swojej świętej służby wezwałeś, głosu Twego chętnie słuchali i z całego serca za nim postępowali; strzeż ich od niebezpieczeństw świata, udziel im ducha rady i pomocy, ducha wiedzy i pobożności i napełnij ich duchem swej świętej bojaźni, ażeby łaską kapłaństwa obdarzeni, słowem i przykładem nauczali nas postępować drogą przykazań Twoich i doprowadzili do błogosławionego połączenia z Tobą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Źródło:
;